Úřední deska

Úřední deska

Datum:
21. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 70418/2022/AAC
Datum:
21. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1720780/22/AB
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 268833/22/LT
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. OPA-58388/2022-Vyřazení
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. EXP/44/2022-Kondr
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Hedvika Douchová, Mánesova 906/45, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Výzva č. j. 197697/22/CH ze dne 22. listopadu 2022
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABK-4634/2022-10/07
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Sutner, Masarykova 165, Luby, 351 37 Luby u Chebu, si může převzít písemnost Výzva č. j. 217998/22/CH ze dne 22. listopadu 2022
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 42905/2022/RUM
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 42897/2022/RUM
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. OTA-6176/2022/K2
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. OTA-6309/2022/K4
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 951818/22/OT
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 951823/22/OT Lak.
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 951823/22/OT
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 2/2022/Kondr/Dc
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABK-4515/2022-10/03
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Usnesení - č.j. CRA-20930/2022-C10
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. DCA-34072/2022-DJ1
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. DCA-35134/2022-DJ1
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. EXP/51/2022-Kondr
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 101982/2022/CHM
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 994427/22/OT
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. OPA-58363/2022-Vyřazení
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí o odejmutí dávky - č.j. 370543/22/UL
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - CBA-44421/2022-17A-Oznámení o zahájení správního řízení
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 20068/2022/DUC
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 20065/2022/DUC
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-11622/2022-Z2
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-11389/2022-Z5
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1009091/22/OT
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 377138/22/UL
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-105154/2022-H1
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-11591/2022-D3
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-11390/2022-Z5
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-79004/2022-Z4
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva č.j. 16755/2022/HOV
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 16754/2022/HOV
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-110875/2022-C4
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Usnesení - č.j. 374752/22/UL
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-11340/2022-D5
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-104140/2022-F5
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-114256/2022-H3
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 13185/2022/HOR
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-105353/2022-H2
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-11336/2022-Z4
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-11305/2022-Z5
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-10724/2022-F2
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-11392/2022-D1
Menu