Úřední deska

Úřední deska

Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 99868/24/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 99865/24/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 99862/24/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 99856/24/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 36570/24/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 916624/23/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 905012/23/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 844038/23/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 30914/24/PM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 904573/23/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Dominik Miko, nar. 2004, Evropská č.p. 1535/4, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-26225/2023-EUA ze dne 7.12.2023
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 89297/24/OT
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Rozhodnutí - 15907/2023/LNB
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. Vyrozumění dlužníkovi a výzva k úhradě dluhu - č. j. 11989/24/CB
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. 39019/24/LB
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 8989/24/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 903322/23/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 910839/23/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lukáš Vojta, nar. 29.9.2005, trvale bytem Cheb, Mánesova 274/16, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení, č.j.: 3775/2024/CHE, ze dne 5.2.2024.
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Vojta, nar. 29.9.2005, trvale bytem Cheb, Mánesova 274/16, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení, č.j.: 3757/2024/CHE ze dne 5.2.2024.
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1079285/23/OT
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 904517/23/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k doplatku na bydlení č.j. 3776/2024/AAF
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k příspěvku na živobytí č.j. 3771/2024/AAF
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 907345/23/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 35075/24/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - Vyrozumění dlužníkovi a výzva k úhradě dluhu - č. j. 11942/24/CB
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k příspěvku na živobytí č.j. 4524/2024/AAF
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 904502/23/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 916759/23/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 911153/23/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Dokument:
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 849551/23/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 849547/23/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 849556/23/BM
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k příspěvku na živobytí č.j. 4469/2024/AAF
Datum:
5. 2. 2024
Název:
Výzva - č.j. 205/24/BE
Datum:
6. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 658223/23/OL
Datum:
6. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 20496/24/JI
Datum:
6. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Mark-1485-24-UL
Datum:
6. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 390/2024/HOV
Datum:
6. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-1692/2024-C2
Datum:
6. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum:
6. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 391036/23/MO
Datum:
6. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 78580/24/OL
Datum:
7. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 349038/23/PM
Datum:
7. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-161481/2023-C2
Datum:
7. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-162142/2023-C4
Datum:
7. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-15059/2023-A5
Menu