Podpora flexibilního zaměstnávání

4. 1. 2021

Co je podporováno?

Cílem je podpořit vyšší soulad mezi rodinným (soukromým) a pracovním životem a také usnadnit vstup a udržení se na trhu práce. Vycházíme vstříc osobám, které se z nejrůznějších důvodů (zdravotních, rodinných apod.) nemohou nechat zaměstnat např. na plný pracovní úvazek.

Podporujeme flexibilní formy zaměstnání v podobě sdílených pracovních míst podle § 317a zákoníku práce či generačního tandemu. Dále poskytujeme příspěvek na zapracování, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání (UoZ), kterému ÚP ČR věnuje zvýšenou péči.

Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a také pro zaměstnavatele.

Klientům nabízíme:

 • Individuální přístup

 • Poradenství a pomoc při orientaci na trhu práce (kariérové poradenství)

 • Pomoc při hledání nové práce (zpracování životopisu, motivačního dopisu, nácvik pohovorů)

 • Rekvalifikace k získání nových dovedností

 • Úhradu cestovních nákladů souvisejících s účastí na aktivitách

 • Úhradu nákladů na hlídání dětí po dobu účasti na aktivitách

 • Příspěvek na mzdové náklady u nového zaměstnavatele

Zaměstnavatelům nabízíme:

 • Příspěvek na mzdy nových zaměstnanců

 • Příspěvek na mzdy pro udržení pracovníků v předdůchodovém věku (podpora generační výměny a podpora mezigenerační solidarity na trhu práce)

Jak to funguje?

 1. Kontaktujte nejbližší pracoviště ÚP ČR

 2. Zjistíme vaše potřeby a možnosti

 3. Navrhneme další postup

 4. Realizujeme vzájemně odsouhlasené aktivity

 

V případě zájmu se klienti mohou zaevidovat na Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání (UoZ) nebo zájemce o zaměstnání (ZoZ). Následovat bude vstupní rozhovor se zaměstnancem úřadu, na jehož základě vznikne seznam aktivit, které účastník absolvuje.

Zaměstnavatelé mohou požádat o příspěvky na níže uvedené nástroje:

Sdílené pracovní místo

Zaměstnavateli, který uzavře se svými zaměstnanci písemnou dohodu podle § 317a zákoníku práce, může ÚP ČR poskytnout finanční příspěvek formou refundace vzniklých mzdových nákladů. Příspěvek bude poskytován maximálně po dobu 12 měsíců. Sdílených pracovních míst může být u zaměstnavatele vymezeno několik. Podporovány budou zejména osoby se zdravotním postižením, osoby starší 60 let, osoby pečující o dítě do 10 let věku a osoby pečující o osobu v některém ze stupňů závislosti stanoveným zvláštním právním předpisem.

Společensky účelné pracovní místo vyhrazené (SÚPM) – generační tandem

Podstatou je podpora přenosu pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob
v předdůchodovém věku. U zaměstnavatele je tak zajištěno zapracování nově přijímaného zaměstnance (uchazeč o zaměstnání) provedené stávajícím zaměstnancem (zájemce o zaměstnání), kterému vznikne nárok na starobní důchod v období do 36 měsíců, a který je zároveň ohrožen ztrátou zaměstnání. Příspěvek je poskytován minimálně na dobu 6 měsíců a maximálně na dobu 12 měsíců.

Společensky účelné pracovní místo vyhrazené (SÚPM) – zkrácený úvazek

Podporovány jsou zkrácené úvazky na základě uzavřené dohody mezi ÚP ČR a zaměstnavatelem. Příspěvek je poskytován pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek a primárně se jedná o osoby se zdravotním postižením, starší 60 let, pečující o dítě do 10 let věku, pečující o osobu v některém ze stupňů závislosti stanoveným zvláštním právním předpisem nebo u nichž z různých objektivních důvodů vyvstala potřeba pracovat na zkrácený úvazek. Příspěvek je poskytován minimálně na dobu 6 měsíců a maximálně na dobu 12 měsíců.

Příspěvek na zapracování

Příspěvek na zapracování může ÚP ČR poskytnout zaměstnavateli, který přijímá do pracovního poměru UoZ, kterému ÚP ČR věnuje zvýšenou péči (§ 33 zákona o zaměstnanosti). Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 3 měsíců. Měsíční příspěvek na jednu fyzickou osobu, která zapracovává, může činit maximálně polovinu minimální mzdy.

Dokumenty pro zaměstnavatele

Kontaktujte nás!

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČRPřípadně pište na email flexi@uradprace.cz. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz

 

Aktivity mohou být financovány z národního projektu Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI).

Autor:

ÚP ČR