Úřední deska

Úřední deska

Datum:
20. 3. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 102878/2023/OOI
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 172929/23/BM
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 133324/23/BM
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 133327/23/BM
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 167009/23/BM
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 190789/23/BM
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 176530/23/BM
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 57893/2023/OOI
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 178514/23/BM
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 145740/23/BM
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 158899/23/BM
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABD-300/2023/01
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 404970/23/AB
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 158690/23/BM
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 172140/23/BM
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Pohlotko, nar. 2004, Havlíčkova č.p. 1949/23, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-3096/2023-3 ze dne 3.2.2023.
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 142591/23/BM
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 427919/23/AB
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 428032/23/AB
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. UP/90235/2021/HN
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Erik Miko, nar. 2000, Nádražní č.p. 232, 351 35 Plesná u Chebu, si může převzít písemnost Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-6185/2023-3 ze dne 13.3.2023
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 3568/2023/AAM
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 12194/2023/PPA
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 51793/23/UL
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 34281/2022/AAD
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 160463/23/OL
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 34814/23/JE
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 75914/23/UL
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 45609/23/JI
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 261798/23/AB
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-469/2023-XF, ze dne 20. února 2023
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABD-465/2023-03/09
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. UPCR-OT-2023/93530-20170303
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 18885/2023/PPA
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 18886/2023/PPA
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Alena Balogová, nar. 1970, Palackého č.p. 1212/10, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-6299/2023-1 ze dne 13.3.2023.
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 537869/22/OL
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 635539/22/OL
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 325364/22/OL
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 27189/2023/TEP
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 233968/23/OT
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 240513/23/OT
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 240760/23/OT
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 3528/2023/DUC
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 51849/23/OL
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 96170/23/UL
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 450846/22/OL
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 137539, 137543/2023/OOI
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Nikola Beňáková, nar. 2003, Hálkova č.p. 2266/28, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-2991/2023-1 ze dne 2.2.2023.
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 38812/23/VY
Menu