Úřední deska

Úřední deska

Datum:
21. 2. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí ve věci zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání č.j. KVA-245/2024-E
Datum:
21. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-975/2024-A2
Datum:
21. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-21845/2024-D5
Datum:
21. 2. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. 8138/2024/PIS
Datum:
22. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Gustav Šivák, Poste restante, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o pokračování řízení č. j. 27646/24/CH ze dne 22. února 2024 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, Svobody 207/52, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
22. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Gustav Šivák, Poste restante, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Změna nároku na průkaz OZP z moci úřední č. j. 27651/24/CH ze dne 22. února 2024 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, Svobody 207/52, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
22. 2. 2024
Název:
Výzva - č.j. 25180/24/MB
Datum:
22. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 6012/2024/JIH
Datum:
22. 2. 2024
Název:
Výzva - č.j. 9566/24/AAH
Datum:
22. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum:
22. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 65416/24/LB
Datum:
22. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Květuše Miková, Rovná 8, 356 01 Sokolov 1, si může převzít písemnost Výzva č. j. 21407/24/CH ze dne 22. února 2024 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, Svobody 207/52, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
22. 2. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. 49302/24/UH
Datum:
22. 2. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABD-433/2024-03\M1
Datum:
22. 2. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči č.j. 3246/2024/AAF
Datum:
22. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. MPSV-UP/369/2024/JEM
Datum:
22. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum:
22. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 45673/24/PM
Datum:
22. 2. 2024
Název:
Výzva - č.j. 11931/2024/HKR
Datum:
23. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 94703/24/BM
Datum:
23. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 22518/24/BE
Datum:
23. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 4696/2024/ZLI
Datum:
23. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 4698/2024/ZLI
Datum:
23. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 142279/24/KA
Datum:
23. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 18350/24/BE
Datum:
23. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 56178/24/BM
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 144528/24/BM
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 94703/24/BM.
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 140340/24/BM
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 27594/24/HB
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 113728/24/BM
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 81794/24/BM
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 69489/24/BM
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 3692/2024/NER
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Usnesení - č.j. 8452/2024/AAC
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 11048/2024/ZLI
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 15991/24/BM
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 505/2024/RNL
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Výzva - č.j. 6718/2024/AAC
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 100586/24/BM
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 3036/2024/RNL
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 129982/24/KA
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 9749/24/OT
Datum:
26. 2. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 859936/23/BM
Datum:
27. 2. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. 37182/24/CH
Datum:
27. 2. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. 37179/24/CH
Datum:
27. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti čj. 192618/23/PZ
Datum:
27. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti 10669/24/PZ
Datum:
27. 2. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 65390/24/LB
Menu