Veřejná služba

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně

Kontaktní pracoviště Brno-město

Charakteristika Veřejné služby

Veřejná služba může být organizována zejména orgány státní správy a samosprávy, neziskovými organizacemi, jako jsou např. nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, školy, školská a předškolní zařízení, církevní organizace a dále organizacemi, které s obcí nebo krajem spolupracují na činnostech ve veřejném zájmu.

Činnosti, ve kterých může být VS organizována:

  • zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
  • pomocné činnosti při ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně,
  • pomocné činnosti při zajištění podmínek pro řádný provoz a užívání zařízení orgánů státní správy a samosprávy, sloužících potřebám veřejnosti,
  • pomocné činnosti při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných podniků,
  • pomocné práce administrativního charakteru,
  • pomocné činnosti při udržování veřejného pořádku,
  • pomocné činnosti v oblasti poskytování zdravotní péče,
  • pomocné činnosti v oblasti poskytování sociální péče (ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; sociální, poradenské, pečovatelské a podobné služby péče obětem katastrof, uprchlíkům, přistěhovalcům, závislým na návykových látkách, bezdomovcům a jiným sociálně slabým skupinám
  • pomocné činnosti pro organizace zajišťující péči o opuštěná a týraná zvířata

Veřejná služba

Veškeré potřebné formuláře naleznete ke stažení zde

Poslední aktualizace: 30. 8. 2023