Vzdělávání ve strojírenství

Kdo se může zúčastnit? Osoby s praxí, hledající zaměstnání, absolventi VŠ se strojírenským zaměřením
Dodavatel projektu: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Doba realizace: leden 2012 – prosinec 2013
Co projekt nabízí? celkem 16 nových vzdělávacích programů v oblasti strojírenství
Kontakt Ing. Michaela Kolnerová, Ph.D, e-mail: michaela.kolnerova@tul.cz

Více informací na http://www.v-v-s.cz

Projekt byl ukončen.