Your First EURES Job

Your First EURES Job – Tvoje první práce přes EURES

Co je to Tvoje první práce přes EURES?

Tvoje první práce přes EURES je program profesní mobility Evropské unie, který pomáhá mladým lidem (18-35 let) ze zemí EU Islandu a Norska najít pracovní místo, stáž či učňovské místo v jiné zemi EU, Norsku nebo na Islandu a zaměstnavatelům nabídnout kvalifikovanou pracovní sílu.

S pomocí programu Tvoje první práce přes EURES můžete získat finanční podporu na cestu na pohovor v zahraničí i na školení (např. jazykový kurz), na uznání kvalifikace a na úhradu výdajů spojených se stěhováním.

Zaměstnavatelé (Malé a střední podniky do 250 zaměstnanců) mohou zažádat o finanční podporu, kterou pokryjí část nákladů na školení nových zaměstnanců, stážistů či učňů a na pomoc s jejich adaptací.

Jak se zapojit?

Více informací, včetně kontaktů na hlavní země poskytující příspěvky naleznete na Evropském portále pracovní mobility: https://ec.europa.eu/eures/public/cs/your-first-eures-job-js

Poslední aktualizace: 23. 2. 2021