Úřední deska

Úřední deska

Datum:
22. 11. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky příspěvek na živobytí č.j. 38702/2023/AAF, Rozhodnutí o odejmutí dávky doplatek na bydlení č.j. 38901/2023/AAF a Rozhodnutí o vzniku a povinnosti vrácení přeplatku dávky doplatek na bydlení č.j. 38594/2023/AAF
Datum:
22. 11. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na péči č.j. 36232/2023/AAF
Datum:
23. 11. 2023
Název:
Výzva - č.j. 55145/2023/AAC
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABE-74731/2023-04/07
Datum:
28. 11. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 51964/2023/AAC
Datum:
28. 11. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1771651/23/AB
Datum:
29. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci opětovného posouzení nároku a výše dávky příspěvek na péči č.j. 29667/2023/AAF
Datum:
30. 11. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1513068/23/AB
Datum:
30. 11. 2023
Název:
Usnesení - č.j. 1028357/23/AB
Datum:
5. 12. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. ABC-26845/2023-02/05
Datum:
5. 12. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. ABC-26836/2023-02/05
Datum:
5. 12. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. ABC-26842/2023-02/05
Datum:
6. 12. 2023
Název:
Výzva - č.j. 54575/2023/AAC
Datum:
6. 12. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 3357/2023/AAP
Datum:
7. 12. 2023
Název:
Usnesení - č.j. Usnesení o přerušení řízení ve věci žádosti o přiznání příspěvku na péči č.j. 38467/2023/AAF
Datum:
7. 12. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky příspěvek na živobytí č.j. 41890/2023/AAF
Datum:
8. 12. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 44303/2023/AAE
Menu