Your first EURES job

podpora lidí do 35 let a jejich zaměstnavatelů - klikněte zde

REACTIVATE

podpora lidí nad 35 let a jejich zaměstnavatelů - klikněte zde

Co je Your first EURES job?

Your first EURES job je nejnovější projekt Evropské unie, zaměřený na mladé uchazeče, kteří hledají práci nebo pracovní trénink v jiném členském státě Evropské unie (dále jen EU), Norsku či Islandu. Zaměstnavatelům projekt pomáhá najít mladé, kvalifikované a flexibilní pracovníky na evropském trhu práce.

Program testuje nový způsob poskytování služeb pracovní mobility na míru mladým lidem a zaměstnavatelům, a to prostřednictvím inovativní online platformy EUJOB4EU. Národní služby zaměstnanosti poskytují zainteresovaným aktérům podporu ve formě informací, náborů, propojování s vhodnými kandidáty/zaměstnavateli, umisťování a financování uchazečů i zaměstnavatelů, kteří projeví zájem o zaměstnance ze zahraničí.

Na iniciativě, spolufinancované EU, spolupracují ministerstva práce devíti členských zemí - Chorvatska, Kypru, České republiky, Francie, Německa, Irska, Itálie, Portugalska a Španělska, společně s Metropolitním městem Řím a dalšími partnerskými institucemi sítě.

Kdo má nárok na podporu?

Občané EU, Norska a Islandu, ve věku 18 až 35 let, žijící v jakémkoliv výše uvedeném státě.

Všichni zaměstnavatelé s legálním sídlem v zemích EU, Norsku či na Islandu, kteří uchazečům nabídnou alespoň šestiměsíční kontrakt splňující platové a pracovní podmínky, dané vnitrostátními pracovněprávními předpisy.

Jakou podporu projekt nabízí?

Pro mladé uchazeče

Program financuje jazykové kurzy nebo jiné formy vzdělání. Pokrývá rovněž cestovní výdaje na cestu na pohovor a usazení se v dané evropské zemi při nástupu do zaměstnání.

Pro zaměstnavatele

Malé a střední společnosti s až 250 zaměstnanci mohou požádat o finanční podporu na náklady spojené s proškolením a adaptací nově přijatých zaměstnanců, stážistů či učňů.

Jak se mohu zúčastnit?

Pro začlenění do programu je třeba se zaregistrovat v EUJOB4EU platformě.

Jestliže jste zaměstnavatel, budou vás kontaktovat naši pracovníci. Ti vám pomohou s definováním volných pracovních míst, nábory a propojením s vhodnými kandidáty na dané pozice.

Jestliže jste mladý uchazeč o zaměstnání, naši zaměstnanci vás budou kontaktovat v případě, že naleznou práci/stáž/praxi v oboru, odpovídající vašemu profilu.

Kontaktní osoby pro ČR

eures@aa.mpsv.cz

+420 950 178 030
+420 950 178 366

Kontaktní centra projektu se nachází v sedmi zemích – Itálii, Irsku, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku a Švédsku. Kontaktní e-mail: yfej@lavoro.gov.it.

Více informací se dozvíte na: http://www.yourfirsteuresjob.eu, www.yourfirsteuresjob.se a http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob.

 

Tento projekt obdržel finanční podporu v rámci Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) (2014-2020). Více informací se dočtete na: http://ec.europa.eu/social/easi.

Seznam užitečných odkazů

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160&langId=cs

www.yourfirsteuresjob.se

www.yourfirsteuresjob.eu

Aktualizovanou příručku Your First EURES Job 2017 - ke stažení zde

Popis programu s návodem a kompletním seznamem žádostí o příspěvek na cestu na pracovní pohovor v rámci zemí EU, Norska a Islandu, příspěvek na přestěhování, jazykový kurz, náklady uznání kvalifikace či ostatní náklady včetně kontaktů na stránkách švédského úřadu práce Arbetsförmedlingen pro osoby ve věku (18-35 let) naleznete v angličtině na www.yourfirsteuresjob.se

Poslední aktualizace: 10. 1. 2020