Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Žádost vyřizuje odbor kontrolně právní krajské pobočky ve spolupráci s věcnými útvary krajské pobočky a jednotlivých kontaktních pracovišť. Odbor kontrolně právní nevyřizuje žádosti mimo rámec zákona č. 106/1999 Sb., nevyřizuje dotazy a informace pro média (tiskový mluvčí ÚPČR) a povinnost poskytovat informace se mimo jiné netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Úřad práce neposkytne nebo může omezit poskytnutí informace v případech stanovených zákonem.
 
Agendu zákona č. 106/1999 Sb. vyřizují za odbor kontrolně právní krajské pobočky: Mgr. Vladimír Herník

 

Organizační struktura

https://www.uradprace.cz/web/cz/pardubicky-kraj

Kontaktní spojení

Kontakty – https://www.uradprace.cz/web/cz/pardubicky-kraj

Elektronická podatelna – https://www.uradprace.cz/web/cz/pardubicky-kraj

Úřední hodiny – https://www.uradprace.cz/web/cz/pardubicky-kraj

Základní údaje o krajské pobočce– https://www.uradprace.cz/web/cz/pardubicky-kraj

Povinně zveřejňované informace

Sazebník úhrad

Poskytnuté informace