Ústí nad Orlicí

Skupinové poradenství v IPS:


Programy pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY


Orientace ve studiu a v povoláních
Program pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří se rozhodují o studiu na střední škole.
Kritéria volby povolání, vzdělávací nabídka, obory a formy studia, požadavky trhu práce, uplatnitelnost a perspektivy jednotlivých povolání.
TERMÍN: září - květen (pondělí - čtvrtek dopoledne) dle předchozího objednání

Chci být vojákem
Program pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří přemýšlejí o studiu na vojenské škole a následném uplatnění v armádě. Profil vojáka, studium na vojenské škole, životní podmínky vojáka (ve spolupráci s Rekrutačním střediskem a Vojenskou SŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové)
TERMÍN: 12. 11. 2020, od 9 hod v IPS Pardubice - pro celý kraj
Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: klara.traxlerova@uradprace.cz

Chci být policistou
Program pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří přemýšlejí o studiu na policejní škole a následném uplatnění u policie. Profil policisty, studium na policejní škole, životní podmínky policisty (ve spolupráci s policejní školou MV a SPŠCH Pardubice)
TERMÍN: 26. 11. 2020, od 9 hod v IPS Pardubice - pro celý kraj
Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: klara.traxlerova@uradprace.cz


Programy pro STŘEDNÍ ŠKOLY


Orientace na trhu práce
Program pro studenty předposledních a posledních ročníků SŠ zaměřené na profesní orientaci, vstup na trh práce, profil a možnosti uplatnění absolventů, informace o službách úřadu práce.
TERMÍN: leden - květen (pondělí - čtvrtek dopoledne) dle předchozího objednání

Jak se stát vojenským profesionálem
Program pro budoucí absolventy SŠ, kteří se zajímají o profesi voják. Profil vojáka, studium na vojenské škole, životní podmínky vojáka (ve spolupráci s Rekrutačním střediskem a Univerzitou obrany v Brně)
TERMÍN: 19. 11. 2020, od 9 hod v IPS Pardubice - pro celý kraj
Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: klara.traxlerova@uradprace.cz

Jak se stát policistou
Program pro budoucí absolventy SŠ, kteří se zajímají o profesi policista. Profil policisty, studium na policejní škole, životní podmínky policisty (ve spolupráci s policejní školou MV a Policií ČR)
TERMÍN: 1. 12. 2020, od 9 hod v IPS Pardubice - pro celý kraj
Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: klara.traxlerova@uradprace.cz

Programy pro PEDAGOGICKOU A ODBORNOU veřejnost
Program pro výchovné poradce základních a středních škol zaměřený na kariérové poradenství na ÚP

  • Seminář pro výchovné poradce základních a speciálních škol
  • Seminář pro výchovné poradce středních škol a zaměstnavatele

Přehlídka středních škol - – 8. 10. 2020, 9-18 hod
Místo konání: VOŠ a SŠ technická, Česká Třebová, Skalka 1692

Přehlídka strojírenských firem - obvykle uspořádána v lednu
Místo konání: Kulturní dům Ústí nad Orlicí
(pro veřejnost je přehlídka přístupná od 10:00-17:00 hodin)

Poslední aktualizace: 8. 9. 2020