Velká Británie - životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo portál britských služeb zaměstnanosti – https://www.gov.uk/find-a-job.

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění a daně - formulář E301 (U1)
6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář E303 (U2)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda, pracovní doba, dovolená, pracovní právo 
12. Sídla velvyslanectví
13. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Oficiální název:      United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Užívaný název:      Velká Británie
Rozloha:                244 820 km²
Státní zřízení:        konstituční monarchie
Počet obyvatel:      65 110 000 (2016)
Hustota obyvatel:  255,6 obyv./km²
Hlavní město:        Londýn (8,7 mil. obyvatel)
Velká města:         Birmingham (1,1 mil.), Leeds (760 tis.), Glasgow (616 tis.), Sheffield (552 tis.)
Admin. členění:     4 země (Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko), 54 hrabství, 12 krajů (Skotsko), 26 okresů (Severní Irsko)
Úřední jazyk:         angličtina a velština
                              V některých oblastech Skotska se užívá i gaelština, není však úředním jazykem.
Měna:                    1 libra šterlinků (GBP) = 100 pencí
Kurzy:                    www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp
Časový posun:      -1 hodina vůči ČR
Tel. předvolba:      +44
                              999 - pohotovost (policie, hasiči, záchranná služba) 
                           


Isle of Man a Channel Islands (Alderney, Guernsey, Herm, Jersey, Sark) patří mezi britské dependence. Nejsou součástí Velké Británie ani Evropské unie.


Každý zájemce o zaměstnání ve Velké Británii má právo ve Spojeném království pracovat legálně. To současně znamená povinnost platit daně a pojištění (National Insurance). Pokud platíte ve Velké Británii pojištění, budete moci získat nárok na příspěvkové dávky, resp. nebude dotčeno vaše právo na vyplácení penze. Právo na práci v Británii ale nemusí nutně opravňovat pracovníka k získání britských sociálních dávek.


V souvislosti s odchodem Velké Británie z EU doporučujeme sledovat následující stránky:

https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/brexit/index.html
https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/brexit/co_vas_muze_zajimat_otazky_a_odpovedi.html
https://web.mpsv.cz/web/cz/-/vystoupeni-spojeneho-kralovstvi-z-eu-a-jeho-dopady-na-zamestnani-britskych-obcanu-v-cr-a-socialni-zabezpeceni-osob-migrujicich-mezi-cr-a-uk

https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know
https://euexit.campaign.gov.uk/
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


Průvodce Brexitem pro podnikatele:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-pripravilo-prehledneho-pruvodce-pro-podnikatele-k-dopadum-brexitu--242705/2. Pracovní povolení

Občané ČR nepotřebují ve Velké Británii pracovní povolení.


3. Povinná registrace

https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know
https://euexit.campaign.gov.uk/


4. Registrace k pobytu

Právo žít ve Velké Británii má po 1. květnu 2004 každý občan České republiky, který v Británii pracuje nebo tam nepracuje, ale má dostatek prostředků, aby se uživil,
aniž by pobíral dávky sociální pomoci. Pokud máte právo pobývat a žít ve Velké Británii, nepotřebujete žádné povolení k pobytu ani registraci na policii

Více na www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration.

Rodinní příslušníci (manžel/manželka a nezaopatřené děti) mají stejné právo žít a pracovat v Británii za předpokladu, že jsou také občany některého ze členských států EU. Pokud nejsou občany některého ze států Evropského hospodářského prostoru, musí mít povolení pro rodinu (tzv. family permit). Toto povolení musí získat před odjezdem
do Británie. Pokud se budou snažit o vstup na území Velké Británie bez povolení pro rodinu, může se stát, že jim nebude vstup povolen. Informace, jak žádat o tzv. family permit a další podrobnosti naleznete na www.gov.uk/family-permit.


5. Sociální zabezpečení a daně - formulář E301 (U1)


Všichni občané, kteří pracují nebo si hledají práci ve Velké Británii, by si měli co nejdříve vyřídit tzv. NI number (= National Insurance Number). Toto číslo se používá
pro účely správné evidence veškerých příspěvků do fondu státního pojištění. Pro získání čísla je nutné zavolat na linku Jobcentre Plus (0800 141 2075) a domluvit si interview. Jobcentre Plus vám pošle pozvánku se všemi potřebnými informacemi. Sdělí vám také, jaké dokumenty si máte vzít sebou. Jakmile získáte NIN, okamžitě tuto skutečnost nahlaste svému britskému zaměstnavateli.
Platba odvodů (NI contributions) je nutnou podmínkou pro nárok na dávky, státní příspěvky nebo starobní důchod. Výše odvodů, které platíte dokud nedosáhnete důchodového věku, se odvíjí od vašeho příjmu.

