Velká Británie - životní a pracovní podmínky

 

Informace o životních a pracovních podmínkách ve Velké Británii již Evropské služby zaměstnanosti (EURES) neposkytují. Dále však nabízejí poradenství osobám vymezeným v osobním rozsahu Výstupové dohody, kterým byla zachována až do konce života (při splnění určitých podmínek) práva v oblasti pobytu, přístupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení.

 

VOLNÝ POHYB MEZI VELKOU BRITÁNIÍ A EU SKONČIL 31. 12. 2020.

OD 1. 1. 2021 VELKÁ BRITÁNIE ZAVEDLA PRO OBČANY EU BODOVÝ IMIGRAČNÍ SYSTÉM (POINT-BASED IMMIGRATION SYSTEM  PBS).


Dne 31. 1. 2020 vystoupila Velká Británie z Evropské unie. Právní rámec vystoupení z EU tvoří tzv. Výstupová dohoda, která upravuje vypořádání dosavadních závazků. Výstupová dohoda rozlišuje přechodné období do 31. 12. 2020, kdy obě strany aplikovaly unijní právo a ve vztahu
k občanům se nic zásadního nezměnilo, a dále období od 1. 1. 2021, kdy sice již mezi Velkou Británií a EU neexistuje volný pohyb osob (pracovníků), 
ale i nadále jsou zachována pobytová a pracovní práva, která byla založena před koncem přechodného období.


V souvislosti s odchodem Velké Británie z EU doporučujeme sledovat následující stránky:

https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/brexit/index.html

https://www.gov.uk/transition

https://www.mpsv.cz/brexit1

https://www.mpsv.cz/web/cz/nejcasteji-pokladane-otazky 

https://www.mvcr.cz/clanek/brexit.aspx

 

Ztráta zaměstnání/ukončení pracovního poměru


Následující informace se týkají občanů ČR, kteří si zachovali po vystoupení Velké Británie z EU práva v oblasti pobytu, přístupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení.

 

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce ve Velké Británii, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané ve Velké Británii, postup najdete na https://www.uradprace.cz/web/cz/jak-ziskat-pd-u1-e-301-Vystavení formuláře U1 (E301) z Velké Británie bývá často komplikované a zdlouhavé, proto pokud jste registrováni na Úřadě práce ČR a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané ve Velké Británii pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) prostřednictvím Úřadu práce ČR.

 

PRACOVNÍ PODMÍNKY


Informace týkající se pracovních podmínek ve Velké Británii můžete nalézt na následujících odkazech:

www.worksmart.org.uk

www.direct.gov.uk/en/Employment/index.htm

www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1390

Pracovní právo v Británii je regulováno množstvím různých právních předpisů. Před uzavřením pracovního poměru byste se měli přesvědčit, jestli se na vaši oblast/pracovní obor nevztahuje kolektivní smlouva – pak by měly být pracovněprávní vztahy vyřizovány v souladu s ní.
 

Minimální mzda

Aktuální sazby minimální mzdy pro jednotlivé kategorie zaměstnanců podle věku naleznete na www.gov.uk/national-minimum-wage-rates.
 

P45

Při ukončení pracovního poměru musí zaměstnanec dostat od svého zaměstnavatele formulář P45, který obsahuje daňovou třídu (PAYE tax code number), celkový výdělek a výši odvedené daně z příjmu. Toto pravidlo platí i pro pracovní agentury.


Problémy v zaměstnání – komplexní informace na
www.direct.gov.uk/en/Employment/ResolvingWorkplaceDisputes/index.htm


Zaměstnanecké tribunály (Employment Tribunals)

Employment Tribunals jsou speciální soudy, které se zabývají zaměstnaneckými problémy a spory. Jsou o něco méně formální než ostatní soudy. Někdy se případem zabývají právníci, ale v jednodušších případech mohou zaměstnanci použít úředníka odborové organizace nebo někoho z poradenské instituce anebo sami prezentují svůj vlastní případ. Většina stížností musí být podána do 3 měsíců od události.

www.gov.uk/employment-tribunals


Citizens Advice Bureau (CAB)

Kanceláře této poradenské služby najdete ve všech větších městech. Citizens Advice Bureau poskytuje bezplatné, důvěrné, nestranné a nezávislé poradenství, jako jsou například problémy s dluhy a spotřebitelské záležitosti, sociální dávky, ubytování, právní problémy, zaměstnanecké a imigrační problémy.

www.citizensadvice.org.uk


Recruitment and Employment Confederation (REC)

Některé agentury jsou členy konfederace REC, která stanovuje normy povinné pro své členy – pracovní a personální agentury. Jestliže je vaše agentura členem REC, můžete si konfederaci stěžovat, pokud se domníváte, že agentura porušuje vaše práva.

www.rec.uk.com/home


Health and Safety Executive (HSE)

HSE poskytuje rady a informace o zdravotních a bezpečnostních problémech a bezpečnosti práce.

www.hse.gov.uk


Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS)

ACAS je veřejný orgán, který prosazuje dobré vztahy na pracovištích. Pomocná linka ACAS odpovídá na otázky, které se týkají zaměstnání, a poskytuje všeobecné rady o pracovních právech zaměstnancům i zaměstnavatelům.

www.acas.org.uk


 

 

 


 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 3. 1. 2024