Особливі випадки при видачі дозволу на працевлаштування

Дозвіл на працевлаштування видається з урахуванням ситуації на ринку праці

Дозвіл на працевлаштування з урахуванням ситуації на ринку праці видається іноземцю,

 • найнятому на сезонні роботи, тобто на діяльність, залежну від пори року, на період не більше 6 місяців протягом будь-якого періоду 12 послідовних місяців;
  Діяльність, що є залежною від пори року (діяльність, яка прив'язана до певної пори року відповідно подій, що періодично повторюються або типу події на підставі сезонних умов, за яких потреба у робочій силі є значно більшою, ніж у діяльності звичайного типу);
  Перелік галузей зайнятості, куди відносяться види діяльності, залежні від пори року, визначає Постанова № 322/2017 З.з. (331,34 kB);
 • буде виконувати завдання, що випливають з предмету діяльності юридичної особи та що забезпечуються партнером, статутним органом або членом статутного органу або іншого органу комерційної корпорації для комерційної корпорації;
  Комерційна корпорація повинна спочатку повідомити про вакансію. Після цього партнер, статутний орган чи член статутного або іншого органу комерційної корпорації подає заяву на отримання дозволу на працевлаштування (316,16 kB).
  Дозвіл на працевлаштування видається для виконання завдань, що випливають з предмету діяльності комерційної корпорації для комерційної корпорації (тобто завдання, безпосередньо пов'язані з забезпеченням виробництва або наданням послуг та аналогічними видами діяльності, що здійснюються комерційною корпорацією в об'єктах, призначених для цієї діяльності або у місцях, звичайних для їх виконання, від свого імені та під власну відповідальність), а не для здійснення діяльності, пов’язаної з управління комерційною корпорацією.
 • який отримав дозвіл на довгострокове перебування з метою виконування підприємницької діяльності;
 • який отримав дозвіл на довгострокове перебування з метою інвестування;
 • який виконує роботу у рамках короткострокової зайнятості строк не більше трьох місяців.

Дозвіл на працевлаштування видається без урахування ситуації на ринку праці

Дозвіл на працевлаштування без урахування ситуації на ринку праці видається іноземцю,

 • який буде працювати протягом обмеженого періоду часу з метою підвищення кваліфікації та отримання навичок у вибраній професії (стажування), але не більше, ніж на період 6 місяців. Цей період може бути подовжений, але не більше, ніж на період, необхідний для отримання професійної кваліфікації відповідно до чинного законодавства Чеської Республіки;
 • до 26 років, зайнятого на періодичних та обмежених за часом роботах в рамках обміну між школами чи програм для молоді в яких бере участь Чеська Республіка;
 • у якого це передбачено опублікованим міжнародним договором, на ратифікацію якого дав згоду Парламент і який є обов’язковим для Чеської Республіки;
 • якому було надано візу з метою проживання з гуманітарних причин згідно з Закону про проживання чи з тією ж метою було видано дозвіл на довгострокове проживання, або
 • який подав заяву про наданням міжнародного захисту згідно з Законом про притулок, або якому було з гуманітарних причин надано дозвіл на проживання на території Чеської Республіки, але не раніше, ніж через 6 місяців після дати надання даних до поданої заяви на міжнародний захист;
 • який був направлений іноземним роботодавцем на територію Чеської Республіки з метою виконання завдань, що випливають з договору, укладеного з чеською юридичною або фізичною особою (детальніше див. секцію Направлення іноземця у ЧР).

Коли неможливо видати дозвіл на працевлаштування

Дозвіл на працевлаштування неможливо видати іноземцю,

 • якщо він подав у Чеській Республіці заяву про наданням міжнародного захисту, а саме протягом 6 місяців з дати надання даних до поданої заяви на міжнародний захист, або
 • не відповідає будь-якій з умов, встановлених Законом про зайнятість для видачі дозволу на працевлаштування.
 • документи якого, подані відповідно до § 91, були отримані шахрайським шляхом, сфальсифіковані, змінені чи у яких були наведені неправдиві дані,
 • роботодавцю якого було протягом періоду 4 місяців, що передують подачі заяви на отримання дозволу на працевлаштування, виміряно штраф за забезпечення можливості виконання нелегальної роботи,
 • роботодавцю якого було у період 3 місяців, що передують даті подання заяви на отримання дозволу на працевлаштування, виміряно штраф у розмірі понад 50 000 чеських крон за порушення вимог трудового законодавства або порушення зобов'язань за іншими законодавчими актами, дотримання яких перевіряється Державним управлінням з питань праці та регіональною інспекцією праці, або
 • якщо стосовно майна його роботодавця було на підставі остаточного рішення суду розпочато процедуру примусової реалізації і цю процедуру досі не було скасовано

На кого не поширюється режим Закону про зайнятість

Режим Закону про зайнятість не поширюється на іноземця,

 • якщо він виконує діяльність на підставі ліцензії на підприємницьку діяльність;
 • який виконує на території ЧР діяльність в рамках стажування за обміном студентів та молодих випускників вищих навчальних закладів, якщо така діяльність відбувається за наступних умов:
  • метою стажування за обміном ж навчання, включно з так званим післядипломним навчанням,
  • можливе виконання трудової діяльності є частиною цього навчання,
  • дохід іноземця на території Чеської Республіки не випливає з його результатів роботи, а умови надання такого доходу ґрунтуються на контракті з іноземною організацією, яка іноземця відрядила (як правило, у формі стипендії чи виплати з Фонду), а не на трудовому договорі або іншому індивідуальному укладеному договорі про працевлаштування з юридичною або фізичною особою з юридичною адресою в ЧР.

Наведені вище умови можуть бути доведені договором (як правило, про міжнародну співпрацю у сфері освіти), на підставі якого іноземець був відправлений на територію Чеської Республіки.

Poslední aktualizace: 4. 2. 2020