Více informací naleznete na:
www.hmrc.gov.uk/ni/intro/number.htm
www.hmrc.gov.uk/ni/index.htm

Průvodce sociálními příspěvky - Na co máte nárok a o které příspěvky můžete v Británii žádat - www.gov.uk/benefits-adviser
Podrobné informace z oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, zaměstnání, podnikání apod. najdete na britském vládním portálu www.gov.uk.

UPOZORNĚNÍ:
Britská vláda zavádí tzv. UNIVERSAL CREDIT, který postupně nahrazuje různé sociální příspěvky a podpory. Změna se týká Income-based Jobseeker's Allowance,
Income-related Employment and Support Allowance, Income Support, Child Tax Credits, Working Tax Credits a Housing Benefits.

Universal Credit je zaváděn v několika etapách a celý proces by měl být ukončen v roce 2017.
Více informací na:
www.gov.uk/universal-credit
www.gov.uk/government/publications/universal-credit-welcome-guide
www.dwp.gov.uk/policy/welfare-reform/universal-credit/ 


Dříve byly osoby ekonomicky neaktivní nebo hledající zaměstnání oprávněny požádat o přídavky na děti (Child Tax Credit, Child Benefit) okamžitě po příchodu do Velké Británie. Podle aktuální úpravy mohou podat žádost o tuto podporu až po třech měsících prokazatelného pobytu v UK (three months living-in test). Toto opatření se týká rovněž britských občanů vracejících se do UK po zahraničním pobytu delším než 52 týdnů. Nevztahuje se na osoby pracující či samostatně výdělečně činné.
Informace najdete na webových stránkách www.hmrc.gov.uk/taxcredits a www.gov.uk/child-benefit.

Od dubna 2014 nejsou žadatelům o podporu při hledání zaměstnání (Job Seeker’s Allowance) kancelářemi Jobcentre Plus standardně poskytovány tlumočnické služby
a případné zajištění tlumočníka je na samotném žadateli (pouze ve výjimečných případech je tlumočení poskytnuto osobám mimořádně zranitelným). Nadále je zajišťováno tlumočení do znakové řeči a welštiny. V případě, že žadatel o podporu neprokáže v testu základní ústní znalost angličtiny, bude muset na pokyn Jobcentre Plus absolvovat šestiměsíční jazykový výcvik. Odmítnutí či nedostatečná docházka do kurzů bývá ze strany britských úřadů sankcionována (neposkytnutím podpory či jejím přerušením na stanovený počet týdnů).


Informace o podpoře v nezaměstnanosti v Británii (Jobseeker's Allowance) - www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Employedorlookingforwork/DG_10018757
 

Příspěvek na dítě - Child Benefit
- neodvíjí se od příjmu
- poskytuje se na dítě do 16 let, nebo do 20 let, pokud se jedná studenta vybraného typu vzdělávání

  Výše příspěvku:
- pro starší (nebo jediné) dítě:  £20,7 týdně
- pro další dítě (děti):  £13,7 týdně

Více informací: www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/ChildBenefitandChildTrustFund/Childbenefits/index.htm


Mateřská dovolená v Británii trvá 52 týdnů. Po dobu 39 týdnů po porodu náleží matkám mzda.

Informace o Statutory Maternity Pay - www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Expectingorbringingupchildren/DG_10018741


Informace o Maternity Allowances (pokud nedosáhnete na Statutory Maternity Pay) -
www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Expectingorbringingupchildren/DG_10018869

Kompletní informace naleznete na stránkách britského DWP (Department for Work and Pensions):
www.dwp.gov.uk/publications/specialist-guides/technical-guidance/ni17a-a-guide-to-maternity/FORMULÁŘ E301 (U1)

Po ukončení pracovního poměru ve Velké Británii si můžete nechat vystavit formulář E301 (U1) potvrzující doby sociálního pojištění, které mohou být brány v úvahu pro přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

Více informací na našem portálu EURES: www.uradprace.cz/web/cz/koordinace-davek-v-nezamestnanosti


NATIONAL INSURANCE A INCOME TAX (pojištění a daň z příjmu)
Obecně, všichni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, které jsou starší 16 let musí platit daň a příspěvek do fondu státního pojištění, jestliže jejich příjem
ve Velké Británii dosáhne určité výše. Tento odvod zajišťuje zaměstnavatel. Zaměstnavatelé obvykle strhávají příslušnou částku z platu.

