PROJEKT "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0./0.0/15_121/0010247

Cíle projektu:

  • zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti dlouhodobě evidovaných UoZ,
  • prevence nelegální práce,
  • začleňování dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání se sociálním znevýhodněním na volný trh práce,
  • podpora cílové skupiny komplexním poradenstvím a posilováním motivace ke změně,
  • podpora pracovních míst

Cílové skupiny:

  • Zejména osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností z důvodu kumulace znevýhodnění a hendikepů.
  • Dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání (v evidenci ÚP ČR nad 12 měsíců), přednostně uchazeči o zaměstnání opakovaně nebo dlouhodobě pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi.
  • Uchazeči o zaměstnání, kteří byli ke dni vstupu do projektu v předchozích třech letech opakovaně evidovaní na ÚP ČR a současně jsou osobami s žádnou nebo nízkou kvalifikací (dle ISCED 0-2, tj. maximálně dosažené základní vzdělání).

Další informace o tomto projektu: /web/cz/podpora-zamestnanosti-dlouhodobe-evidovanych-uchazecu-o-zamestnani

Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání

Kontaktní pracovníci PDU v jednotlivých okresech

Poradci pro zaměstnavatele

Blansko Michael Doskočil 950 103 538 michael.doskocil@uradprace.cz
Brno-město Bc. Michaela Bažantová 950 104 192 michaela.bazantova@uradprace.cz
Brno-město Jiřina Mladá 950 104 408 jirina.mlada@uradprace.cz
Brno-venkov Ing. Eva Ester Lukášová 950 105 336 ester.lukasova@uradprace.cz
Břeclav Ivana Gajdová 950 107 441 ivana.gajdova@uradprace.cz
Hodonín Kateřina Veselá 950 115 464 katerina.vesela@uradprace.cz
Vyškov Sylva Smejkalová 950 174 485 sylva.smejkalova@uradprace.cz
Znojmo Pavel Herzig 950 176 453 pavel.herzig@uradprace.cz

Poradci pro dlouhodobě nezaměstnané

Blansko Michael Doskočil 950 103 538 michael.doskocil@uradprace.cz
Brno-město Bc. Michaela Bažantová 950 104 192 michaela.bazantova@uradprace.cz
Brno-venkov Ing. Eva Ester Lukášová 950 105 336 ester.lukasova@uradprace.cz
Břeclav Ing. Šárka Budovičová 950 107 429 sarka.budovicova@uradprace.cz
Hodonín Hana Strmisková 950 115 546 hana.strmiskova@uradprace.cz
Vyškov Kateřina Novotná 950 174 485 katerina.novotna4@uradprace.cz
Znojmo Alena Vrbová 950 176 459 alena.vrbova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 22. 2. 2023