Úřední deska

Úřední deska

Datum:
12. 1. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení č. j. SOD-19111/2021-KA, ze dne 21. 12. 2021
Datum:
12. 1. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-3155/2021-XA, ze dne 29. prosince 2021
Datum:
14. 1. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-47/2022-XG, ze dne 6. ledna 2022
Datum:
14. 1. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-78/2022-XB, ze dne 10. ledna 2022
Datum:
18. 1. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Denisa Cobasová, Hálkova 2266/28, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Výzva č. j 1276/22/CH ze dne 18. ledna 2022 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
20. 1. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-29/2022-XA, ze dne 5. ledna 2022
Datum:
24. 1. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Mgr. Klaudie Klučková, nar. 14.2.1977, trvale Otakara Březiny 61/8, 351 01 Františkovy Lázně, bytem Libušská 37/181, Libuš, 142 00 Praha 411 si může převzít písemnost Výzva č.j. 191454/21/CH ze dne 21. ledna 2022.
Datum:
24. 1. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Mgr. Klaudie Klučková, nar. 14.02.1977, Libušská 37/181, Libuš, 142 00, Praha 411, si může převzít písemnost Usnesení o přerušení řízení čj. 176125/21CH ze dne 24. ledna 2022
Datum:
24. 1. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o odejmutí dávky
Datum:
25. 1. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-7/2022-XD, ze dne 3. ledna 2022
Datum:
26. 1. 2022
Název:
Výzva - č.j. č.j. 12136/22/CH
Datum:
26. 1. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č. j. SOD-1441/2021-KA, ze dne 15. prosince 2021
Datum:
27. 1. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-109/2022-XH, ze dne 12. ledna 2022
Menu