Nepojistné sociální dávky - Videa

 

Postihla Vás vážná mimořádná událost? Řešíte následky povodně, vichřice, požáru? Ocitli jste se bez finančních prostředků a nemůžete si pořídit pračku, ledničku nebo jiný spotřebič? Jste prokazatelně v hmotné nouzi? Pak můžete na uvedené situace uplatnit žádost o mimořádnou okamžitou pomoc.

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc s českými titulky

Application for Immediate emergency assistance

die Soforthilfe in Aussergewöhnlich

Nemáte peníze na jídlo, ošacení, obuv či hygienické potřeby? Můžete si požádat o příspěvek na živobytí. Tato dávka ze systému hmotné nouze je určena na úhradu základních životních potřeb jednotlivce nebo rodiny.

Žádost o příspěvek na živobytí s českými titulky

Subsistence benefit

Unterhaltsbeihilfe

 

Nemáte dostatečné prostředky na zaplacení nájmu a služeb spojených s bydlením ani poté, co Vám Úřad práce ČR přiznal příspěvek na bydlení? Můžete požádat o doplatek na bydlení. Jde o dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi, která slouží jako specifická pomoc státu lidem, jež mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení.

Žádost o doplatek na bydlení s českými titulky

Additional housing benefit 

Wohnkostenzuschuss

 

Nemáte dostatečné prostředky na zaplacení nájmu a služeb spojených s bydlením? Můžete si uplatnit u Úřadu práce ČR žádost o příspěvek na bydlení. Jak si můžete podat žádost, Vám vysvětlíme v tomto videu.

Žádost o příspěvek na bydlení s českými titulky

Housing benefit 

Wohngeld

 

Narodilo se Vám dítě a skončila Vám výplata peněžité pomoci v mateřství? Uplatněte si žádost o rodičovský příspěvek. V tomto videu Vám poradíme, jak podat žádost a na co při jejím vyplňování nezapomenout.

Žádost o rodičovský příspěvek s českými titulky

Application for parental benefits

das Elterngeld

 

Přídavek na dítě je dávka určená rodinám s nezaopatřenými dětmi. Jejím cílem je pomoci rodinám, které prokazatelně potřebují, pokrýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v domácnosti nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.

Žádost o přídavek na dítě s českými titulky

Application for child support

das Kindergeld

 

Dávka příspěvek na péči je určena lidem od jednoho roku věku, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují péči a pomoc při zvládání některé z 10 základních životních potřeb. Jejich seznam stanoví zákon. Patří mezi ně mimo jiné mobilita, orientace, komunikace, tělesná hygiena nebo třeba péče o domácnost. Příspěvek je určen na úhradu této péče a pomoci.

Žádost o příspěvek na péči s českými titulky

Carer's allowance

Pflegebeihilfe

 

Průkaz osoby se zdravotním postižením je určen osobám, kterým je více než jeden rok a trpí dlouhodobým tělesným, smyslovým nebo duševním postižením, včetně poruchy autistického spektra, jež podstatně omezuje jejich schopnost pohyblivosti nebo orientace. Existují cekem tři typy průkazu osoby se zdravotním postižením. Odvíjí se od stupně funkčního postižení pohyblivosti nebo orientace a poruchy autistického spektra. Jsou to průkazy s označením TP, ZTP a ZTP/P.

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Disability card

der Behindertenausweis

 

Příspěvek na mobilitu je opakující se dávka určená lidem se zdravotním postižením, kterým je více než jeden rok. Současně musí mít nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“. Zároveň také platí podmínka, že se tito lidé v kalendářním měsíci za úhradu dopravují nebo jsou dopravováni.

Žádost o příspěvek na mobilitu s českými titulky

Mobility allowance

Mobilitätsbeihilfe

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednorázová peněžitá dávka určená osobám se zdravotním postižením trvajícím déle než jeden rok. Konkrétně se jedná o postižení jako je těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, těžké postižení zraku či sluchu anebo postižení interní povahy. V případě příspěvku na pořízení motorového vozidla pak seznam doplňuje ještě hluboká mentální retardace.

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Special aid allowance

Zuschuss für den Erwerb eines speziellen Hilfsmittels

Poslední aktualizace: 5. 1. 2021