Národní pojištění (National Insurance)
Pokud jste zaměstnaní, platíte Class 1 National Insurance contributions.
Sazby pojištění najdete např. na www.hmrc.gov.uk/rates/nic.htm
Více informací o National Insurance - www.hmrc.gov.uk/ni/intro/basics.htm#4


Daň z příjmu
20 %   z příjmu 11 851 - 46 350 £/r
40 %   z příjmu 46 351 - 150 000 £/r
45 %   z příjmu nad 150 000 £/r

Sazby daně z příjmu - www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-income-tax/income-tax-rates-and-allowances-current-and-past

Personal allowance - základní odpočitatelná položka (sleva na poplatníka) do příjmu 100 000£/r: 11 850 £ 
Bližší informace - www.gov.uk/income-tax-rates  

Pokud vám v UK vznikl přeplatek daně z příjmu (income tax), lze požádat o jeho vrácení, a to až 4 roky zpětně:
www.gov.uk/tax-right-retire-abroad-return-to-uk   

Na stránce www.gov.uk/government/publications/income-tax-leaving-the-uk-getting-your-tax-right-p85 vyplňte online formulář P85,
který slouží jako žádost o vrácení přeplatku daně. Formulář P85 vytisknete a pošlete příslušné instituci ve Velké Británii k vyřízení:
Pay As You Earn
HM Revenue and Customs
BX9 1AS
Great Britain

Ve formuláři je nutné vyplnit i údaje ze „zápočtového listu“ P45, pokud jste ho od bývalého zaměstnavatele obdrželi.
Vystavit P45 po ukončení pracovního poměru je povinností každého britského zaměstnavatele, včetně pracovních agentur.

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci,
že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se
v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“
(alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Velkou Británií platí od roku 1992 Bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění (Z. č. 89/1992).
Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda vynětí. 

Metoda vynětí


Metoda vynětí s výhradou progrese (nejčastější z metod tzv. vynětí) se uplatňuje tak, že se teoreticky zjistí částka daně, kterou by poplatník hradil v ČR ze všech svých příjmů
(tj. včetně zahraničních příjmů později vyňatých). Z takto vypočtené daně se zjistí procento celkového daňového zatížení z úhrnného daňového základu (opět včetně zahraničních  příjmů) a takto zjištěnou procentní sazbou se stanoví daň u příjmů ze zdroje pouze v ČR.
Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků
ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Pro více informací můžete kontaktovat důvěrnou linku britského daňového úřadu (Inland Revenue) na telefonním čísle +44 (0) 845 608 6000 nebo na Internetu www.hmrc.gov.uk/. Inland Revenue poskytuje poradenství v otázkách daní, příspěvků do fondu státního pojištění, minimální oficiální mzdy, daňových odpočtů a dětských přídavků.
 

6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (E303)

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat
o transfer této podpory do Velké Británie, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu 6 měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (bude upřesněno přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Velké Británii a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění  (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.

U britské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Velké Británie.
Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podají úřady práce - www.uradprace.cz/web/cz/koordinace-davek-v-nezamestnanosti.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat  pobočku vaší zdravotní pojišťovny.
Důležité informace také na www.kancelarzp.cz - Kancelář zdravotního pojištění.  


7. Uznávání pracovních kvalifikací

Před odjezdem do Velké Británie je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve Velké Británii regulované.

Neregulované povolání
Není-li vámi vybrané povolání v Británii regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu.
Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání.
Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby
V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost ve Velké Británii regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Pro porovnání akademických kvalifikací se obraťte na britské Informační středisko pro uznávání kvalifikací National Recognition Information Centre (NARIC) – https://www.naric.org.uk/naric/Individuals/Default.aspx. Zájemce by si však měl být vědom toho, že britské vzdělávací instituce, zaměstnavatelé a profesní sdružení rozhodují o přijatelnosti kvalifikací samostatně.

Ve Velké Británii jsou následující profese podmíněny získáním britského dokladu o kvalifikaci: právníci, učitelé na státních školách, úředníci pro oblast obchodního loďstva, instruktoři autoškol, optici a pracovníci ve státem regulovaných zdravotnické profesích jako fyzioterapie a pedikúra.

V ostatních případech mohou zájemci zažádat o práci běžným způsobem. Jak a zda kvalifikace odpovídá a zapadá do britského systému, je možné ověřit
na stránkách National Recognition Information Centre (NARIC) – https://www.naric.org.uk/naric/Individuals/Default.aspx.


8. Zdravotní péče a pojištění

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí v jiném členském státě, máte tam nárok na plnou lékařskou péči. V ČR však máte nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce závisí na posouzení vaší zahraniční  pojišťovny.

Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění. 

Evropský průkaz zdravotního pojištění - European Health Insurance Card (EHIC)

Vystavení průkazu
Nejrychlejší cestou k získání Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) ve Velké Británii je žádost online. Karta vám přijde poštou do 7 dnů.

Žádost zdarma na www.ehic.org.uk/Internet/home.do

Můžete si ji rovněž objednat telefonicky na čísle 0845 606 2030 nebo vyplněním a zasláním žádosti, která bývá k dispozici na jednotlivých pobočkách Royal Mail (pošty).
Můžete požádat o kartu nejen pro sebe, ale i pro rodinné příslušníky (manžel/ka a nezaopatřené děti do 19 let věku).

