Синя карта - інформація для роботодавців

Коли іноземець потребує дозвіл?

Якщо Ви бажаєте працевлаштувати іноземця, який має вільний доступ на ринок праці, це можливо лише тоді, коли:

 • Він є власником робочої карти, або синьої карти (або карти внутрішньофірмового переведеного працівника), або має підтвердження про виконання умов для видачі такої карти. Робоча карта, синя карта і карта внутрішньофірмового переведеного працівника є одночасно дозволами на проживання і на працевлаштування.
 • Він має дійсний дозвіл на працевлаштування (якщо згідно з Законом про зайнятість такий дозвіл вимагається) і дійсну посвідку на проживання (наприклад, дійсну робочу карту в режимі недуального документа).

Без робочої карти, синьої карти, карти внутрішньофірмового переведеного працівника і дозволу на працевлаштування, разом з дійсною посвідкою на проживання (див. вище) дозволяється працевлаштовувати наступних осіб:

 1. громадянин країни-члена ЄС і громадянин Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну, Швейцарії
 2. член родини громадянина ЧР або громадянина, зазначеного у пункті 1
 3. іноземець, якого стосуються виключення, зазначені в § 98 і § 98a Закону № 435/2004 Зб. "Про зайнятість"

Робоча карта, синя карта чи дозвіл на працевлаштування?

Робоча карта, синя карта і дозвіл на працевлаштування видаються під конкретну вакансію у конкретного роботодавця. З точки зору режиму працевлаштування вони рівноцінні. Кожен із згаданих дозволів може бути надано за певних умов. Напр., для синьої карти закон визначає умови щодо посади, на виконання якої синя карта призначена.

Основні відмінності між робочою картою, синьою картою і дозволом на працевлаштування з точки зору роботодавця полягають у наступному:

  Робоча карта Синя карта Дозвіл на працевлаштування
відмінності за кваліфікацією

Вимоги щодо кваліфікації для вакансії не зазначені. Необхідно, щоб не зважаючи на обсяг роботи заробітна плата, щомісячний оклад чи винагорода іноземця не були нижчими, ніж базовий розмір мінімальної місячної зарплати. Тижневий робочий час має становити принаймні 15 годин.

(Виконання умови мінімальної місячної заробітної плати, місячного окладу або винагороди і мінімального тижневого робочого часу не вимагається, якщо на такій вакансії буде працювати іноземець, який вже має робочу карту і який звернувся у Міністерство внутрішніх справ із заявою про надання згоди на працевлаштування на додатковій роботі. Більш детальну інформацію можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ.)

Вимагається, як мінімум, наявність закінченої вищої або професійно-технічної освіти, якщо навчання тривало хоча б 3 роки. Трудовий договір має бути укладений на строк одного року із передбаченим законом тижневим робочим часом, а договірна місячна чи річна зарплата до оподаткування має відповідати хоча б 1,5-кратному розміру середньої річної зарплати до оподаткування, оголошеної у Чеській Республіці за даними Міністерства праці і соціальних справ. Вимоги щодо кваліфікації для вакансії не зазначені.
як довго триває видання карти Робоча карта є одночасно дозволом на працевлаштування і дозволом на проживання. У разі виконання умов робоча карта буде видана через більш короткий термін, ніж дозвіл на працевлаштування і дозвіл на проживання, що видаються окремо. Синя карта є одночасно дозволом на працевлаштування і дозволом на проживання. У разі виконання умов синя карта мала б бути видана через більш короткий термін, ніж дозвіл на працевлаштування і дозвіл на проживання, що видаються окремо. Самотній дозвіл на працевлаштування не надає іноземцю право виконувати роботу – він повинен мати дійсний дозвіл на проживання (наприклад, робочу карту в режимі недуального документа).
оголошення вакансії

Оголошення вакансії відповідним крайовим філіалом Служби зайнятості є загальнообов'язковим згідно з § 86 Закону № 435/2004 Зб. "Про зайнятість".

Роботодавець має дати згоду на розміщення вакансії у центральному реєстрі вакансій, призначених для власників робочих карт (далі центральний реєстр вакансій, призначених для робочих карт). Згоду можна виразити шляхом оголошення вакансії або додатково.

Вакансія буде переведена у центральний реєстр вакансій, призначених для робочих карт, через 30 днів після того, яка така вакансія була опублікована Службою зайнятості і запропонована потенційним вітчизняним кандидатам на працевлаштування.

