Úřední deska

Úřední deska

Datum:
14. 9. 2021
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 80088/2021/PPA - zahájení řízení o odejmutí
Datum:
14. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 74395/2021/PPA - zahájení řízení
Datum:
14. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 74398/2021/PPA - oznámení o zahájení
Datum:
14. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 72913/2021/PPA - zamítnutí
Datum:
14. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - 72910/2021/PPA
Datum:
17. 9. 2021
Název:
Výzva - č.j. 68127/2021/PPA
Datum:
17. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 28126/2021/PPA
Menu