Vždy je nutné uvést jméno a příjmení osoby, pro niž EHIC žádáte, její datum narození a číslo pojištění (National Insurance number nebo NHS number, 
příp. CHI ve Skotsku či Health and Care number v Severním Irsku).

Platnost EHIC
Karta zdravotního pojištění platí 5 let od jejího vydání. O novou kartu však můžete požádat již 6 měsíců před uplynutím doby platnosti vaší stávající karty EHIC.
Nejjednodušší cestou, jak získat novou kartu, je zavolat na telefonní číslo (0)845 606 2030 nebo si ji objednat online. Vyřízení žádosti zaslané poštou trvá déle.

Výměna poškozené nebo ztracené karty
Pokud potřebujete vyměnit poškozenou, ztracenou nebo ukradenou kartu, využijte tel. číslo (0)845 606 2030.

Jestliže jste o svoji kartu přišli při pobytu v zahraničí, můžete požádat o vystavení dočasného potvrzení (Provisional Replacement Certificate),
které vám v zemích EU/EHP zajistí stejnou zdravotní péči jako EHIC.

Pro vystavení dočasného potvrzení volejte do Británie tel. č. +44 191 218 1999  (pouze po – pá, 8.00 – 17.00).
Aby vám mohl být Provisional Replacement Certificate vystaven, udáte vaše jméno a příjmení, adresu, datum narození a číslo pojištění
(National Insurance number, příp. NHS number, CHI number nebo Health and Care number).

Pozn.:
Platí pouze pro občany států EU/EHP a Švýcarska, kteří žijí na území Velké Británie mimo ostrov Man a Channel Islands.
Nejste-li občan státu EU/EHP nebo Švýcarska, musíte o EHIC požádat jedině poštou a prokázat, že na kartu máte skutečně nárok.
Karta není dokladem totožnosti (proof of identity)!


Zdravotní péče
Anglie – www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx
www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/uk-visitors/Pages/accessing-nhs-services.aspx
V dalších částech Velké Británie se přístup ke zdravotní péči v drobných detailech liší, např. se neplatí poplatek za lékařský předpis.
Wales – www.wales.nhs.uk/
Skotsko – www.healthscotland.com/index.aspx
Severní Irsko – www.hscni.net/


Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje v jiném členském státě a bydlí nadále v ČR,  můžete požádat o formulář E106 Vaši zahraniční pojišťovnu (instituci),
u níž jste jako pracovník  pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví Vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud Vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR
a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.

Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze
na lékařsky nezbytnou péči.

Více informací najdete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění - www.kancelarzp.cz  


9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu.
Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu
s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění.
Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu,
kde pracujete. Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění.
Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte
ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu.
Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU
Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3),
který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec.
Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně. Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn
a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi, kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Kancelář zdravotního pojištění - www.kancelarzp.cz

Před odjezdem se obraťte na svoji českou zdravotní pojišťovnu.


10. Jak najít zaměstnání


Databáze pracovních míst EURES
Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt
na portále http://ec.europa.eu/eures/. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli
o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

EURES Velká Británie
Seznam EURES poradců ve Velké Británii je k dispozici na internetové adrese http://ec.europa.eu/eures/ v sekci EURES - vyhledat poradce EURES.
Dříve, než žadatel kontaktuje poradce v Británii, je nutné, aby svůj požadavek konzultoval s poradcem EURES v České republice.

Veřejné služby zaměstnanosti
Informace o pracovních příležitostech a vyhledávač volných míst registrovaných britským úřadem práce Jobcentre Plus - www.gov.uk/jobsearch


Privátní personální agentury

Pracovní agentury ve Velké Británii nesmějí vyžadovat poplatky za zprostředkování (zajištění) práce nebo za registraci.


Soukromé zprostředkovatelské agentury patří k důležitým zdrojům volných pracovních míst. Ve „Zlatých stránkách“ (Yellow pages – www.yell.com/) lze jejich seznam a kontakty na ně nalézt v sekci „Employment agencies“ nebo „Personnel consultants“. Některé z těchto agentur, které se zabývají i náborem pracovních sil ze zahraničí, se organizují v REC (Recruitment Employment Confederation), profesním sdružení personálních agentur, které mohou napomoci při vyhledání vhodné zprostředkovatelské agentury. Pokud zájemce při kontaktu s REC předem definuje okruh profesí, v nichž se uchází o zaměstnání, je REC schopno poskytnout seznam doporučených státem licencovaných agentur.

Recruitment Employment Confederation
Email: info@rec.uk.com
www.rec.uk.com/


Volná pracovní místa na Internetu


Existuje mnoho internetových databází nabízejících zaměstnání ve Velké Británii.
Následující seznam vychází z informací a doporučení britských veřejných služeb zaměstnanosti.

www.cv-library.co.uk
https://uk.jobted.com
www.jobsinwales.com
www.jobsinscotland.com
www.reed.co.uk
www.fish4jobs.co.uk
www.monster.co.uk
www.careerjet.co.uk
www.adecco.co.uk
www.experteer.co.uk
www.jobs.ac.uk
www.justengineers.net
www.recruit.net
www.graduateland.com/
www.salesroles.com/

Sezónní práce
www.fruitfuljobs.com/
www.hotrecruit.com/
www.natives.co.uk/
www.pickingjobs.com/
www.hotel-jobs.co.uk/

Informace a kariérní poradenství
www.jobsite.co.uk/bemyinterviewer/ - zvyšte svoje šance uspět u výběrového řízení!

