Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/B1.00009

Výše alokace: 53 235 465,00Kč

Doba realizace projektu: 1. září 2013 až 31. října 2015

Pozn. vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 31.7.2015

Cíle projektu

Posílení ekonomického růstu firem v Jihočeském kraji, které překonaly období poklesu či stagnace. Upevnění a rozvoj jejich konkurenceschopnosti. Podpora tvorby pracovních míst.

posílení, zvýšení a získání nových kompetencí osob z cílové skupiny, klíčových pro rozvoj jejich adaptability na konkurenční prostředí, nové technologie, postupy a procesy. Udržitelnost pracovních míst.

Popis projektu

Projekt Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II (dále také jen projekt) má pomoci podnikům a firmám s potenciálem růstu upevnit a dále rozvíjet jejich konkurenceschopnost. Pomoc spočívá v poskytování příspěvků na podporu vzdělávání zaměstnanců a manažerů. Zabezpečení vzdělávacích programů je plně v kompetenci firem. Obsah vzdělávání pak má přispět k posílení, zvyšování a získávání nových kompetencí osob z cílové skupiny, klíčových pro rozvoj jejich adaptability na nové technologie, postupy a procesy. Tedy celkově také k udržitelnosti pracovních míst.

Rámec pro poskytování podpory je v projektu nastaven na základě podporovaných ekonomických činností – viz Podporované CZ – NACE v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II. Tento rámec vzešel z analýzy ekonomických činností firem v Jihočeském kraji, které vykazují či začínají vykazovat růstový potenciál.

Podpora vzdělávacích aktivit bude poskytována na základě předložené žádosti. V první fázi projektu bude zrealizován informační seminář, který žadatelům ozřejmí postupy pro kompletaci a předkládání žádostí, postupy při výběrech dodavatelů vzdělávání a další podmínky poskytnutí přiznané podpory. Podpora není nároková. O jejím přidělení bude rozhodovat komise, k tomuto účelu sestavená.

Vedle poskytování finanční podpory na klíčové vzdělávací aktivity může být žadatel podpořen i příspěvkem ke mzdovým nákladům zaměstnanců, za dobu účasti na vzdělávání. S úspěšným žadatelem bude uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. Projekt bude bezprostředně po ukončení podroben externímu auditu.

Cílové skupiny

Projektu se mohou účastnit podnikatelské subjekty/zaměstnavatelé, kteří realizují své ekonomické činnosti v odvětvích podporovaných projektem – viz Podporované CZ – NACE v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II.

Zapojení do projektu

Žadatel zpracuje žádost do odpovídajícího formuláře a včetně povinných příloh ji doručí na podatelnu ÚP ČR – krajská pobočka v Českých Budějovicích, Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice. Formuláře ke stažení – viz níže.

Podmínky vstupu do projektu a pravidla pro poskytnutí příspěvku jsou shrnuty v Manuálu - viz níže.

Realizátor projektu

 • Název: Úřad práce České republiky (kontakt: Krajská pobočka v Českých Budějovicích)
 • IČ: 72496991
 • Ulice: Klavíkova 7
 • Město: České Budějovice
 • PSČ: 37004

Kontaktní osoby:

Mgr. Petra Janošťáková

 • Odborný asistent
 • Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Č. Budějovicích
 • Referát projektů EU
 • petra.janostakova@uradprace.cz
 • Tel: 950 109 477

Mgr. Martina Linhartová

 • Odborný asistent
 • Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Č. Budějovicích
 • Referát projektů EU
 • martina.linhartova@uradprace.cz
 • tel: 950 109 490

Ke stažení

 1. Obecné informace
  1. manuál pro zájemce o vstup do RIP, platný od 29.5.2015 (1 B)
  2. odpovědi na často kladené otázky zaměstnavatelů
  3. příklady výpočtů hrubých mezd pro vyúčtování nákladů (1 B)
 2. Podávání žádosti
  1. výzva k podávání žádostí - revize č.2 (1 B)
   • Předmětem revize výzvy je úprava celkové alokace výzvy.
  2. žádost o příspěvek VSPR v JČK II (1 B)
  3. příloha č. 4 žádosti podnikatelský záměr (1 B)
  4. příloha č. 5 žádosti prohlášení o podpoře de minimis (1 B)
  5. příloha č. 6 žádosti prohlášení o velikosti podniku (1 B)
  6. zproštění mlčenlivosti (1 B)
 3. Informace k výběrovým řízením
  1. postup při výběru dodavatele (1 B)
  2. výzva k podání cenové nabídky (1 B)
  3. smlouva o realizaci vzdělávací aktivity (1 B)
 4. Sepsání dohody
  1. příloha č. 1 dohody seznam osob (1 B)
  2. příloha č. 2 dohody harmonogram (1 B)
  3. příloha č. 3 dohody vyúčtování mzdových nákladů (1 B)
  4. příloha č. 4 dohody vyúčtování vzdělávací aktivity (1 B)
  5. příloha č. 4A vyúčtování interní lektor (1 B)
  6. dohoda se zaměstnanci (1 B)
  7. prezenční listina (1 B)
  8. evidence vzdělávací aktivity (1 B)
  9. závěrečný protokol (1 B)
  10. loga na osvědčení (1 B)
 5. Archiv

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022