Jak se ucházet o zaměstnání v zemích EU, EHP a Švýcarsku

Účet uchazeče o zaměstnání na Evropském portálu EURES - http://www.eures.europa.eu/

Evropský portál EURES nabízí možnost vytvoření účtu uchazeče o zaměstnání. Zájemci si zde mohou zdarma vložit svůj profesní životopis a představit se tak registrovaným zaměstnavatelům z celé Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří touto cestou hledají vhodné kandidáty na volné pozice.

Sekce pro uchazeče o zaměstnání v češtině.

Životopisy a zvyklosti v jednotlivých zemích

Pokud chcete úspěšně žádat o zaměstnání v zemích EU/EHP a Švýcarsku, měli byste znát zvyklosti daného státu. Žádost o volné pracovní místo se v každé zemi liší, a to jak typem životopisu, tak způsobem podání žádosti. V některých zemích se vyžaduje fotografie, jinde originály dosaženého vzdělání, někde je nutné sestavit doprovodný dopis, jinde je zvyklostí telefonický kontakt předem. Proto pro Vás EURES poradci ČR sestavili jednoduché návody s příklady životopisů a doprovodných dopisů:

Belgie (143.52kB), Dánsko (115.75kB), Finsko (115.19kB), Francie (111.27kB), Irsko (93.41kB), Itálie (113.8kB), Island (98.26kB), Kypr (141.91kB), Lucembursko (92.65kB), Maďarsko (146.34kB), Malta (140.24kB), Německo (90.71kB), Nizozemí (91.29kB), Norsko (121.66kB), Portugalsko (113.57kB), Rakousko (101.54kB), Španělsko (117.59kB), Švédsko (90.88kB), Švýcarsko (152.64kB)

Dále je pro Vás k dispozici publikace Evropské komise o zvyklostech v jednotlivých zemích s názvem "Ozveme se vám...".

       EUROPASS - http://www.europass.cz/

Europass je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí, a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce. Europass není cestovní doklad v klasickém slova smyslu (jako např. cestovní pas). Europass má za cíl pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou.
Nezaměňujte prosím s uznáváním kvalifikací.

Pro 28 jazykových verzí životopisu EUROPASS klikněte zde.

Europass tvoří 5 dokumentů:
1. Europass - životopis
2. Europass - jazykový pas
3. Europass - mobilita
4. Europass - dodatek k diplomu
5. Europass - dodatek k osvědčení

Pětici dokumentů Europassu je možné používat jak v členských zemí EU, EHP a Švýcarsku, tak i v kandidátských zemí EU. Není povinností se jimi prokazovat, zaměstnavatelům však může poskytnout přehledný a srovnatelný doklad o žadateli o práci. Vydáváním Europassu a koordinací všech příslušných aktivit byl v České republice pověřen Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) - Národní centrum Europass.

Tipy na zlepšení jazykových znalostí

Výuka angličtiny zdarma:

www.englishtown.com
www.onlinejazyky.cz
www.flo-joe.co.uk
www.nonstopenglish.com
www.e-academy.sk
www.helpforenglish.cz

Výuka němčiny zdarma:

www.internetpolyglot.com/czech/lessons-de-cs
www.onlinejazyky.cz
www.allysatis.org/ficheeleve/eleve.php?lang=9&langaff=73
www.slunecnice.cz/sw/easylanguage/varianty
www.nemcina-on-line.cz
www.nemcina-on-line.cz/nemecky-rozcestnik/studium-a-vyuka-nemciny/nemcina-na-internetu-zdarma
www.nemcina-zdarma.cz

Výuka španělštiny zdarma:

www.onlinejazyky.cz
www.spanelstina-online.cz
www.allysatis.org/ficheeleve/eleve.php?lang=2&langaff=73
www.instaluj.cz/easy-language-spanelstina
www.allysatis.org/ficheeleve/eleve.php?lang=2&langaff=73
www.spanelstina-on-line.cz/spanelsky-rozcestnik/studium-a-vyuka-spanelstiny/spanelstina-na-internetu-zdarma
www.spanelstina-zdarma.cz

Výuka francouzštiny zdarma:

www.onlinejazyky.cz
www.francouzstina-on-line.cz
www.francouzstina-on-line.cz/francouzsky-rozcestnik/studium-a-vyuka-francouzstiny/francouzstina-na-internetu-zdarma
www.allysatis.org/ficheeleve/eleve.php?lang=13&langaff=73
 

Výuka italštiny zdarma:

www.onlinejazyky.cz
www.italstina-on-line.cz
www.italstina-on-line.cz/italsky-rozcestnik/studium-a-vyuka-italstiny/italstina-na-internetu-zdarma
 

Pro prohlížení dokumentů ve formátu PDF potřebujete program Adobe Reader®