Zaměstnávání cizinců

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně

Zaměstnávání občanů EU a cizinců třetích zemí, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání

V souladu se Zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.,  § 87 a § 98, který nabyl účinnosti 1. 10. 2004, je povinností zaměstnavatele (českého či zahraničního subjektu) nejpozději v den nástupu zaměstnance do zaměstnání písemně informovat o této skutečnosti příslušný úřad práce dle místa výkonu práce.

Bližší informace zde (29 kB)

Tiskopisy a formuláře zde

Zaměstnávání cizinců na pracovní povolení

Úřad práce při rozhodování postupuje dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění a zák. č. 436/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Žádosti o povolení k zaměstnání cizince vyřizuje příslušný úřad práce podle místa výkonu práce.

Tiskopisy a formuláře zde

 

Poslední aktualizace: 30. 8. 2023