Záruky pro mladé ve Středočeském kraji

HLAVICKA_LOGO_BARVA1.PNG

Doba realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2020

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000005

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je začlenění mladých lidí do 29 let věku (včetně) na trh práce, poskytnout této skupině mladých lidí prostřednictvím odborné praxe odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese.

Realizací nástrojů dochází u konkrétního uchazeče o zaměstnání ke zvýšení kvalifikace a odborných dovedností a znalostí vyžadovaných zaměstnavateli pro konkrétní pracovní místo. Dále se uchazeči učí pracovním návykům, získává motivaci a zvyšuje svou zodpovědnost a přístup k práci, účastníkům projektu jsou také poskytovány základní principy firemní kultury.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

 • Výběr uchazečů
 • Poradenství
 • Motivační kurz
 • Rekvalifikace
 • Práce na zkoušku (PNZ)
 • Odborné praxe
 • Návrat do vzdělávání
 • Doprovodná opatření

Pro koho je projekt určen?

Při výběru uchazečů o zaměstnání Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami (dále jen „ÚP“) na straně poptávky pracovní síly úzce spolupracuje se zaměstnavateli v regionu a vychází z konkrétní nabídky volných pracovních míst a kvalifikačních požadavků na jeho výkon. Při výběru vhodných kandidátů na aktivity projektu posuzují pracovníci ÚP (dislokované na kontaktních pracovištích) aktuální potřeby, odborné znalosti, schopnosti a motivaci jednotlivých uchazečů o zaměstnání. ÚP vychází ze struktury a požadavků konkrétního místního trhu práce, konkrétní nabídky volných míst a požadavků zaměstnavatelů na odborné, ale i obecné kompetence nutné pro výkon požadovaného zaměstnání.

Aktivity projektu se zaměřují na uchazeče z výše uvedené cílové skupiny bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání na skupinu evidovaných na úřadu práce déle než 3 měsíce a zároveň postrádající pracovní zkušenosti (nebo s pracovními zkušenosti max. 3 roky po ukončení přípravy na povolání), které by jim umožnily získat kvalitní zaměstnání dlouhodobějšího charakteru. Preferuje se realizace odborné praxe v oboru, který zájemce o praxi studoval, není to avšak podmínkou praxe.

Vlastní odborné praxe nebo krátkodobé pracovní příležitosti (PNZ) mohou v případě potřeby předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace a další vzdělávací aktivity se zaměřují zejména na získání odborných znalostí a klíčových (obecných i odvětvových) dovedností, vyžadovaných na trhu práce, s cílem připravit uchazeče o zaměstnání pro konkrétní profesi nebo přiblížit jejich kvalifikaci požadovaným nebo očekávaným potřebám trhu práce a tím zvýšit i jejich zaměstnatelnost a celkovou šanci na trhu práce.

Nezanedbatelnou součástí uvedených nástrojů je aktivizace a motivace uchazečů o zaměstnání k vyhledávání zaměstnání a jejich pracovní a společenské integraci prostřednictvím poskytovaného skupinového a individuálního poradenství.

Povinnou klíčovou aktivitou je motivační kurz, který je poskytován pro všechny účastníky projektu. Motivační kurz bezprostředně následuje po aktivitě Výběr uchazečů. Kurz je zaměřen na soft skills (nácvik pohovoru, motivační dopis, pracovní životopis), pracovně právní legislativu, finanční a funkční gramotnost.

Všechny nástroje zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a zvýšení zaměstnanosti (poradenství, motivační kurz, rekvalifikace, práce na zkoušku, návrat do vzdělání i praxe) vyžadují individuální a současně komplexní přístup ke klientům.

Projekt bude probíhat ve všech 12 okresech Středočeského kraje celkem po dobu 60 měsíců.

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

Účastníci projektu "Záruky pro mladé" získají motivaci a nové odborné a klíčové dovednosti vyžadované zaměstnavateli, které jim umožní získat zaměstnání. Kromě těchto dovedností a kompetencí účastníci praxí získají také pracovní návyky a odborné pracovní znalosti, které jim pomohou v získání udržitelného zaměstnání, dalším kariérovém rozvoji, případně alespoň zvýší jejich mobilitu a potenciál na pracovním trhu v době, kdy je nezaměstnanost mladých lidí vysoká. Uchazeči bez dokončené odborné kvalifikace s podporou škol a s využitím aktivity poradenství opětovně zahájí přípravu na budoucí povolání. Prostřednictvím projektu očekáváme i změnu přístupu zaměstnavatelů k zaměstnávání mladých lidí do 30 let, změnu v přístupu zaměstnávání mladých lidí bez praxe. Očekávaná je i nižší evidence mladých lidí (uchazečů o zaměstnání) na ÚP-ČR.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Záruky pro mladé ve Středočeském kraji navazuje na dříve realizovaný projekt Odborné praxe do 30 let ve Středočeském kraji, který byl financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Průběžné informace

