Úřední deska

Úřední deska

Datum:
28. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 15596/2022/OTR
Datum:
28. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 11626/2022/RNL
Datum:
28. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 11471/2022/RNL
Datum:
28. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 15589/2022/OTR
Datum:
28. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 15591/2022/OTR
Datum:
29. 6. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 172865/22/UL
Datum:
29. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 226768/22/TP
Datum:
29. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Daniel Brei, Valdštejnova 1007/35, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Výzva č. j. 100932/22/CH ze dne 29. června 2022 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2
Datum:
29. 6. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. UPCT-OT-2022/217465-20170202
Datum:
29. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 78781/22/MB
Datum:
29. 6. 2022
Název:
Rozhodnutí o odejmutí dávky - č.j. 175646/22/UL
Datum:
29. 6. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 175632/22/UL
Datum:
29. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Gabriela Kobrová, Žižkova 347/25, 351 01 Františkovy Lázně si může převzít písemnost Výzva č. j 100241/22CH ze dne 29.června 2022 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
29. 6. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-19089/2022
Datum:
29. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 480425/22/OT
Datum:
29. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lucie Smejkalová, nar. 1982, K Viaduktu č.p. 2331/7, 350 02 Cheb 2, Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-11121/2022-4 ze dne 6.6.2022.
Datum:
29. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marie Balogová, nar. 1979, Milhostov č.p. 45, 350 02 Cheb 2, Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-11019/2022-1 ze dne 2.6.2022.
Datum:
29. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Éva Márján, nar. 1967, Kamenná č.p. 203/28, 350 02 Cheb 2, Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-9837/2022-3 ze dne 17.5.2022.
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. ABE-33659/2022-04/04
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABA - 3224/2022
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 24083/2022/ORL
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 43302/2022/JIH
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 812397/22/AB
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 803947/22/AB
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 803949/22/AB
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 22295/2022/NER
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 22617/2022/NER
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Výzva - č.j. 854047/22/AB
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 810737/22/AB
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 44845/2022/AAE
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 44850/2022/AAE
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-20082/2022
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 80052/2022/TEP
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 43302/2022/JIH
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 184259/22/DC
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 122929/2022/PPA
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 122913/2022/PPA
Datum:
30. 6. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABC-795-2022-02/03
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABF-3203/2022-05/06
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Výzva - č.j. 110185/22/UL
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 60372/2022CHM
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 60388/2022/CHM
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Výzva - č.j. 15131/2022/CAS
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Výzva - č.j. 76226/22/KH
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 22723/2022/NER
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 493293/22/OT
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABF-28871/2022-05/05
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 11001/2022/DUC
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 12204/2022/DUC
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Výzva - č.j. 18179/22
Menu