Ústí nad Orlicí

Skupinové poradenství v IPS:

 

Pořádání akcí podléhá aktuálním epidemiologickým opatřením souvisejícím s koronavirem. S dotazy se obracejte na pracovníky IPS.


Programy pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY


Orientace ve studiu a v povoláních
Program pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří se rozhodují o studiu na střední škole.
Kritéria volby povolání, vzdělávací nabídka, obory a formy studia, požadavky trhu práce, uplatnitelnost a perspektivy jednotlivých povolání.
TERMÍN: září - květen (pondělí - čtvrtek dopoledne) dle předchozího objednání

Chci být vojákem - Beseda pro letošní rok ZRUŠENA na základě nepříznivé epidemiologické situace. Zájemci nechť se obrací přímo na Vojenskou SŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové a Rekrutační pracoviště v Pardubicích.

Program pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří přemýšlejí o studiu na vojenské škole a následném uplatnění v armádě. Profil vojáka, studium na vojenské škole, životní podmínky vojáka (ve spolupráci s Rekrutačním střediskem a Vojenskou SŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové)

TERMÍN: 23. 11. 2021, od 9 hod v IPS Pardubice - pro celý kraj

Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: klara.traxlerova@uradprace.cz

 

Chci být policistou - Beseda pro letošní rok ZRUŠENA na základě nepříznivé epidemiologické situace. Zájemci o studium oboru Bezpečnostně právní činnost nechť se obrací přímo na školy, které tento obor nabízejí (v Pardubickém kraji: SPŠ chemická Pardubice, Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči, ISŠ Moravská Třebová).

Program pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří přemýšlejí o studiu na policejní škole a následném uplatnění u policie. Profil policisty, studium na policejní škole, životní podmínky policisty (ve spolupráci s policejní školou MV a SPŠCH Pardubice)

TERMÍN: 25. 11. 2021, od 9 hod v IPS Pardubice - pro celý kraj

Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: klara.traxlerova@uradprace.cz


Programy pro STŘEDNÍ ŠKOLY


Orientace na trhu práce
Program pro studenty předposledních a posledních ročníků SŠ zaměřené na profesní orientaci, vstup na trh práce, profil a možnosti uplatnění absolventů, informace o službách úřadu práce.
TERMÍN: leden - květen (pondělí - čtvrtek dopoledne) dle předchozího objednání

Jak se stát vojenským profesionálem
Program pro budoucí absolventy SŠ, kteří se zajímají o profesi voják. Profil vojáka, studium na vojenské škole, životní podmínky vojáka (ve spolupráci s Rekrutačním střediskem a Univerzitou obrany v Brně)
TERMÍN: 9. 11. 2021, od 9 hod v IPS Pardubice - pro celý kraj
Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: klara.traxlerova@uradprace.cz

Jak se stát policistou
Program pro budoucí absolventy SŠ, kteří se zajímají o profesi policista. Profil policisty, studium na policejní škole, životní podmínky policisty (ve spolupráci s policejní školou MV a Policií ČR)
TERMÍN: 11. 11. 2021, od 9 hod v IPS Pardubice - pro celý kraj
Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: klara.traxlerova@uradprace.cz

Programy pro PEDAGOGICKOU A ODBORNOU veřejnost
Program pro výchovné poradce základních a středních škol zaměřený na kariérové poradenství na ÚP

  • Seminář pro výchovné poradce základních a speciálních škol
  • Seminář pro výchovné poradce středních škol a zaměstnavatele

Přehlídka středních škol – 13. 10. 2021, 8:30-18 hod

Místo konání: Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová, Skalka 1692

Přehlídka strojírenských firem - obvykle uspořádána v lednu
Místo konání: Kulturní dům Ústí nad Orlicí
(pro veřejnost je přehlídka přístupná od 10:00-17:00 hodin)

Poslední aktualizace: 9. 11. 2021