Оголошення вакансії відповідним крайовим філіалом Служби зайнятості є загальнообов'язковим згідно з § 86 Закону № 435/2004 Зб. "Про зайнятість".

Роботодавець має дати згоду на розміщення вакансії у центральному реєстрі вакансій, призначених для власників робочих карт (далі центральний реєстр вакансій, призначених для синіх карт). Згоду можна виразити шляхом оголошення вакансії або додатково.

Вакансія буде переведена у центральний реєстр вакансій, призначених для синіх карт, через 30 днів після того, яка така вакансія була опублікована Службою зайнятості і запропонована потенційним вітчизняним кандидатам на працевлаштування.

Оголошення вакансії відповідним крайовим філіалом Служби зайнятості є загальнообов'язковим згідно з § 86 Закону № 435/2004 Зб. "Про зайнятість".

Роботодавець повинен повідомити про свою зацікавленість працевлаштувати іноземця на основі дозволу на працевлаштування.

Дозвіл на працевлаштування буде виданий, якщо на вакансію не буде можливості знайти кандидата серед вітчизняної робочої сили (це не стосується випадків відрядження іноземним роботодавцем).

вибір працівника Укладення трудового договору, угоди про виконання робіт або попереднього договору, в яких сторони в узгоджений термін зобов'язуються укласти трудовий договір або угоду про виконання робіт, потрібно здійснити до подачі заяви про надання робочої карти. Договір або угода становлять один із додатків заяви про надання робочої карти.
Див. Що робити після внесення вакансії до центрального реєстру вакансій, призначених для робочих карт?
Укладення трудового договору є необхідним перед поданням заяви про надання синьої карти. Укладений трудовий договір - це один із додатків заяви про надання синьої карти.
Див. Що робити після внесення вакансії до центрального реєстру вакансій, призначених для синіх карт?
Укладення трудового договору, угоди про виконання роботи або попереднього договору, у якому сторони зобов'язуються в рамках узгоджених термінів укласти трудовий договір або угоду про виконання роботи, повинно відбутися ще до подачі заяви на отримання дозволу на працевлаштування. Договір або угода є одним із додатків заяви про надання дозволу на працевлаштування.
тривалість дозволу

Відповідно до трудового договору, максимально 2 роки.

Термін дії можна повторно продовжити не більше, ніж на 2 роки.

Відповідно до трудового договору, максимально 2 роки.

Термін дії можна повторно продовжити не більше, ніж на 2 роки.

Максимально 2 роки.

Термін дії можна повторно продовжити не більше, ніж на 2 роки.

У випадку сезонного працевлаштування дозвіл на працевлаштування надається на період не більше 6 місяців протягом 12 місяців.

Детальна інформація http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx http://www.mvcr.cz/clanek/modra-karta.aspx /web/uk/pracevlastuvanna-inozemciv

Як запропонувати вакансію під синю карту

Який подальший процес після внесення вакансії до центрального реєстру вакансій, призначених для синіх карт?

Щоб іноземець міг подати заяву на отримання синьої карти на конкретну вакансію, цю вакансію має бути внесено у центральний реєстр вакансій для власників синьої карти. У цей реєстр вакансія потрапить, якщо виконані всі наступні умови:

 1. Роботодавець повідомить відповідному крайовому філіалу Служби зайнятості про вакансію. Він може також повідомити про вакансію через Інтернет, якщо він отримав від відповідного крайового філіалу Служби зайнятості необхідні повноваження.
 2. Вакансія має вимагати високу кваліфікацію і повинно бути на період принаймні одного року із передбаченим законом тижневим фондом робочого часу.
 3. Валова річна заробітна плата, що випливає із пропонованої місячної або річної заробітної плати, не повинна бути нижча 1,5 середньої валової річної заробітної плати у Чеській Республіці.
 4. Роботодавець під час повідомлення або додатково надає згоду на внесення вакансії у центральний реєстр вакансій, призначених для власників синіх карт, і одночасно на її опублікування.
 5. Мине 30 днів від моменту повідомлення про вакансію без того, щоб на даній роботі вдалося працевлаштувати кандидата з числа вітчизняних працівників.

Потім вакансія автоматично потрапляє до центрального реєстру вакансій, призначених для власників синіх карт.

