Виконання роботи іноземцем, який був відряджений іноземним роботодавцем

Дозвіл на працевлаштування повинен мати також іноземець, який буде виконувати роботу на території Чеської Республіки в рамках трудових відносин з іноземним роботодавцем, який відрядив його на таку роботу з метою виконання завдань, що випливають із укладеного договору з вітчизняною юридичною або фізичною особою.

У таких іноземців основні трудові відносини визначаються між іноземним роботодавцем та іноземцем, тобто іноземець, що працює у іноземного роботодавця і був відряджений у Чеську Республіку з метою виконання роботи, отримує винагороду відповідно до трудового договору, укладеного з його роботодавцем. Укладений трудовий договір, а також медичне страхування та соціальне забезпечення, як правило, регулюються чинними законодавством країни роботодавця, який несе повну відповідальність за зміст договору та виконання обов’язків щодо страхування.

Перед тим, як укласти договір, на підставі якого іноземці будуть відряджені на роботу на території Чеської Республіки, вітчизняна юридична або фізична особа, яка уклала договір з іноземним роботодавцем і до якої іноземець направляється для виконання завдань, що випливають з цього договору, зобов'язана обговорити з компетентним крайовим філіалом Служби зайнятості зокрема кількість та професії відряджених працівників, а також тривалість їхнього відрядження. Вітчизняна юридична або фізична особа надає крайовому філіалу Служби зайнятості інформацію на спеціальному бланку ( зразок форми для завантаження (225.76 kB)).

Вітчизняна юридична або фізична особа, яка уклала договір з іноземним роботодавцем і до якої буде іноземець відряджений для виконання завдань, що випливають з цього договору, зобов'язана інформувати про те, що іноземець розпочав виконання роботи, відповідне крайовий філіал Служби зайнятості не пізніше, ніж у день, коли дана особа почала виконувати роботу (форма повідомлення про вихід на роботу).

Така особа несе відповідальність за те, що іноземець має дійсний дозвіл на працевлаштування та дійсну посвідку на проживання (зокрема це так звана недуальна карта працівника у значенні, передбаченому пунктом 3 § 42g Закону про проживання, яка служить лише як дозвіл на довгострокове проживання в Чеській Республіці) протягом всього періоду, на який він був відряджений іноземним роботодавцем.

Для внутрішньофірмового переведення працівників на посадах менеджерів, фахівців та працевлаштованих стажерів в рамках самостійного заводу або комерційної корпорації (див. секцію Внутрішньофірмове переведення працівників).

Poslední aktualizace: 4. 2. 2020