Процедура для іноземця, який не має вільний доступ на ринок праці Чеської Республіки, спрямована на забезпечення його працевлаштування в Чеській Республіці

Іноземець з третьої країни (тобто з країни, за межами ЄС/ ЄЕЗ та Швейцарії), який не має вільного доступу до ринку праці ЧР (не згадується в § 98 або § 98а Закону про зайнятість), може працювати тільки в тому випадку, якщо нього є дозвіл на роботу з дійсною посвідкою на проживання, картою працівника, синьою картою або картою внутрішньофірмового переведеного працівника.

Отримати дозвіл на роботу разом з дійсною посвідкою на проживання, картою працівника або синьою картою можливо тільки на конкретну вакансію у конкретного роботодавця.

Вакансії для іноземців, які в даний час пропонуються роботодавцями, наведені у наступній базі даних: web/uk/posuk-vakantnih-mics-2. Пропозиції щодо роботи можна шукати також на інших загальнодоступних серверах або безпосередньо звернутися до вибраного роботодавця. Той повинен повідомити про вакансію у Центр зайнятості ЧР, щоб вона була зареєстрована у базі даних вакансій, на які можуть бути прийняті іноземці.

Коли ви знайдете відповідну вакансію і домовитеся з потенційним роботодавцем, то можете подати заявку на отримання дозволу на роботу (а потім заявку на отримання посвідки на проживання) або заявку на робочу карту чи синю карту.

Хто є учасником процедури

Учасником адміністративної процедури є іноземець, який подав заяву на отримання робочої карти, синьої карти, карту внутрішньофірмового переведеного працівника (для переадресації на більш детальну інформацію про кожен з цих дозволів натисніть на вказані посилання) або про дозвіл на працевлаштування.

Заяву про дозвіл на працевлаштування подає іноземець у письмовій формі у відповідний крайовий філіал Служби зайнятості зазвичай ще до свого прибуття на територію Чеської Республіки. У провадженні він може бути представлений роботодавцем або іншим ним уповноваженим представником на підставі та в межах письмової довіреності.

Дозвіл на працевлаштування

Заяву про надання дозволу на працевлаштування може подати іноземець, який бажає працювати в Чеській Республіці, й ідеться про

 • сезонні роботи, тобто діяльність, що є залежною від пори року (діяльність, яка прив'язана до певної пори року відповідно подій, що періодично повторюються або типу події на підставі сезонних умов, за яких потреба у робочій силі є значно більшою, ніж у діяльності звичайного типу), а саме на період не більше 6 місяців протягом будь-якого періоду 12 послідовних місяців), як передбачено Постановою № 322/2017 З.з. (331.34 kB);
 • виконання завдань, що випливають з предмету діяльності юридичної особи та що забезпечуються партнером, статутним органом або членом статутного органу або іншого органу комерційної корпорації для комерційної корпорації
 • власник дозволу на довгострокове перебування з метою виконування підприємницької діяльності;
 • власника дозволу на довгострокове перебування з метою інвестування;
 • тимчасове працевлаштування з метою підвищення кваліфікації та набуття навичок (так зване стажування) максимум на 6 місяців, цей період може бути продовжений, але не може бути довшим, ніж час, необхідний для отримання професійної кваліфікації відповідно до чинного законодавства Чеської Республіки;
 • періодичне та обмежене за часом працевлаштування осіб молодше 26 років у рамках обміну між школами чи у рамках програм для молоді, в яких Чеська Республіка бере участь;
 • проголошеним міжнародним договором, з ратифікацією якого погодився Парламент, якщо такий договір передбачає для іноземця необхідність отримання дозволу на працевлаштування;
 • власника візи або власника довгострокового дозволу на проживання з гуманітарних причин згідно із законом про проживання;
 • заявника на міжнародний захист або іноземця, якому було з гуманітарних причин надано дозвіл на проживання на території Чеської Республіки згідно із Законом про притулок, але не раніше, ніж через 6 місяців після дати надання даних до поданої заяви на міжнародний захист;
 • відправлення іноземця на територію Чеської Республіки іноземним роботодавцем на підставі договору, укладеного з вітчизняною юридичною або фізичною особою, з метою виконання завдань, що випливають з цього договору;
 • короткострокове працевлаштування на строк не більше трьох місяців.

Компетентним органом для видачі дозволу на працевлаштування є завжди крайовий філіал Служби зайнятості ЧР, якому підпорядкована територія, де іноземець буде працювати.

Заява про надання дозволу на працевлаштування

Заява містить ( зразок заяви для завантаження (320 kB))

 • ідентифікаційні дані іноземця (тобто ім'я або імена, прізвище або й прізвище до шлюбу, громадянство, реєстраційний номер соціального страхування або дата і місце народження, якщо реєстраційний номер соціального страхування не був призначений, місце проживання),
 • адресу в країні проживання та адресу для доставки поштових відправлень,
 • номер закордонного паспорта та назву органу, який закордонний паспорт видав,
 • ідентифікаційні дані майбутнього роботодавця (назва, юридична адреса, ідентифікаційний номер),
 • вид роботи
 • місце роботи та період часу, протягом якого передбачається виконування роботи,
 • або й інші дані, необхідні для виконання роботи.