Evropský portál pracovní mobility EURES www.eures.europa.eu/, konkrétně: http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=cs&acro=job&catId=7576&parentId=52  

Denní tisk
Všechny významné britské listy jako The Guardian, The Times, The Independent, The Telegraph a The Financial Times pravidelně otiskují nabídku volných pracovních míst.
Tyto pozice jsou zpravidla ve specializovanějších profesích typu vzdělávání, obchod, právo nebo sociální práce. Tyto inzeráty lze nalézt i na internetových mutacích zmíněných deníků.

Dobrovolná práce
Pro více informací ohledně dobrovolné práce ve Velké Británii kontaktujte:

The International Voluntary Service
Email: info@ivsgb.org
https://ivsgb.org/
 

Životopis
Tipy a návody, jak napsat dobý životopis podle britských pravidel, najdete na internetu, např.:
www.youtube.com/watch?v=1EgOHOscyCE
www.prospects.ac.uk/cvs_and_cover_letters.htm
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/getajob/cvs/Pages/default.aspx 

Řada britských personalistů odmítá formát životopisu Europass. Zejména proto, že obsahuje příliš mnoho osobních informací a fotografii.


11. Minimální mzda

Od dubna 2018 došlo k navýšení minimální hodinové mzdy:

  • pro pracovníky od 16 do 17 let - 4,20 GBP
  • pro pracovníky od 18 do 20 let - 5,90 GBP
  • pro pracovníky od 21 do 24 let - 7,38 GBP
  • pro pracovníky starší 25 let - 7,83 GBP
Od dubna 2019 bude minimální hodinová mzda navýšena následovně:
  • pro pracovníky do 18 let - 4,35 GBP
  • pro pracovníky od 18 do 20 let - 6,15 GBP
  • pro pracovníky od 21 do 24 let - 7,70 GBP
  • pro pracovníky starší 25 let - 8,21 GBP
www.livingwage.gov.uk/

Více informací na www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

Týdenní pracovní doba, dovolená, PRACOVNÍ PRÁVO


Regulace týkající se pracovní doby pokrývá práva pracovníků a povinnosti zaměstnavatelů pokud jde o podmínky pracovní doby – maximální počet pracovních hodin, dovolená, doby odpočinku apod. Existuje však zde určitá flexibilita, která se může vyskytovat od zaměstnavatele k zaměstnavateli. Obecně většina zaměstnanců může očekávat
37,5 - 40hodinovou týdenní pracovní dobu. V současné době mají zaměstnanci nárok na 28 dnů dovolené za rok (5,6násobek pracovního týdne), pokud pracují
5 dní v týdnu. Pokud pracují na zkrácený úvazek, mají nárok na 5,6násobek jejich pracovního týdne. Do dovolené  může zaměstnavatel započítat i bank holidays a public holidays. V případě ukončení zaměstnání je nevyčerpaná dovolená proplacena. 

Maximální pracovní doba, kterou může zaměstnavatel vyžadovat je 48 hodin týdně. Je však častou praxí, že zaměstnanaci mají možnost se tohoto práva písemně "zřeknout"
a mohou pracovat i déle než stanovenou dobu. Souhlas s delší pracovní dobou (s přesčasy) musí být písemný a podepsaný zaměstnancem. Místo placených přesčasů může zaměstnavatel nabídnout i náhradní volno (time off in lieu - TOIL). Záleží na domluvě mezi pracovníkema zaměstnavatelem. Pracuje-li zaměstnanec déle než 6 hodin denně, náleží mu přestávka minimálně 20 minut.

PRACOVNÍ PRÁVO

Info o pracovním právu např. - www.direct.gov.uk/en/Employment/index.htm

Pracovní právo v Británii je regulováno množstvím různých právních předpisů. Před uzavřením pracovního poměru byste se měli přesvědčit, jestli se na vaši oblast/pracovní obor nevztahuje kolektivní smlouva - pak by měly být pracovněprávní vztahy vyřizovány v souladu s ní.

Pracovní smlouva
Pracovní smlouvu mají všichni zaměstnanci. Smlouva nemusí být obsažena pouze v jednom dokumentu, ale často se skládá z více jednotlivých ujednání, z nichž některá mohou být uzavřena písemně, jiná ústně. Zaměstnavatel je však povinen vystavit zaměstnanci písemné potvrzení, kde jsou stanoveny základní podmínky pracovního poměru. Toto potvrzení musí být zaměstnanci vydáno do 2 měsíců od nástupu do zaměstnání. Nevytváří samotnou pracovní smlouvu, ale je důkazem toho, na čem se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli. Horní hranice délky zkušební doby není stanovena. Obvykle se zkušební doba sjednává na 3 - 6 měsíců.