Průběžné informace k 30. 4. 2019
 • V dubnu 2019 probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe, KPP - Práce na zkoušku a Rekvalifikace.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 772 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 753 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 30. 4. 2019 bylo celkem finančně podpořeno 603 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo vyhrazené) v rámci aktivity Odborné praxe, 48 žádostí o SÚPM  KPP - Práce na zkoušku a 15 žádostí o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 31. 3. 2019
 • V březnu 2019 probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe, KPP - Práce na zkoušku a Rekvalifikace.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 762 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 742 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 3. 2019 bylo celkem finančně podpořeno 585 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo vyhrazené) v rámci aktivity Odborné praxe, 47 žádostí o SÚPM  KPP - Práce na zkoušku a 15 žádostí o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 28. 2. 2019
 • V únoru 2019 probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe, KPP - Práce na zkoušku a Rekvalifikace.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 742 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 730 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 28. 2. 2019 bylo celkem finančně podpořeno 574 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo vyhrazené) v rámci aktivity Odborné praxe, 44 žádostí o SÚPM  KPP - Práce na zkoušku a 15 žádostí o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 31. 1. 2019
 • V lednu 2019 probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe, KPP - Práce na zkoušku a Rekvalifikace.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 730 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 719 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 1. 2019 bylo celkem finančně podpořeno 560 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo vyhrazené) v rámci aktivity Odborné praxe, 39 žádostí o SÚPM  KPP - Práce na zkoušku a 15 žádostí o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 30. 11. 2018
 • V listopadu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe, KPP - Práce na zkoušku a Rekvalifikace.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 674 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 651 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 30. 11. 2018 bylo celkem finančně podpořeno 542 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo vyhrazené) v rámci aktivity Odborné praxe, 20 žádostí o SÚPM KPP - Práce na zkoušku a 13 žádostí o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 31. 10. 2018
 • V říjnu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe, Práce na zkoušku a Rekvalifikace.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 652 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 632 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 10. 2018 bylo celkem finančně podpořeno 526 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo vyhrazené) v rámci aktivity Odborné praxe, 18 žádostí o SÚPM – KPP Práce na zkoušku a 13 žádostí o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 30. 9. 2018
 • V září probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe, Práce na zkoušku a Rekvalifikace.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 633 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 615 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 30. 9. 2018 bylo celkem finančně podpořeno 512 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 17 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 13 žádostí o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 31.8.2018
 • V srpnu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe, Práce na zkoušku a Rekvalifikace.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 624 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 613 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 8. 2018 bylo celkem finančně podpořeno 507 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 16 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 13 žádostí o rekvalifikaci.

