Úřední deska

Úřední deska

Datum:
22. 3. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 87109/23/HK
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. OTA-1048/2023-K1
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - poř.č. 3
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 86232/23/UL
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 260808/22/OL
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 162004/23/OL
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABE-1486/2023-04/07
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 369545/23/AB
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 28260/2023/TEP
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-12122/2023
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 404695/22/PA
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí PnŽ
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 19416/2023/PRO
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 6959/2023/KHO
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jiří Šubrt, nar. 22.10.1965, bytem Hazlov 310, 351 32, Hazlov, si může převzít výzvu č. j. MPSV-UP/1589688/2022/HN, ze dne 02.03.2023, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Aš ,Vysoká 1783/24, 352 01 Aš 1, kde je uloženo
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Výzva - č.j. 371560/23/AB
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 418202/23/AB
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 2513/2023/HOV
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 2514/2023/HOV
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Výzva - č.j. 419716/23/AB
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-464/2023-XF, ze dne 17. února 2023
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 28039/2023/TEP
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Usnesení - č.j. č. j.: TAA-6369/2023-1
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 227304/23/OT
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 236714/23/OT
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 2821/2023/RNL
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 2727/2023/RNL
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 141266/2023/OOI
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 31412/2023/UUA
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Výzva - č.j. 366770/23/AB
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 106317/23/TP
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-1221/2023
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 56165/23/ME
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 174323/23/OT
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 174320/23/OT
Datum:
24. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 342268/23/AB
Datum:
24. 3. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. JID-55/2023-91
Datum:
24. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-571/2023-XG, ze dne 2. března 2023
Datum:
24. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 448767/23/AB
Datum:
24. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 236697/23/OT
Datum:
24. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 236733/23/OT
Datum:
24. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 97441/23/DC
Datum:
24. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 97442/23/DC
Datum:
24. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 97439/23/DC
Datum:
24. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 97438/23/DC
Datum:
24. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 234733/23/OT
Datum:
27. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 149848/23/BM
Datum:
27. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 193614/23/BM
Datum:
27. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 121385/23/BM
Menu