Вакансія не буде внесена у центральний реєстр вакансій, призначених для власників синіх карт, або буде з нього видалена, якщо

 • працевлаштування кандидата на такій посаді поставило б під загрозу ситуацію на ринку праці; відповідне рішення приймає Міністерством праці та соціальних питань,
 • роботодавцю було протягом останніх 4-х місяців виміряно штраф за забезпечення можливості виконання нелегальної роботи і таке рішення набуло чинності,
 • якщо стосовно майна такого роботодавця було на підставі остаточного рішення суду розпочато процедуру примусової реалізації і цю процедуру досі не було скасовано, або
 • роботодавцю було у період останніх 3-х місяців виміряно штраф у розмірі понад 50 000 чеських крон за порушення вимог трудового законодавства або порушення зобов'язань за іншими законодавчими актами, дотримання яких перевіряється Державним управлінням з питань праці та регіональною інспекцією праці.

Який подальший процес після внесення вакансії до центрального реєстру вакансій, призначених для власників синіх карт?

Який подальший процес після внесення вакансії до центрального реєстру вакансій, призначених для власників синіх карт?

Як тільки вакансію буде внесено у центральний реєстр вакансій для власників синьої карти, іноземець може подати заявку на таку вакансію.

Заяву на отримання синьої карти може іноземець подати тільки на підставі контакту з роботодавцем та укладення трудового договору, який необхідно подати разом із заявою. Після позитивного рішення у справі видачі синьої карти Міністерство внутрішніх справ письмово інформує роботодавця про те, що заяву іноземця було затверджено; повідомлення буде містити:

 • ім’я, або імена, прізвище
 • громадянство іноземця
 • дату, з якої він виконує умови для отримання синьої карти (якщо заява була затверджена)
 • вакансію, на яку буде видана синя карта (якщо заява була затверджена)

Після видачі синьої карти Міністерство внутрішніх справ письмово інформує роботодавця про номер синьої карти, виданої іноземцю та про дату її отримання.

Обов’язки роботодавця

 • Роботодавець повідомить у відповідне крайове відділення Служби зайнятості про те, що вакансію було зайнято. При цьому він повідомляє реєстраційний номер синьої карти.
 • Роботодавець у письмовій формі інформує відповідний крайовий філіал Служби зайнятості, якщо іноземець, якому було видано синю карту:
  1. a. не вийшов на роботу (найпізніше до 45 календарних днів від дати, коли були виконані умови для видання синьої карти), або
  2. b. розірвав трудові відносини до закінчення терміну, на який було видано дозвіл, а у випадку, якщо трудові відносини було припинено з причин, перелічених у § 52 пп. а) - д) Трудового кодексу, або угодою сторін з тих же причин, або негайним звільненням згідно з § 56 Трудового кодексу, він повідомляє і про причину припинення трудових відносин. (не пізніше, ніж протягом 10 календарних днів з дати, коли іноземець розірвав трудові відносини)
 • Якщо трудові відносини було припинено з причин, зазначених у § 52 пп. а) - д) Трудового кодексу, або за домовленістю з тих же причин, або негайним звільненням відповідно до § 56 Трудового кодексу до закінчення терміну, на який іноземцю було видано синю карту, і з цієї причини чинність дозволу на перебування, виданого з метою працевлаштування, анульована чи має бути анульована, роботодавець повинен сплатити витрати на медичну допомогу, надану іноземцю у період між припиненням трудових відносин та його виїздом з території ЧР, однак максимально протягом періоду, на який було видано дозвіл на працевлаштування; це не застосовується, якщо відшкодування цих витрат передбачено іншим способом.
 • Якщо роботодавець бажає змінити посаду, на якій працює іноземець (і одночасно у випадку, якщо іноземець бажає змінити роботодавця), він повинен протягом перших 2-х років перебування іноземця на території Чеської Республіки, заявити про нову вакансію, а іноземець повинен подати у Міністерство внутрішніх справ заяву на згоду із зміною посади на таку нову вакансію, вказану у центральному реєстрі місць, призначених для синіх карт. Після 2 років перебування власника синьої карти на території Чеської Республіки роботодавець повинен заявити про нову вакансію, а іноземець повинен про зміну роботодавця або виконуваної роботи у Міністерство внутрішніх справ тільки повідомити. Детальніше див. на http://www.mvcr.cz/clanek/modra-karta.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d.
 • Роботодавець негайно у письмовій формі інформує Міністерство внутрішніх справ про плановану зміну посади, яку займає власник синьої карти.