Záruky pro mladé v Jihočeském kraji

HLAVICKA_LOGO_BARVA1.PNG

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007

Částka: 66 789 908,- Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2016 až 31. květen 2023

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Popis projektu

Projekt navazuje na úspěšně zrealizovaný projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji“. Aktivity jsou zaměřené na poradenství, motivační trénink, vzdělávání a doprovodná opatření a měly by umožnit uchazečům o zaměstnání, kteří spadají do cílové skupiny projektu, ucházet se a získat žádanou praxi na podpořených pracovních místech. Projekt si klade za cíl pomoci mladým lidem se vstupem na otevřený trh práce . Do projektu lze zařadit uchazeče a uchazečky o zaměstnání věku do 30 let (29 let včetně), kteří jsou evidováni na ÚP ČR v Jihočeském kraji, mají pracovní zkušeností maximálně do 3 let od ukončení studia nebo přípravy na povolání s délkou evidence nad 3 měsíce. V případě, že nebudou nalezeni vhodní kandidáti v kategorii nad 3 měsíce evidence, je možné vybírat i uchazeče o zaměstnání, kteří mají evidenci kratší než 3 měsíce.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je realizace odborných praxí pro cca 155 účastníků. Obecným cílem projektu je zlepšit postavení znevýhodněné cílové skupiny na pracovním trhu, tím že účastníkům projektu umožní získat odbornou praxi formou hlavního pracovního poměru. Umožnit účastníkům vyzkoušet si své schopnosti a dosažené znalosti při výkonu zaměstnání u konkrétního zaměstnavatele a získat tak důležitou praxi. V rámci poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit je cílem naučit účastníky, jak pracovat na rozvoji svého pracovního a osobnostního potenciálu a zvládnutí umění sebe motivace nejen ve vztahu k profesnímu uplatnění, ale také pro využití v osobním životě, a to i po skončení účasti v projektu. Dílčím cílem těchto aktivit je také využít vstupní potenciál jednotlivců a podpořit jejich odborné znalosti a dovednosti k získání zaměstnání.

Realizace projektu / aktivit

Projekt bude realizován na území Jihočeského kraje. Klíčové aktivity, určené pro uchazeče z cílové skupiny, budou zahajovány vždy v pravidelných cyklech Informační schůzkou, na které získají základní informace o možnostech a zapojení se do projektu. Dále je připraven Vstupní program (individuální pohovory, vstup klientů do projektu), Poradenský program – formou skupinového a individuálního poradenství s cílem zlepšit orientaci na trhu práce, poznat svůj osobní i pracovní potenciál a zvýšit šanci pro rychlejší získání zaměstnání. Na poradenské aktivity bude navazovat Program IT dovedností a Program rekvalifikací, určený zejména pro získání odborné kvalifikace a pracovních dovedností potřebných pro výkon konkrétní pracovní činnosti požadované zaměstnavatelem.

Podstatnou aktivitou je Program odborné praxe (včetně mentora), který umožní účastníkům získat zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy u konkrétního zaměstnavatele. Zaměstnavateli, který vyhradí pracovní místo pro výkon odborné praxe, může být poskytnut příspěvek na úhradu mzdových nákladů účastníka odborné praxe v rámci příspěvku SÚPM vyhrazené (nástroj aktivní politiky zaměstnanosti). Maximální měsíční výše příspěvku na jedno podpořené pracovní místo je dána souhrnem procentního ohodnocení jednotlivých znevýhodnění, která negativně ovlivňují možnost pracovního uplatnění uchazeče na trhu práce, s max. délkou 12 měsíců, min. 6 měsíců – s případnou možností prodloužení příspěvku na max. možnou délku. Ve vybraných případech lze dále získat příspěvek na poměrnou část mzdy mentora (pověřený zaměstnanec), který bude dohlížet na odbornou část výkonu praxe. Nedílnou součástí odborné praxe bude poskytování vzájemné vazby o jejím průběhu, a to formou průběžného a závěrečného hodnocení. Jazykově vybavení účastníci budou moci využít inovativní program Stáže do zahraničí. Cílovou skupinu pro Odborné praxe a Stáže do zahraničí tvoří pouze klienti projektu, kteří jsou do 30 let věku (29 let včetně), mají pracovní zkušeností maximálně do 3 let od ukončení studia nebo přípravy na povolání, s délkou evidence na ÚP ČR v Jihočeském kraji minimálně 3 měsíce.

Místo realizace

Jihočeský kraj

Realizátor projektu

 • Úřad práce České republiky
 • IČ: 72496991
 • Ulice: Dobrovského 1278/25
 • Město: Praha 7
 • PSČ: 170 00

Kontaktní adresa

 • Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Českých Budějovicích
 • Oddělení projektů EU
 • Klavíkova č. p. 1570/7
 • Pracoviště: Lannova třída 1/1, České Budějovice
 • 370 04 České Budějovice
 • DS: ubhzpbh

Kontaktní osoby

         Projektový manažer

         Mgr. Bc. Michal Minařík - michal.minarik@uradprace.cz / tel.: +420 950 109 486

         Finanční manažer

         Ing. Jitka Faltýnová - jitka.faltynova@uradprace.cz / tel.: +420 950 109 430

         Specialista koordinátor

         Bc. Renata Válková DiS. - renata.valkova1@uradprace.cz / tel.: +420 950 109 478

         Specialista - České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec

         Bc. Pavel Šramhauser - pavel.sramhauser@uradprace.cz / tel.: +420 950 109 499

         Specialista - Písek

         Veronika Samková - veronika.samkova@uradprace.cz / tel.: +420 950 146 397

         Specialista - Prachatice

         Ludmila Janešová  - ludmila.janesova@uradprace.cz / tel.: +420 950 153 314

         Specialista - Strakonice

         Ing. Barbora Pěstová - barbora.pestova@uradprace.cz / tel.: +420 950 162 428

         Specialista - Tábor

         Ing. Marcela Nováková - marcela.novakova@uradprace.cz / tel.: +420 950 165 531

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Poslední aktualizace: 29. 6. 2022