Záruky pro mladé ve Středočeském kraji


Doba realizace: 1. 1. 2016 – 31. 10. 2022

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000005

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Cílem projektu je kombinací různých aktivit poskytnout mladým nezaměstnaným lidem bez praxe možnost získat pracovní zkušenosti tak, aby byli schopni se v co nejkratším čase začlenit na trh práce.

Prostřednictvím aktivity odborná praxe bude účastníkům projektu zprostředkováno ÚP ČR kvalitní zaměstnání u vybraného zaměstnavatele. Mladí lidé budou zaučováni a zaškolováni zaměstnavateli a před nástupem na odbornou praxi bude stanoven plán realizace odborné praxe, za jehož plnění bude zodpovědný zaměstnavatel. V případě potřeby bude účastník projektu umístěn na pracovním místě u vybraného zaměstnavatele v rámci krátkodobé pracovní příležitosti. Tyto krátkodobé pracovní příležitosti budou sloužit ke zjištění připravenosti účastníků projektu k nástupu na pracovní místo a předcházejí odborné praxi.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání. O zařazení do projektu může požádat mladý člověk ve věku do 29 let včetně, který má trvalé bydliště mimo hl. město Prahu, který je evidovaný na ÚP ČR déle než 3 měsíce a který má pracovní zkušenosti v maximální výši 3 roky. Dosažené vzdělání mladých lidí nehraje v projektu žádnou roli.

Jaké jsou formy podpory?


A) Účastníci projektu mohou v rámci projektu využít následujících aktivit:
 

 • Poradenství – motivace účastníků k uplatnění na trhu práce. Plánováno je zapojení 1 572 klientů.
 • Motivační kurz – aktivita je zaměřena na rozvoj měkkých dovedností (nácvik pohovoru, motivační dopis, životopis atd.), pracovně právní legislativu a finanční gramotnost. Plánováno je zapojení 1 572 klientů.
 • Rekvalifikace – rekvalifikační kurzy jsou zaměřeny na získání odborných znalostí a pracovních dovedností potřebných k výkonu konkrétní pracovní činnosti požadované zaměstnavatelem. Plánováno je úspěšné absolvování rekvalifikace pro 86 klientů.
 • Krátkodobá pracovní příležitost - Práce na zkoušku – max. 0,5 úvazku až na 3 měsíce s mzdovým příspěvkem pro vybraného zaměstnavatele. Plánováno je zapojení min. 71 klientů.
 • Odborná praxe – možnost získat zaměstnání v podobě společensky účelného pracovního místa až na 12 měsíců s mzdovým příspěvkem pro vybraného zaměstnavatele. Plánováno je zapojení min. 645 klientů.
 • Návrat do vzdělání – pomoc účastníku projektu při ukončení nedokončeného vzdělání. Plánováno je zapojení 71 klientů.
 • Doprovodná opatření – příspěvek na zdravotní prohlídku, očkování a cestovné.

B) Zapojení zaměstnavatelů do projektu ve formě:

 • Aktivita Odborná praxe - S vybranými zaměstnavateli uzavře ÚP ČR dohodu o poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené dle předem stanoveného plánu realizace odborné praxe. Účastník projektu bude vykonávat v rámci hlavního pracovního poměru u zaměstnavatele odbornou praxi po dobu 6 až 12 měsíců. Dohodě předchází mj. podání „žádosti o příspěvek na SÚPM vyhrazené“ ze strany zaměstnavatele. Přiznání příspěvku je nenárokové. V rámci projektu je plánováno finančně podpořit minimálně 645 klientů na odborné praxi.
 • Aktivita Krátkodobá pracovní příležitost - Práce na zkoušku - Tato aktivita bude probíhat u vybraných zaměstnavatelů, s kterými ÚP ČR uzavře „dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku při realizaci aktivity práce na zkoušku“. Krátkodobá prac. příležitost - Práce na zkoušku je možná s účastníkem projektu po dobu maximálně 3 měsíců a 0,5 úvazku. Zaměstnavatel díky této krátkodobé aktivitě zjistí, zda je mladý člověk vhodný na vybrané na pracovní místo. Mladý člověk zůstává po dobu této aktivity v evidenci ÚP ČR. Přiznání příspěvku je nenárokové. V rámci projektu je plánováno finančně podpořit minimálně 71 osob na krátkodobé pracovní příležitosti.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Záruky pro mladé ve Středočeském kraji navazuje na dříve realizovaný projekt Odborné praxe do 30 let ve Středočeském kraji, který byl financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Průběžné informace

Průběžné informace k 1. 9. 2021

 • Probíhají aktivity Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Rekvalifikace, Odborné praxe i KPP - Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 1 118 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 1 071 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 8. 2021 bylo celkem finančně podpořeno 817 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo vyhrazené) v rámci aktivity Odborné praxe, 97 žádostí o SÚPM KPP - Práce na zkoušku a 33 žádostí o rekvalifikaci.

