Doložte přehled o příjmech za 4. čtvrtletí 2022 elektronicky

12. 12. 2022

Pobíráte přídavek na dítě nebo zvýšený příspěvek na péči?

Pokud Vám ÚP ČR na některou z těchto dávek přiznal nárok, je NUTNÉ doložit rozhodné příjmy za předcházející kalendářní čtvrtletí. Tedy za říjen – prosinec 2022. BEZ doložení příjmů NEBUDE moci ÚP ČR vyhodnotit pokračování nároku na uvedené dávky a případně upravit jejich měsíční výši.

Pobíráte příspěvek na bydlení?

Pak nemusíte NOVĚ pro pokračování jeho výplaty rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 4. čtvrtletí 2022 dokládat. ÚP ČR vám dávku AUTOMATICKY vyplatí i za první tři měsíce roku 2023 (a samozřejmě přepočte její výši podle nových normativních nákladů na bydlení platných od ledna 2023). Jestliže vám vzrostly náklady na bydlení nebo klesly příjmy, ÚP ČR promítne vaši situaci do měsíční výše dávky. V tomto případě je ale podmínkou doložit nejpozději do 31. ledna 2023 (jinak nepovinné) rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 4. kvartál 2022.

Zvažte osobní návštěvu Úřadu práce ČR. Vyřiďte své záležitosti on-line.

Není třeba chodit na ÚP ČR hned první týden na začátku nového čtvrtletí. Příslušné pracoviště můžete navštívit v průběhu celého měsíce ledna 2023.

● Tiskopisy žádostí si můžete stáhnout a vytisknout z Integrovaného portálu MPSV.

● O dávky můžete požádat několika způsoby – elektronicky, poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR.

● Zřiďte si Mobilní klíč eGovernmentu. Kontaktní místa najdete i na všech krajských pobočkách ÚP ČR.

● K osobnímu jednání je možné objednat se on-line.

Další informace najdete v tiskové zprávě

Autor:

ÚP ČR