Úřední deska

Úřední deska

Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-84659/2023-D1
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-76143/2023-H5 z
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-83493/2023-H5
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č. j. 18755/2023/BER
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-76495/2023-F2
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-H3
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-111744/2023-B2
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-101055/2023-D2
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-10534/2023-E2
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-90462/2023-F1
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-9712/2023-B1
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-10417/2023-Z4
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-80176/2023-B3
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-126776/2023-F
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-70926/2023-H5
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-10522/2023-B3
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-10371/2023-C4
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 174066/23/CH
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-3223/2023
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABE-5625/2023-04/07
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 157858/23/CH
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 262849/23/UL
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-33508/2023
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-35508/2023
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 161415/23/Ch
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-3732/2023
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 167309/23/CH
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-35497/2023
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 256753/23/UL
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o přiznání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem TP č.j. 1230716/23/AB
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 730507/23/OT
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 274426/23/UL
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 274429/23/UL
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 274428/23/UL
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 274430/23/UL
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 702529/23/OT
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 625389/23/KA
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 140754/23/ZR
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 253105/23/HK
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 256794/23/HK
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 77072/2023/TEP
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 77052/2023/TEP
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-1892/2023-XH, ze dne 21. srpna 2023
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 256795/23/HK
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 41789/2023/AAC
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 692137/23/OT
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 375557/2023/OOI
Datum:
18. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 573830/23/BM
Menu