Záruky pro mladé na Vysočině


CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000010

Aktuality

V rámci projektu probíhají všechny aktivity projektu. Informace o aktuálních termínech poskytují odborní pracovníci ESF (kontakty viz níže).

Informace pro uchazeče o zaměstnání:

V případě zájmu o vstup do projektu je nutné se informovat u svého poradce pro zprostředkování, případně lze telefonicky kontaktovat i odborného pracovníka ESF pro daný okres.

Informace pro zaměstnavatele:

1) Zaměstnavatel se může seznámit s Příručkou pro zaměstnavatele (od 1.9.2019 změna příručky) a stáhnout formulář Nabídka pracovního místa vhodného pro odbornou praxi v rámci projektu. Po vyplnění je nutné formulář odeslat projektovému manažerovi.
2) V případě, že bude v rámci projektu vhodný účastník, bude možné začít jednat o obsazení pracovního místa, o tom bude zaměstnavatel včas informován a zároveň od odborného pracovníka ESF obdrží příslušné formuláře žádostí o příspěvek nebo je lze i stáhnout (viz níže).

 

 

Popis projektu

 

Hlavním cílem projektu je pomoci mladým lidem do 29 let věku získat roční praxi. Absence praxe je největším handicapem této cílové skupiny. Tento cíl má pomoci splnit program projektu sestavený z několika různých aktivit, kterému předchází zmapování zaměstnavatelů se zájmem poskytnout praxi mladým. V rámci tohoto programu tito mladí získají ucelený balíček služeb, ve kterém je zahrnut Kurz trhu práce, v případě potřeby možnost využití bilanční diagnostiky, individuální poradenství po celou dobu účasti v projektu, po nalezení vhodného zaměstnavatele podpora formou společensky účelného pracovního místa (SÚPM) - odborná praxe a přímou podporu (cestovné a stravné při účasti na skupinových aktivitách projektu). Do projektu je plánováno zařadit alespoň 529 osob, lze podpořit 360 vyhrazených SÚPM - odborná praxe, přičemž asi u desetiny (tj. 36) zaměstnavatelů, lze proplácet i příspěvky na mentora. Projekt zároveň nabízí i inovativní nástroj formou vyhrazení SÚPM - práce na zkoušku, a to v počtu 15, nástroj lze využít zároveň s nástrojem vyhrazeného SÚPM - odborná praxe nebo i samostatně.

Doba realizace: 1. 4. 2016 – 31. 5. 2023

Rozpočet projektu: 77 522 671,- Kč

Pro koho je projekt určen?

Uchazečům o zaměstnání evidovaných na kontaktních pracovištích ÚP ČR v Kraji Vysočina, a to za současného splnění těchto podmínek:

 • délka evidence více jak 3 měsíce,
 • osoba je do 29 let (včetně),
 • osoba je bez praxe nebo s max. 3letou praxí po ukončení přípravy na budoucí povolání (sčítají se i dílčí dosavadní pracovní poměry, ale nezapočítávají se dohody o provedení práce a praxe OSVČ se započítává dle individuálního posouzení).

Aktivity projektu

 • Přípravná fáze.
 • Výběry klientů do projektu.
 • Úvodní setkání účastníků projektu.
 • Nabídka rekvalifikace.
 • Bilanční diagnostika.
 • Kurz trhu práce.
 • Individuální poradenství.
 • Vyhledávání a umisťování uchazečů o zaměstnání na pracovní místa.
 • Práce na zkoušku.
 • Odborná praxe.
 • Přímá podpora.
 • Koordinace a monitoring projektu, publicita a kontroly.

Monitorovací indikátory

 • min. 529 účastníků,
 • 15 vyhrazených SÚPM – práce na zkoušku,
 • 360 vyhrazených SÚPM – odborná praxe.

Informace pro zaměstnavatele:

Blíže jsou příspěvky specifikovány v Příručce pro zaměstnavatele (98,43 kB). V případě zájmu si zaměstnavatel stáhne formulář Nabídka pracovního místa (80 kB) a s vyplněným formulářem se obrací na odborného pracovníka ESF pro příslušný okres nebo projektového manažera:

V rámci projektu lze využívat tři typy příspěvků. Jedná se o tyto typy:

Poslední aktualizace: 28. 8. 2023