Informační a poradenské středisko (IPS)

Přemýšlíte o tom, čím budete? Nevíte, jakou školu si vybrat? Trápí vás, jaké  si vybrat povolání? Anebo uvažujete o změně profese? Chcete rozvíjet svoji kariéru nebo pomoci odhalit svůj osobní potenciál?
Potřebujete konkrétní rady a informace nebo jen hledáte někoho, s kým proberete vhodnost svého postupu, volby?
Zkušení kariéroví poradci IPS Vám mohou pomoci v oblasti volby, změny a doplnění kvalifikace a též v otázkách zhodnocení Vašich aktuálních profesních předpokladů.

IPS poskytují bezplatné služby kariérového poradenství:

  • žákům základních škol a jejich rodičům v otázkách volby vhodné vzdělávací cesty (střední školy),
  • studentům středních škol v oblasti změny oboru, školy, přípravy na volbu VŠ a vstup na trh práce,
  • široké veřejnosti v otázkách orientace na trhu práce při ztrátě zaměstnání, změně oboru, profese a rozhodování v otázkách zvyšování a změn kvalifikace,
  • uchazečům a zájemcům o zaměstnání v případě řešení situace změnou oboru, profese, zvyšováním a rozšiřováním kvalifikace a též v oblasti sebepoznání, prezentace svých schopností a dovedností spojených s vyhledáváním příležitostí na trhu práce.

Spolupracují s:

  • výchovnými poradci a pedagogy na základních a středních školách
  • pracovišti pedagogicko-psychologické poradny
  • ostatními útvary úřadu práce
  • poskytovateli dalšího vzdělávání, apod.

Projekt „Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS)

Informační a poradenská střediska se podílejí na realizaci národního individuálního projektu Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS), reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218. Doba realizace projektu je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti prostřednictvím dosažení cílového stavu 90 funkčních, vybavených informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (dále IPS), a to personálním, edukačním, prezentačním a diagnostickým zázemím.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Užitečné odkazy:

Školy, obory a informace

https://www.adresarskol.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.vysokeskoly.cz/ 

http://www.infoabsolvent.cz/ 
https://www.kampomaturite.cz/
https://www.vyssiodborneskoly.com/
https://www.stredniskoly.com/
https://www.uradprace.cz/web/cz/skoly-a-obory

Loňští deváťáci letošním deváťákům (vzkazník)

Přijímací řízení

http://www.msmt.cz/
https://sipkhk.cz/
http://cermat.cz/

https://scio.cz/

Informace o povoláních

https://nsp.cz/
https://karierko.cz/
http://infoabsolvent.cz/

https://www.idnes.cz/zpravy/lide-ceska
https://www.remeslojecool.cz/

Testy k volbě povolání

https://www.emiero.cz/
https://www.infoabsolvent.cz/profitest
http://www.testmojeplus.cz/

https://www.mujzivotposkole.cz/ (webová aplikace)

Podívejte se na činnost IPS na následujícím videu

 

Poslední aktualizace: 28. 8. 2023