Průběžné informace k 30. 6. 2018

 • V červnu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe a Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 611 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 599 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 30. 6. 2018 bylo celkem finančně podpořeno 493 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 15 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 9 žádostí o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 31. 5. 2018
 • V květnu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe a Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 595 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 584 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 5. 2018 bylo celkem finančně podpořeno 487 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 14 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 6 žádostí o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 30. 4. 2018
 • V dubnu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe, Práce na zkoušku a Rekvalifikace.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 581 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 569 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 30. 4. 2018 bylo celkem finančně podpořeno 465 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 13 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 6 žádostí o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 31. 3. 2018
 • V březnu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe a Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 568 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 556 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 3. 2018 bylo celkem finančně podpořeno 456 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 13 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 6 žádostí o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 28. 2. 2018
 • V únoru probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe a Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 554 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 533 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 28. 2. 2018 bylo celkem finančně podpořeno 443 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 13 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 4 žádosti o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 31. 1. 2018
 • V lednu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe a Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 531 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 520 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 1. 2018 bylo celkem finančně podpořeno 428 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 11 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 4 žádosti o rekvalifikaci.
Informace o realizaci k 27. 2. 2018
 • Byla prodloužena doba realizace projektu - z původního termínu ukončení realizace 31. 12. 2018 na 31. 12. 2020. Zároveň byla navýšena rozpočtu z původních Kč 129 588 545, na novou částku Kč 206 747 604.
Průběžné informace k 31. 12. 2017
 • V prosinci probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe a Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 511 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 501 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 12. 2017 bylo celkem finančně podpořeno 414 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 11 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 4 žádosti o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 30. 11. 2017
 • V listopadu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe a Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 501 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 492 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 30. 11. 2017 bylo celkem finančně podpořeno 403 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 11 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 4 žádosti o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 31. 10. 2017
 • V říjnu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe a Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 491 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 476 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 10. 2017 bylo celkem finančně podpořeno 390 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 10 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 4 žádosti o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 30. 9. 2017
 • V září probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe a Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 471 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 463 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 30. 9. 2017 bylo celkem finančně podpořeno 375 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 10 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 4 žádosti o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 31. 8. 2017
 • V srpnu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe, Práce na zkoušku a Rekvalifikace.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 461 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 454 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 8. 2017 bylo celkem finančně podpořeno 366 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 10 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 4 žádosti o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 31. 7. 2017
 • V červenci probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe, Práce na zkoušku a Rekvalifikace.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 458 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 445 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 7. 2017 bylo celkem finančně podpořeno 348 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 9 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 4 žádosti o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 30. 6. 2017
 • V červnu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe, Práce na zkoušku a Rekvalifikace.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 438 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 426 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 30. 6. 2017 bylo finančně podpořeno 341 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 9 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 2 žádosti o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 31. 5. 2017
 • V květnu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe, Práce na zkoušku a Rekvalifikace.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 426 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 419 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 5. 2017 bylo finančně podpořeno 322 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 9 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 2 žádosti o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 30. 4. 2017
 • V dubnu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe, Práce na zkoušku a Rekvalifikace.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 403 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 394 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 30. 4. 2017 bylo finančně podpořeno 307 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 7 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a 2 žádosti o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 31. 3. 2017
 • V březnu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe a Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 385 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 371 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 3. 2017 bylo finančně podpořeno 287 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe, 7 žádostí o SÚPM – Práce na zkoušku a jedna žádost o rekvalifikaci.
Průběžné informace k 28. 2. 2017
 • V únoru probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe a Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 362 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 344 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 28. 2. 2017 bylo finančně podpořeno 264 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe a 3 žádosti SÚPM – Práce na zkoušku.
Průběžné informace k 31. 1. 2017
 • V lednu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Poradenství, Motivační kurz, Odborné praxe a Práce na zkoušku.
 • Od začátku vstoupilo do projektu 322 uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let, z nichž 293 úspěšně ukončilo aktivitu Motivační kurz. K 31. 1. 2017 bylo finančně podpořeno 241 žádostí o SÚPM vyhrazené (tj. společensky účelné pracovní místo) v rámci aktivity Odborné praxe a 3 žádosti SÚPM – Práce na zkoušku.
Kde získat více informací?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR.

Kontaktní osoby

Projektový manažer

Ing. Lucie Havlinová
Tel. č.: 950 156 461
E-mail: lucie.havlinova@ uradprace.cz

Finanční manažer

Kočovská Renata, DiS.
Tel. č.: 950 156 461
E-mail: renata.kocovska@ uradprace.cz

Odborní pracovníci pro okresy

Benešov

Bc. Vaiglová Markéta; 950 101 319; marketa.vaiglova@ uradprace.cz

Beroun

Pavelková Eliška, DiS.; tel.: 950 102 367; eliska.pavelkova@uradprace.cz

Kladno

Adamovská Veronika; 950 127 383; veronika.adamovska@ uradprace.cz

Kolín

Bc. Vepřek Zdeněk, DiS.; 950 129 429; zdenek.veprek@ uradprace.cz

Kutná Hora

Bc. Kodešová Šárka; 950 131 462; sarka.kodesova@uradprace.cz

Mělník

Višinská Alena; 950 135 305; alena.visinska@uradprace.cz

Mladá Boleslav

Zámostná Renata; 950 136 374; renata.zamostna@uradprace.cz

Nymburk

Bc. Janstová Edita; 950 140 445; edita.janstova@uradprace.cz

Praha - východ

Holub Radek; tel.: 950 156 460; radek.holub@uradprace.cz

Praha - západ

Ing. Melicharová Markéta; tel.: 950 156 460; marketa.melicharova1@uradprace.cz

Příbram

Skočdopolová Gabriela; 950 156 621; gabriela.skocdopolov@ uradprace.cz

Rakovník

Jiřinec Libor, DiS.; 950 157 322; libor.jirinec1@ uradprace.cz

Poslední aktualizace: 28. 11. 2019