Poradenství, rekvalifikace a IPS

Rekvalifikace
Rekvalifikace představuje získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

Přehled rekvalifikací zabezpečovaných Úřadem práce ČR v Kraji Vysočina:   VZ Rekvalifikační kurzy pro Kraj Vysočina IV. (177 kB) VZ Rekvalifikace v Kraji Vysočina II a III (92,52 kB)

 

 

Formuláře
Informační a poradenské středisko ÚP ČR
Možnosti studia v Kraji Vysočina pro školní rok 2023/2024 (pro žáky základních škol, absolventy s výučním listem a maturanty).

Poslední aktualizace: 21. 3. 2024