Pracovní smlouva by měla obsahovat i ustanovení o délce výpovědní doby (ze strany zaměstnance i zaměstnavatele).
Minimální výpovědní doba záleží na délce trvání zaměstnání. Čím více let pro zaměstnavatele odpracujete, tím více týdnů výpovědní doba trvá. Pokud jste byli u firmy zaměstnáni méne než 2 roky, činí minimální délka výpovědní doby 1 týden. V případě, že jste zaměstnancem déle než 2 roky, je výpovědní doba stanovena na 2 týdny.
Za každý další odpracovaný rok se minimální délka výpovědní doby prodlužuje o 1 týden až na 12 týdnů (jestliže jste odpracovali u zaměstnavatele 12 let).
Pokud pro zaměstnavatele pracujete méně než 1 rok, nemusí vám zaměstnavatel uvést konkrétní důvod výpovědi. Neznamená to však, že by vás zaměstnavatel mohl propustit na základě jakékoli diskriminace. V případě, že u zaměstnavatele pracujete déle než rok, musí mít zaměstnavatel k vašemu propuštění závažný důvod, který je přiměřený dané situaci - např. nedostatečná kvalifikace, nedostatek schopností zaměstnance, nevhodné chování, porušení povinností, nadbytečnost, nařízení stanovené zákonem atd.

Pokud pracovní poměr ukončuje zaměstnanec, nemusí uvádět žádné důvody. Musí ale dodržet minimální výpovědní dobu - 1 týden (není-li ve smlouvě uvedeno jinak) 
a další náležitosti vyplývající ze smlouvy.


PRACOVNÍ AGENTURY v Británii nesmějí vyžadovat jakékoli poplatky za zprostředkování (zajištění) práce nebo za registraci!!!

SPECIÁLNÍ PRÁVA PRO PRACOVNÍKY AGENTUR (zdroj: Trades Union Congress – TUC)

Žádné poplatky!
Pracovní agentura po vás nesmí vyžadovat poplatek za to, že vám našla práci, nebo za to, že vás zapsala do svého seznamu/registrovala.

Pracovní agentura po vás nesmí vyžadovat, abyste si jako podmínku pro využití jejich služby koupili další výrobky anebo služby, jako např. napsání životopisu, školení, ochranné pomůcky apod.

Písemné prohlášení o smluvních podmínkách (statement of terms and conditions)!
Jakmile se zapíšete u jakékoliv agentury, musíte před začátkem práce dostat písemné prohlášení o smluvních podmínkách. Toto se vyžaduje bez ohledu na to, jestli vám agentura hledá dočasné či trvalé zaměstnání. Jakmile jsou podmínky odsouhlasené a písemně potvrzené, nesmí dojít k jejich změně bez vašeho souhlasu. Všechny odsouhlasené změny musí být písemně potvrzeny do pěti dní.

Pokud vám agentura hledá dočasné zaměstnání, písemná smlouva musí zahrnovat:
- zda jste vedený jako zaměstnanec agentury anebo pracovník, který se smluvně zavázal dodat určitou službu (’contracted for services’). Obvykle budete vedený jako
  pracovník.
- musí specifikovat, že dostanete zaplaceno za všechnu vykonanou práci
- jakou výpovědní lhůtu musíte dát a na jakou máte nárok při ukončení smlouvy
- mzdu, kterou budete dostávat, anebo nejnižší minimální mzdu o které vaše agentura odůvodněně
  předpokládá, že vám může zajistit. Musí to být nejméně ve výši národní minimální hodinové
  mzdy
- zda budete dostávat mzdu týdně či měsíčně
- na kolik placené dovolené máte nárok. Na většinu pracovníků agentur se vztahují pravidla o
  pracovní době (Working Time Regulations) a mají nárok na nejméně čtyři týdny placené
  dovolené za rok.

Zdraví a bezpečnost!
Agentury mají povinnost zjistit všechna zdravotní a bezpečnostní rizika, o kterých najímající ví, a udělat vše pro to, aby těmto rizikům zabránily anebo je omezily.
Agentury musí zkontrolovat, že najímající provedl úplné vyhodnocení zdravotních a bezpečnostních rizik, a předtím, než vás do organizace umístí, musí mít jistotu,
že o dané situaci víte.

Vyplácení mzdy!
Agentura nesmí zadržet váš plat jenom proto, že nedostala zaplaceno od společnosti nebo organizace, kde jste pracovali, anebo proto, že nemůžete předložit podepsaný záznam odpracovaných hodin. Pokud společnost, kde pracujete, odmítne podepsat tento záznam, vaše agentura je zodpovědná za to, aby zjistila kolik hodin jste
ve skutečnosti odpracovali. Za tyto hodiny musíte dostat zaplaceno.


