Užitečné odkazy

              
                   Odkazy na instituce spojené s pracovní mobilitou, vzděláváním a stážemi v zahraničí

        

 

  Úřad práce České republiky

 

  CSSZ.GIF      Česká správa sociálního zabezpečení

     Ministerstvo financí ČR- přehled platných smluv ČR o zamezení dvojího zdanění

    Národní agentura pro evropské vzdělávací programy  - informace o vzdělávacích programech v EU

    Euroskop- informační server vlády ČR poskytující informace o EU a členství ČR v EU

    Solvit- pomoc při nesprávné aplikaci práva EU ze strany veřejnoprávných orgánů

     Kancelář zdravotního pojištění- styčný orgán ČR pro oblast zdravotního pojištění a zdravotní péče v zahraničí

     MISSOC - přehled o právech občanů v oblasti sociálního zabezpečení v zemích EU, EHP a Švýcarska
  EEN.GIF  Enterprise Europe Network- bezplatné poradenství v oblasti podnikání v zahraničí a vysílání pracovníků - Příručky a publikace

    Europass- doklady o kvalifikaci a vzdělání, vzory životopisů v 28 jazycích

    Erasmus+ - www.naerasmusplus.cz program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

  EURODESK.PNG  Eurodesk- evropská informační síť pro mládež

    Europe Direct - evropská informační síť pro občany EU

  EURACTIV.GIF    EurActiv.cz - český zpravodajský portál o dění v EU
 

Informace z oblasti vzdělávání, stáží a dobrovolnictví:

PLOTEUS - vzdělávací příležitosti a odborné kvalifikace v Evropě 
DAAD - Německá akademická výměnná služba - stipendia do SRN
Adresář domácích a zahraničních kontaktů využitelných k financování mobilit - Jihočeská univerzita v ČB http://www.jcu.cz/

Informace související s podnikáním a volným pohybem pracovních sil:

Zastoupení Evropské komise v ČR - Zastoupení Evropské komise v ČR 
The World Bank a portál Doing Business o podnikatelském prostředí ve státech světa, popisuje konkrétní kroky a postupy v rámci podnikatelské činnosti
Volný pohyb pracovních sil v EU - informace Evropské komise o volném pohybu občanů EU
Vysílání pracovníků v zemích EU - informace anglicky, německy a francouzsky
Daně v zemích EU

Národní portály EURES:

Portály přeshraničních partnerství EURES-T

 

 

Mobilita pracovních sil - Sborník případových studií EURES (2015)