Užitečné odkazy a videa

 

Videa, která Vám mohou pomoci:

 

Sada videomanuálů pro ty, kdo chtějí za prací vycestovat  Služby EURES a důležité formuláře pro pracovní migraci nebo se z práce v zahraničí vrací:

 

  Žádost o formulář U1 - PD U1? Koordinace sociálního zabezpečení? Nic Vám to neříká? V případě, že přijíždíte z/do členského státu a budete žádat o podporu v nezaměstnanosti, pak vězte, že dokument PD U1 budete potřebovat. Jedná se o potvrzení týkající se dob, které budou brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti. Tento dokument vystavují úřady práce příslušného státu.

Pojďte se o něm dozvědět více v našem spotu, ať o nárok nepřijdete!

 

   Formulář U2 - transfer dávek v nezaměstnanost – transfer dávek v nezaměstnanosti: Víte, že si můžete zachovat nárok na pobírání dávky v nezaměstnanosti, i když se rozhodnete hledat práci v jiném členském státě, než jste doposud pracovali? Jak na to Vám prozradí naše video týkající se problematiky transferu dávek v nezaměstnanosti - tedy formulářů PD U2.

 

 

 

    Evropské služby zaměstnanosti EURES - Znáte zkratku EURES? Víte, co Vám tato služba, která je přítomna ve všech zemích EU, EHP a Švýcarsku, může přinést? Víte kdo je EURES poradce a s čím se na něj můžete obrátit? V tomto videu naleznete většinu odpovědí na základní otázky týkající se EURopean Employment Services EURES Czech Republic.

 

 

    Evropský portál pracovní mobility EURES - hledáte li práci v EU, pak nejvíce pracovních pozic napříč Evropou najdete zde.

 

 

 

     Vracíte se zpět do České republiky ? Znáte zkratku EURES? Víte, co Vám tato služba, která je přítomna ve všech zemích EU, EHP a Švýcarsku, může přinést? Víte kdo je EURES poradce a s čím se na něj můžete obrátit? V tomto videu naleznete většinu odpovědí na základní otázky týkající se EURopean Employment Services EURES Czech Republic.

 

 

       EURES přeshraniční pracovníci a jejich status - Přeshraniční pracovník neboli pendler. Kdo to vlastně je, jaký je jeho status, jaká jsou jeho práva a povinnosti. Na to vše získáte odpovědi v tomto videu

 

 

  

     Vytvořte/upravte si svůj životopis EURES - Práce snů v Evropě? Začněte s životopisem EURES!

 

 

 

 

 

Všechna videa a videomanuály, která připravil Úřad práce ČR s cílem pomoci občanům i zaměstnavatelům při řešení problematiky zaměstnanosti, ale i jednotlivých dávek naleznete zde.

               

Odkazy na instituce spojené s pracovní mobilitou, vzděláváním a stážemi v zahraničí

        

  Úřad práce České republiky

 

  CSSZ.GIF      Česká správa sociálního zabezpečení

     Ministerstvo financí ČR- přehled platných smluv ČR o zamezení dvojího zdanění

    Dům zahraniční spolupráce  - průvodce mezinárodním vzděláváním

    Euroskop- informační server vlády ČR poskytující informace o EU a členství ČR v EU

    Solvit- pomoc při nesprávné aplikaci práva EU ze strany veřejnoprávných orgánů

     Kancelář zdravotního pojištění- styčný orgán ČR pro oblast zdravotního pojištění a zdravotní péče v zahraničí

     MISSOC - přehled o právech občanů v oblasti sociálního zabezpečení v zemích EU, EHP a Švýcarska
  EEN.GIF  Enterprise Europe Network- bezplatné poradenství v oblasti podnikání v zahraničí a vysílání pracovníků - Příručky a publikace

    Europass- doklady o kvalifikaci a vzdělání, vzory životopisů v 28 jazycích

    Erasmus+ (AJ) - Dům zahraniční spolupráce - Erasmus+ (ČJ) program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

  EURODESK.PNG  Eurodesk- evropská informační síť pro mládež

    Europe Direct - evropská informační síť pro občany EU

  EURACTIV.GIF    EurActiv.cz - český zpravodajský portál o dění v EU
 

Informace z oblasti vzdělávání, stáží a dobrovolnictví:

 Národní pedagogický institut  (dříve Národní ústav vzdělávání) 

DAAD - Německá akademická výměnná služba - stipendia do SRN
Adresář domácích a zahraničních kontaktů využitelných k financování mobilit - Jihočeská univerzita v ČB http://www.jcu.cz/

Informace související s podnikáním a volným pohybem pracovních sil:

Zastoupení Evropské komise v ČR - Zastoupení Evropské komise v ČR 

 - informační podpora českým exportérům https://www.businessinfo.cz/rozcestnik/zahranicni-obchod-staty-sveta/

The World Bank a portál Doing Business o podnikatelském prostředí ve státech světa, popisuje konkrétní kroky a postupy v rámci podnikatelské činnosti
Volný pohyb pracovních sil v EU - informace Evropské komise o volném pohybu občanů EU
Vysílání pracovníků v zemích EU - informace anglicky, německy a francouzsky
Daně v zemích EU

Národní portály EURES:

Portály přeshraničních partnerství EURES-T

 

 

Mobilita pracovních sil - Sborník případových studií EURES (2015)
 

 

Výstupy projektu OP Z "Evropské služby zaměstnanosti ČR II" (CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054)

Poslední aktualizace: 10. 11. 2023