"Vzdělávejte se pro růst!"

MPSV a Úřad práce České republiky realizovaly projekt "Vzdělávejte se pro růst!"
Projekt podpořil zaměstnavatele s předpokladem rozvoje firmy a potenciálem růstu.


Cílem byla odvětví české ekonomiky s potenciálem růstu, konkrétně  strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod, terénní sociální služby a odpadové hospodářství, podpořit odborné vzdělávání nynějších nebo nově přijatých zaměstnanců. Zaměstnavatelé získali z projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ finanční příspěvky na vzdělávání a mzdové náklady zaměstnanců, ať už nově přijímaných nebo stávajících. Zaměstnanci získali díky projektu nové odborné znalosti či dovednosti.

Projekt byl realizován v období od 31. 5. 2011 do 28. 2. 2014  (vzdělávací aktivity byly dokončeny do 31.12.2013).