Úřední deska

Úřední deska

Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 33155/2022/NER
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Maryna Skibchyk, nar. 1995, Národní č.p. 14/13a, 351 01 Františkovy Lázně, si může převzít písemnost Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-22757/2022-4 ze dne 9.11.2022
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1710379/22/AB
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABF-56512/2022-05/N2
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 119138/2022/PRO
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - ABF-5683/2022-05/02
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Svitlana Slipachenko, nar. 1991, posledně bytem Dragounská č.p. 2038/39, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-21291/2022-4 ze dne 19.10.2022
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABF-55038/2022-05/03
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABF-5770/2022-05/04
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABF-56498/2022-05/N2
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABF-5908/2022-05/N2
Menu