Průběžné informace k 1. 4. 2021

 • I přes nouzový stav probíhaly aktivity Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe i KPP - Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 1 011 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 966 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 3. 2021 bylo celkem finančně podpořeno 756 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo vyhrazené) v rámci aktivity Odborné praxe, 90 žádostí o SÚPM KPP - Práce na zkoušku a 31 žádostí o rekvalifikaci.

Průběžné informace k 1. 1. 2021

 • Probíhaly aktivity Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Rekvalifikace, Odborné praxe i KPP - Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 987 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 949 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 12. 2020 bylo celkem finančně podpořeno 736 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo vyhrazené) v rámci aktivity Odborné praxe, 89 žádostí o SÚPM KPP - Práce na zkoušku a 31 žádostí o rekvalifikaci.

Průběžné informace k 1. 10. 2020

 • Probíhají aktivity Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Rekvalifikace, Odborné praxe i KPP - Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 968 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 926 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 9. 2020 bylo celkem finančně podpořeno 708 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo vyhrazené) v rámci aktivity Odborné praxe, 85 žádostí o SÚPM KPP - Práce na zkoušku a 23 žádostí o rekvalifikaci.

Průběžné informace k 1. 8. 2020

 • Probíhají aktivity Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Rekvalifikace, Odborné praxe i KPP - Práce na zkoušku.  
 • Od začátku vstoupilo do projektu 933 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 893 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 7. 2020 bylo celkem finančně podpořeno 695 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo vyhrazené) v rámci aktivity Odborné praxe, 82 žádostí o SÚPM KPP - Práce na zkoušku a 19 žádostí o rekvalifikaci.

Průběžné informace k 1. 6. 2020

 • V rámci nouzového stavu byly pozastaveny aktivity Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz a Rekvalifikace. Aktivity Odborné praxe a KPP - Práce na zkoušku u zaměstnavatelů probíhaly v rámci nouzového stavu.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 915 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 878 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 5. 2020 bylo celkem finančně podpořeno 686 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo vyhrazené) v rámci aktivity Odborné praxe, 80 žádostí o SÚPM KPP - Práce na zkoušku a 18 žádostí o rekvalifikaci.

Kde získat více informací?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR.

Kontaktní osoby

Projektová manažerka: Ing. Lucie Havlinová, tel.: +420 950 156 461, lucie.havlinova@uradprace.cz

Finanční manažerka: Ing. Markéta Melicharová, tel.: +420 950 156 461, marketa.melicharova1@uradprace.cz

Administrativní pracovnice – účetní: pracovní pozice zatím neobsazena


Odborní pracovníci pro okresy

Benešov: Ivana Marečková, tel.: +420 950 101 319, ivana.mareckova2@uradprace.cz

Beroun: Kateřina Vlasáková, tel.: +420 950 102 367, katerina.vlasakova@uradprace.cz

Kladno: Veronika Adamovská, tel.: +420 950 127 383, veronika.adamovska@uradprace.cz

Kolín: Bc. Alena Doubková, tel.: +420 950 129 429, alena.doubkova@uradprace.cz

Kutná Hora: Ing. Václava Langrová, tel.: +420 950 131 462, vaclava.langrova@uradprace.cz

Mělník: Alena Višinská, tel.: +420 950 135 305, alena.visinska@uradprace.cz

Mladá Boleslav:  Kamila Sajdlová, tel.: +420 950 136 319, kamila.sajdlova@uradprace.cz

Nymburk: Jitka Sekaninová, tel.: +420 950 140 445, jitka.sekaninova1@uradprace.cz

Praha – východ: Radek Holub, tel.: +420 950 156 460, radek.holub@uradprace.cz

Praha – západ: Michaela Viktorová, DiS., tel.: +420 950 156 460, michaela.viktorova1@uradprace.cz

Příbram: Gabriela Skočdopolová, tel.: +420 950 156 621, gabriela.skocdopolov@uradprace.cz

Rakovník: Libor Jiřinec, DiS., tel.: +420 950 157 322, libor.jirinec1@uradprace.cz

 

Poslední aktualizace: 28. 12. 2021