Zvolená rekvalifikace

ZVOLENÁ REKVALIFIKACE

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce o zvolenou rekvalifikaci“) zabezpečit rekvalifikaci sám.

Za tím účelem si volí:

a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat
b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.

Formuláře ke zvolené rekvalifikaci ke stažení zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zajem-o-zvolenou-rekvalifikaci-uchazece-o-zamestnani-zajemce-o-zamestnani

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží svému referentu útvaru zaměstnanosti - zprostředkovateli - svůj požadavek na formuláři „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ – část A (viz Formuláře pro občany).

Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba doložit svému referentu zaměstnanosti – zprostředkovateli alespoň 15 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Požadavek bude posuzován v odborné komisi z hlediska, zda zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění zájemce o zvolenou rekvalifikaci na trhu práce a zda je pro něho vzhledem k zdravotnímu stavu vhodná.

Zájemce si přečte a podepíše „Poučení zájemce o zvolenou rekvalifikaci“ – část B formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ (viz Formuláře pro občany) a úřad práce podepsaný formulář založí k dokumentaci.

Cenu rekvalifikace doloží zájemce o zvolenou rekvalifikaci úřadu práce „Potvrzením rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu“ – část C formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ (viz Formuláře pro občany). Cena rekvalifikace musí obsahovat i náklady za závěrečnou zkoušku.

Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí u jednoho zájemce o zvolenou rekvalifikaci v období 3 let přesáhnout celkovou částku 50 000 Kč ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci.

V případě schválení žádosti bude zájemci o zvolenou rekvalifikaci úřadem práce vystaveno „Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po úspěšném absolvování rekvalifikace“, které zájemce předá rekvalifikačnímu zařízení nejpozději v den zahájení rekvalifikačního kurzu.


Hrazení zvolené rekvalifikace úřadem práce není nárokové, je plně na zvážení úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí. Úřad práce uhradí cenu zvolené rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení.


Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze za dobu, po kterou je zájemce o zvolenou rekvalifikaci veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání.


Jiné náklady než cenu zvolené rekvalifikace Úřad práce nehradí.

Náklady na případné lékařské vyšetření v souvislosti se zvolenou rekvalifikací si hradí zájemce o zvolenou rekvalifikaci sám.

Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci odmítne bez vážných důvodů nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude povinen cenu rekvalifikace úřadu práce uhradit. Nedokončí-li rekvalifikaci bez vážných důvodů, úřad práce za něho cenu zvolené rekvalifikace neuhradí.

Uchazeči o zaměstnání nevzniká účastí na zvolené rekvalifikaci nárok na podporu při rekvalifikaci.

Kde můžete obdržet další informace

 

 

Pardubice

   

Pitterlová Jana

950 144 459

jana.pitterlova@uradprace.cz

Bendová Monika, DiS.

950 144 720

monika.bendova@uradprace.cz

Chrudim

   

Maděrová Jana

950 119 475

jana.maderova@uradprace.cz

Mariánková Věra, Bc.

950 119 470

vera.mariankova@uradprace.cz

Ústí nad Orlicí

   

Marešová Hana

950 172 323

hana.maresova@uradprace.cz

Mirka Ondrášová

950 172 444

mirka.ondrasova@uradprace.cz

Svitavy

   

Jansová Šárka

950 163 443

sarka.jansova@uradprace.cz

Nedvědová Stanislava Ing.

950 163 485

stanislava.nedvedova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 28. 2. 2024