PROSAZOVÁNÍ VAŠICH PRÁV

Domoci se svých práv z pozice zaměstnance není lehké. Můžete se obrátit na odbory, jste-li jejich členem, nebo na poradenské instituce, jako je například Citizens Advice Bureau (CAB) – viz níže.

Problémy v zaměstnání – komplexní informace na www.direct.gov.uk/en/Employment/ResolvingWorkplaceDisputes/index.htm

Pomoc a informace

Existuje řada organizací poskytujících zdarma rady a pomoc. Jsou to vládní úřady zabezpečující určitá práva nebo nezávislé instituce, které vám mohou poskytnout cenné informace.

Zaměstnanecké tribunály (Employment Tribunals)

Employment Tribunals jsou speciální soudy, které se zabývají zaměstnaneckými problémy a spory. Jsou o něco méně formální než ostatní soudy. Někdy se případem zabývají právníci, ale v jednodušších případech mohou zaměstnanci použít úředníka odborové organizace nebo někoho z poradenské instituce anebo sami prezentují svůj vlastní případ.

Pokud se domníváte, že máte případ, který byste chtěli vzít k soudu, spojte se se svojí odborovou organizací. Pokud nejste členem, vyhledejte odbornou radu,
jak postupovat.

Většina stížností musí být podána do 3 měsíců od události. U případů, které se zabývají odškodněním pří výpovědi z důvodu nadbytečnosti, je tato lhůta 6 měsíců.

Více informací na www.gov.uk/employment-tribunals

Citizens Advice Bureau (CAB)
Kanceláře této poradenské služby najdete ve všech větších městech. Citizens Advice Bureau poskytuje bezplatné, důvěrné, nestranné a nezávislé poradenství.
Tyto kanceláře pomáhají vyřešit ročně skoro šest miliónů případů, jako jsou například problémy s dluhy a spotřebitelské záležitosti, sociální dávky, ubytování, právní problémy, zaměstnanecké a imigrační problémy. Poradci CAB vám můžou pomoct s vyplňováním formulářů, s psaním dopisů, vyjednávat s věřiteli a zastupováním klientů
u soudu nebo tribunálu.

Vaši nejbližší kancelář CAB můžete najít na internetových stránkách www.nacab.org.uk/ 
Více na www.citizensadvice.org.uk/
CAB ve Skotsku – www.cas.org.uk/ 
CAB v Severním Irsku – www.citizensadvice.co.uk/

Recruitment and Employment Confederation (REC)
Některé solidnější agentury jsou členy konfederace REC, která stanovuje normy povinné pro své členy – pracovní a personální agentury. Jestliže je vaše agentura členem REC, můžete si konfederaci stěžovat,  pokud se domníváte, že agentura porušuje vaše práva.

Více o REC – www.rec.uk.com/home

Pracujete přes agenturu? Zde najdete přehled vašich práv -
www.direct.gov.uk/en/employment/understandingyourworkstatus/agencyworkersandemploymentagencies/dg_173252

Health and Safety Executive (HSE)
HSE poskytuje rady a informace o zdravotních a bezpečnostních problémech a bezpečnosti práce.

Více o HSE – www.hse.gov.uk/

Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS)
ACAS je veřejný orgán, který prosazuje dobré vztahy na pracovištích. Pomocná linka ACAS odpovídá na otázky, které se týkají zaměstnání, a poskytuje všeobecné rady
o pracovních právech zaměstnancům i zaměstnavatelům.

Více informací – www.acas.org.uk/  
Pracovněprávní vztahy od A do Z – www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1390

Equality and Human Rights Commission (EHRC)
Pokud se domníváte, že váš problém v práci obsahuje diskriminační prvek, může pro vás být užitečná Komise pro rovné příležitosti a lidská práva, která je v Británii zodpovědná za prosazování protidiskriminačního zákona.

Více informací na: www.equalityhumanrights.com/


DALŠÍ INFORMACE

Velká Británie se k tzv. Schengenské dohodě připojila jen částečně. Při příjezdu do Británie vás imigrační úřadník požádá, abyste se prokázali platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. 

Pozn.: Od 1. 1. 2006 je za platný považován pouze občanský průkaz typu identifikační karty se strojově čitelnou zónou, který je vydáván od července 2000.
Pro více informací můžete kontaktovat Ministerstvo vnitra ČR - odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů.
 
Při příjezdu do Británie nemusíte platit daň ani clo za zboží, které máte, pokud jste ji zaplatili v jiné zemi EU a pokud je zboží pro vaši vlastní potřebu a přepravujete
je osobně. Definice „pro vlastní potřebu" zahrnuje zboží pro vlastní spotřebu a dárky. Budete-li do Británie přepravovat větší množství alkoholu nebo tabáku, mohou se
vás celníci dotazovat, co s daným zbožím zamýšlíte.


