Zaměstnávání cizinců

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně

Zaměstnávání občanů EU a cizinců třetích zemí, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání

V souladu se Zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.,  § 87 a § 98, který nabyl účinnosti 1. 10. 2004, je povinností zaměstnavatele (českého či zahraničního subjektu) nejpozději v den nástupu zaměstnance do zaměstnání písemně informovat o této skutečnosti příslušný úřad práce dle místa výkonu práce.

Bližší informace zde (29 kB)

Tiskopisy a formuláře zde

Zaměstnávání cizinců na pracovní povolení

Úřad práce při rozhodování postupuje dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění a zák. č. 436/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Žádosti o povolení k zaměstnání cizince vyřizuje příslušný úřad práce podle místa výkonu práce.

Tiskopisy a formuláře zde

Kontaktní pracovníci v jednotlivých okresech

Blansko Mgr. Barbora Hrnčířová, DiS. 950 103 433 barbora.hrncirova@uradprace.cz pracovní povolení + EU informace
Brno-město Monika Janáčková, Dis. 950 104 231 monika.janackova@uradprace.cz pracovní povolení
Hana Čornaničová 950 104 232 hana.cornanicova@uradprace.cz pracovní povolení
Denisa Špánková 950 104 431 denisa.spankova@uradprace.cz EU - informace
Šárka Doleželová 950 104 236 sarka.dolezelova@uradprace.cz pracovní povolení
Gabriela Souhradová 950 104 242 gabriela.souhradova@uradprace.cz EU - informace
Brno-venkov Ing. Eva Kotašková 950 105 325 eva.kotaskova@uradprace.cz pracovní povolení, zaměstnanecké a modré karty
Břeclav Ing. Tereza Gajdůšková 950 107 444 tereza.gajduskova@uradprace.cz pracovní povolení, EU-informace
  Radek Beneš 950 107 481 radek.benes@uradprace.cz pracovní povolení, EU-informace
Hodonín Ing. Milena Mrázová 950 115 320 milena.mrazova@uradprace.cz EU-informace, EURES,pracovní povolení,zelené, modré karty
Vyškov Petra Ulrichová Dis. 950 174 441 petra.ulrichova@uradprace.cz EU - informační karty
  Eva Jachymiáková 950 174 321 eva.jachymiakova@uradprace.cz pracovní povolení, zaměstnanecké a modré karty
Znojmo František Hruška 950 176 454 frantisek.hruska@uradprace.cz  

Poslední aktualizace: 2. 9. 2021