Додатки до заяви

 • фотокопія сторінки закордонного паспорта, що містить основні ідентифікаційні дані іноземця;
 • договір про працевлаштування, угода про виконання робіт або попередній договір, в якому сторони зобов'язуються в рамках узгоджених термінів укласти трудовий договір або угоду про виконання робіт, які повинні (крім випадків відрядження відповідно до § 95 Закону про зайнятість) містити, крім обов'язкових вимог, передбачених Трудовим кодексом, також тривалість основних трудових правових відносин, розмір заробітної плати, ставки або винагороди, тривалість узгодженого щотижневого робочого часу, а також тривалість відпустки відповідно до законодавства;
 • у випадку сезонного працевлаштування: строковий трудовий договір, строкову угоду про виконання робіт чи попередній договір, в якому сторони зобов'язуються протягом встановленого строку укласти строковий трудовий договір або строкову угоду про виконання робіт, що буде містити положення, з яких однозначно випливає, що щомісячна заробітна плата, щомісячний оклад чи винагорода іноземця не будуть нижчими за базовий щомісячний мінімальний розмір заробітної плати, при цьому щотижневий робочий час становитиме щонайменше 15 годин у кожному з обох основних випадків трудових відносин (однак, у випадку роботи на наступній посаді при одночасному збереженні основних трудових відносин, тижневий робочий час щонайменше 15 годин не вимагається);
 • у разі працевлаштування у агенції з працевлаштування з метою тимчасового призначення іноземця на виконання робіт у користувача, буде трудовий договір, угода про виконання робіт або попередній договір (див. вище) містити спеціальне положення, в якому працівник погоджується на тимчасове призначення до користувача;
 • документи, що засвідчують професійну компетенцію для виконання заявленої роботи (диплом про професійну освіту, свідоцтво про середню загальну освіту, диплом про закінчення університету тощо);
 • інші документи, якщо це випливає з характеру зайнятості або якщо це передбачено опублікованим міжнародним договором, на ратифікацію якого дав згоду Парламент і який є обов’язковим для Чеської Республіки.

Додатки на іноземних мовах подаються в оригінальній версії або як їх офіційно завірені копії разом з офіційним перекладом на чеську мову.

Документи, що засвідчують професійну компетенцію для виконання відповідної роботи, повинні мати суперлегалізацію ( апостиль) та нострифікацію.

Детально

Більш детальна інформація про засвідчення документів про професійну компетентність:
Суперлегалізація або автентифікація документів - це підтвердженням їхньої автентичності з метою запобігання підробкам. Винятки із обов'язкової суперлегалізації випливають з Конвенції про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів від 5 жовтня 1961 року (далі тільки «Конвенція»), до якої Чеська Республіка приєдналася в 1998 році і чинність якої в Чеській Республіці була підтверджена 16. 3. 1999 р. Конвенція опублікована у Зводі законів за № 45/1999 З.з. Ідеться про спосіб легалізації апостилем. Апостиль вимагається у документів, виданих країнами, які перераховані у списку, розміщеном на веб-сайті Міністерства юстиції у частині IV за адресою:

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5096&d=9064

У частині V. вищенаведених сторінок Міністерства юстиції міститься перелік країн, з якими Чеська Республіка уклала двостороннії договір про надання юридичної допомоги, в якому визначаються офіційні документи, що звільняються від вимаги легалізації апостилем або суперлегалізацією. Якщо держава наведена в обох списках, то переважним є двосторонній договір.
Якщо держава не внесена до жодного зі списків, документи, видані нею, повинні бути суперлегалізовані.

На території Чеської Республіки документи, що засвідчують професійну кваліфікацію для виконання відповідної роботи, повинні бути нострифіковані. Більш детальну інформацію про нострифікацію наведено на сторінках Міністерства освіти, молоді та спорту:
http://www.msmt.cz/search.php?action=results&query=nostrifikace
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani

Адміністративний збір

Відповідно до Закону про адміністративні збори, додатком якого є Ставки адміністративних зборів, на подання заяви іноземця на отримання дозволу на працевлаштування поширюється обов’язок сплати адміністративного збору в розмірі 500 крон (див. пункт 9 літ. б) Ставок адміністративних зборів).

Дозвіл на працевлаштування

 • містить ідентифікаційні дані, місце виконання роботи, тип роботи, ідентифікаційні дані роботодавця, у якого буде іноземець працювати, термін, на який дозвіл видано, та інші дані, необхідні для працевлаштування;
 • дозвіл не підлягає передачі і видається на певний строк, але не більше, ніж на період двох років (у сезонної зайнятості - на період не більше 6 місяців); іноземець може подати заяву на отримання дозвіл на працевлаштування й повторно;
 • діє тільки для працевлаштування у роботодавця, якого вказано у рішенні; вказане стосується також типу та місця роботи. Якщо у період до закінчення терміну дії дозволу на працевлаштування має настати зміна деяких умов, передбачених цим дозволом, то іноземець зобов’язаний подати заяву на отримання нового дозволу на працевлаштування у відповідний територіально компетентний крайовий філіал Служби зайнятості;
 • вимагається у всіх іноземців, яким дозволено мати трудові відносини у сенсі положень Трудового кодексу, для робіт, що здійснюється іноземцем на території Чеської Республіки, тобто на підставі трудового договору чи угоди про виконання робіт, навіть якщо ці трудові відносини збігаються;
 • не може бути виданий, якщо іноземець для виконання робіт на території ЧР потребує, відповідно до чинного законодавства, карту працевлаштованого штатного працівника, синю карту або карту внутрішнього переведеного працівника. (власник має право на довгострокове проживання в Чеській Республіці з метою працевлаштування та на виконання роботи)

Трудова діяльність іноземця з дійсним дозволом на працевлаштування на території ЧР

Іноземець може виконувати роботу за умови, що він має дійсний дозвіл на працевлаштування та дійсну посвідку на проживання (зокрема це так звана недуальна карта працівника у значенні, передбаченому пунктом 3 § 42g Закону про проживання, яка служить лише як дозвіл на довгострокове проживання в Чеській Республіці).

Poslední aktualizace: 4. 2. 2020