Bydlení
Na www.bbc.com/news/business-23234033 najdete kalkulačku cen bydlení.

Některé nabídky ubytování již mohou zahrnovat i televizní poplatek, místí daň (council tax) nebo náklady na elektřinu, plyn, vodu. V jiných případech je musíte platit zvlášť
a připočítat je k ceně nájmu.

Council tax je nejnižší ve Westminsteru (Londýn) – 678 £ ročně, nejvyšší v oblasti Weymouth&Portland – 1 726 £ ročně (platí pro band D property).
Více informací najdete na stránkách www.gov.uk - https://www.gov.uk/council-tax/working-out-your-council-tax
Nejvyšší průměrné ceny nemovitostí a pronájmů jsou v Londýně.


Televizní poplatky
Základní sazba je ve výši 145,5 £ ročně (barevná televize). Satelitní kanály nebo kabelová televize se platí zvlášť.
Určité skupiny obyvatel mohu získat slevu.Více informací na:
www.tvlicensing.co.uk/check-if-you-need-one/topics/tv-licence-types-and-costs-top2
www.tvlicensing.co.uk/check-if-you-need-one/topics/what-does-your-licence-fee-pay-for-top13Telefonní předvolba: +44


Užitečná čísla a předčíslí
999 – Pohotovost (policie, hasiči, záchranná služba)
100 – Operátor (místními i mezinárodními hovory)
155 – Mezinárodní operátor (mezinárodními hovory nebo spojení s lodí)
118 500 – Informace (čísla osob a firem)
118 505 – Mezinárodní informace (osoby i firmy mimo Británii)

Speciální a městská předčíslí
(0)500, (0)800 – bezplatná čísla
(0)845 – Místní sazby
(0)870 – Národní sazby
(0)207 – Vnitřní Londýn
(0)208 – Vnější Londýn
(0)151 – Liverpool
(0)161 – Manchester
(0)191 – Newcastle upon Tyne
(0)117 – Bristol
(0)113 – Leeds  
(0)114 – Sheffield  
(0)115 – Nottingham 
(0)116 – Leicester
(0)131 – Edinburgh
(0)141 – Glasgow
(0)1504 – Londonderry
(0)28 – Belfast
(0)29 – Cardiff 

Pozn.: Pokud vytáčíte číslo z území mimo Velkou Británii, vynechejte první nulu. Když např. voláte z ČR a chcete hovořit s osobou v Cardiffu,
vytočte +44 29 a následně telefonní číslo.

Hledáte-li si ve Velké Británii práci, kupte si po příjezdu SIM kartu tamního operátora. Nové číslo používejte při kontaktu s agenturami i zaměstnavateli.
Uveďte ho i ve vašem životopise!


Řidičské průkazy

Občané EU s platným evropským řidičským průkazem, kteří jsou na návštěvě v Británii, mohou řídit jakékoliv vozidlo po celou dobu platnosti průkazu.
Občané EU s pobytem v Británii, kteří mají platný evropský řidičský průkaz, na něj mohou v Británii jezdit. Mohou též kdykoliv požádat o výměnu za britský řidičský průkaz.

Podrobné informace - www.direct.gov.uk/en/Motoring/DriverLicensing/DrivingInGbOnAForeignLicence/DG_4022556


12. Velvyslanectví a honorární konzuláty

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR: 
E-mail: info@britain.cz
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-prague.cs


Velvyslanectví České republiky ve Velké Británii: 
E-mail: london@embassy.mzv.cz
https://www.mzv.cz/london


Generální honorární konzulát Edinburgh
E-mail: edinburgh@honorary.mzv.cz
https://www.mzv.cz/london/cz/o_velvyslanectvi/kontaktni_informace/honorarni_generalni_konzulat_edinburgh.html


Honorární konzulát Belfast
E-mail: belfast@honorary.mzv.cz
https://www.mzv.cz/london/cz/o_velvyslanectvi/kontaktni_informace/honorarni_konzulat_belfast_1.html


České centrum (Czech Centre)
E-mail: info@czechcentre.org.uk
http://london.czechcentres.cz/

 
13. Další zdroje informací

Užitečné informace o práci, stážích, dobrovolnických pobytech – www.prospects.ac.uk/
Vše co byste měli vědět o Británii – www.projectbritain.com
www.hse.gov.uk/ - Health & Safety Execution - informace o certifikátech, potřebných pro práci např. ve stavebnictví, v kuchyni
www.worksmart.org.uk/ - pracovní právo v UK

Životní a pracovní podmínky v Severním Irsku

Soubor ke stažení: Životní a pracovní podmínky v Severním Irsku (751.45kB)

Poslední aktualizace: 16. 6. 2020