Вільний доступ на ринок праці

Дозвіл на роботу (тобто дозвіл на працевлаштування, включаючи дійсну посвідку на проживання, карта працівника, синя карта або карта внутрішньофірмового переведеного працівника,) не вимагається у іноземця

 • а) з дозволом на постійне проживання на території Чеської Республіки,
 • б) що є членом сім'ї члена дипломатичного представництва, консульського органа чи членом сім'ї працівника міжнародної державної організації із юридичною адресою на території Чеської Республіки,
 • в) якому було надано притулок або додатковий захист,
 • г) який є
  • професійним творчим працівником,
  • педагогічним працівником,
  • академічним працівником вищого навчального закладу,
  • науковим працівником, який є учасником наукової зустрічі,
  • учнем або студентом у віці до 26 років,
  • спортсменом,
  • особою, яка у ЧР забезпечує постачання товарів або послуг, або такі товари постачає, або
  • особою, що виконує монтаж на підставі торгового контракту, або виконує гарантійні та ремонтні роботи,
  і у якої термін виконання роботи на території ЧР не перевищує сім послідовних календарних днів, або загалом 30 днів на календарний рік,
 • д) яка є працевлаштованою на території ЧР на підставі міжнародного договору, на ратифікацію якого дав згоду Парламент і який є обов’язковим для ЧР,
 • f) що є членом рятувального підрозділу та надає допомогу на підставі угоди між країнами про надання взаємної допомоги при усуванні наслідків аварій та стихійних лих, а також у випадку гуманітарної допомоги,
 • ж) який працює у галузі міжнародних перевезень, якщо він був направлений на роботу на територію Чеської Республіки своїм іноземним роботодавцем,
 • з) який є акредитований у сфері засобів масової інформації,
 • i) який є військовим чи цивільним персоналом збройних сил держави, яка його вислала, відповідно до спеціального закону,
 • й) який на території Чеської Республіки постійно готується до майбутньої професії (період денного навчання у середні школі, консерваторії, вищому професійному навчальному закладі і мовній школі з правом державного мовного іспиту, і період денної форми навчання в університеті, включаючи канікули, що є частиною навчального або академічного року),
 • к) який був відправлений на територію Чеської Республіки у рамках надання послуг роботодавцем, зареєстрованим в іншій державі-члені Європейського Союзу,
 • л) який перебуває на території Чеської Республіки на підставі дозволу на довгострокове проживання з метою возз'єднання сім'ї у разі спільного проживання сім’ї з іноземцем згідно з вищезгаданими підпунктами а) або в), або з іноземцем, що перебуває на території Чеської Республіки на підставі дійсної посвідки на довгострокове проживання,
 • м), який проживає на території Чеської Республіки на підставі довгострокового дозволу на проживання резидента іншої держави-члена Європейського Союзу,
 • н), який здійснює у Чеській Республіці систематичну освітню або наукову діяльність як педагогічний працівник чи академічний працівник вищого навчального закладу, або науковий працівник, дослідник або розробник в державній дослідницькій установі чи іншій дослідницькій організації в рамках спеціального законодавства,
 • о) який отримав середню або вищу професійну освіту в консерваторії відповідно до закону про освіту або вищу освіту відповідно до закону про вищі навчальні заклади,
 • п), який проживає на території Чеської Республіки на підставі дозволу на довгострокове проживання з метою захисту на території відповідно до Закону про проживання,
 • р) який є священником церкви, зареєстрованої у Чеській Республіці або релігійного товариства, зареєстрованого у Чеській Республіці,
 • с) який є власником дозволу на проживання внутрішньофірмового переведеного працівника, виданого іншою державою-членом Європейського Союзу, та є внутрішньо переведеним на територію Чеської Республіки на період, що не перевищує 90 днів протягом будь-якого періоду 180 днів,
 • т) чия діяльність на території Чеській Республіці здійснюється в інтересах Чеської Республіки.

Однак у випадку працевлаштування іноземця згідно з пунктами а) - д) і пунктами й) - с) роботодавець, або юридична особа чи фізична особа, до якої був іноземець відряджений роботодавцем на підставі угоди про виконання роботи, зобов’язаний у письмовій формі інформувати про цей факт відповідний крайовий філіал Служби зайнятості ЧР не пізніше, ніж у день, коли такий іноземець розпочав виконання роботи ( зразок інформації для завантаження (337.65 kB)). Роботодавець також зобов’язаний вести відповідний облік.