Úřední deska

Úřední deska

Datum:
20. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č. j. SOD-995/2021-KA, ze dne 25. srpna 2021
Datum:
20. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozália Gorolyová, nar. 19.01.1997, posledně bytem dlouhá 1889/16, 792 01 Bruntál, si může převzít písemnost Oznámení ve věci příspěvku na péči čj. 37896/2021/CHE ze dne 13.09.2021
Menu