Úřední deska

Úřední deska

Datum:
18. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 245449/23/CV
Datum:
18. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 574004/23/BM
Datum:
18. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 434172/23/OL
Datum:
18. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 16753/2023/KLT
Datum:
19. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 264191/23/UL
Datum:
19. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 274690/23/MO
Datum:
19. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 135529/23/UUA
Datum:
19. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 8669/2023/HOV
Datum:
19. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 130367/23/CK
Datum:
19. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 16950/2023-11
Datum:
19. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 263289/23/HK
Datum:
19. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 257313/23/UL
Datum:
19. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 727186/23/OT
Datum:
20. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 273786/23/DC
Datum:
20. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 710126/23/OT
Datum:
20. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 58597/2023/AAH
Datum:
21. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. Bandy Radim
Datum:
21. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. JIA-13681/2023-MA
Datum:
21. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. UPCR-OT-2023/329270-20170202
Datum:
21. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 126318/23/PZ
Datum:
21. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. Vyrozumění účastníka správního řízení č.j. 59828/2022/AAF
Datum:
21. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 34979/2023/AAE
Datum:
21. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 700154/23/OT
Datum:
21. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Svatopluk Jevják, nar. 1991, posledně bytem Lipová č.p. 130, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-15960/2023-3 ze dne 21.7.2023
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 1360600/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1461902/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 1360532/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1360274/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1363916/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1392331ú23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Iveta Horvatová, Pivovarská 1533/32, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí o poskytnutí dávky č. j. 163287/23/CH ze dne 21. září 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, Svobody 207/52, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1370197/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1538306/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 15698/2023/RNL
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1364037/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1411344/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 759948/23/OT
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1370497/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. UPCR-OT-2023/328391-20170510
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1309961/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 100010/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1364350/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 1360511/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1242111/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1383213/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 1360393/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 1359890/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 1360482/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 1360705/23/AB
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1395768/23/AB
Menu