Úřední deska

Úřední deska

Datum:
22. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 320757/23/BM
Datum:
22. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 320794/23/BM
Datum:
22. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 320779/23/BM
Datum:
22. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 320775/23/BM
Datum:
22. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 246915/23/BM
Datum:
22. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 539219/23/AB
Datum:
22. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 770759/23/AB
Datum:
22. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Dokument:
Datum:
22. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABF-2360/2023-05/N2
Datum:
22. 5. 2023
Název:
Usnesení - č.j. 111952/23/PV
Datum:
22. 5. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 843634/23/AB
Datum:
22. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABF-2357/2023-05/04
Datum:
23. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 8707/2023/RNL
Datum:
23. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum:
23. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 432977/23/OT
Datum:
23. 5. 2023
Název:
Usnesení - č.j. 21528/2023/PIS
Datum:
23. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 445672/23/OT
Datum:
23. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 454126/23/OT
Datum:
23. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 13680/2023/VNM
Datum:
23. 5. 2023
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k příspěvku na živobytí č.j. 18380/2023/AAN
Datum:
23. 5. 2023
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení č.j. 18303/2023/AAN
Datum:
23. 5. 2023
Název:
Usnesení - č.j. 143667/23
Datum:
23. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 11476/2023/AAE
Datum:
23. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední č.j. CBA-16451/2023-4
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-5389/2023-B5
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-34555/2023-B5
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-58503/2023-B1
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 531857/23/OT
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-60382/2023-D3
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-35904/2023-Z3
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-48894/2023-H1
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-54659/2023-G2
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-47708/2023-D5
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-32646/2023-D2
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-5400/2023-Z5
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-3674/2023-A2
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-4361/2023-C4
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 12032/2023/KHO
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-20006/2023-Z2
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-2989/2023-F5
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-33306/2023-B2
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-26355/2023-B2
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-33337/2023-B2
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-147/2023-E5/Spr
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-5396/2023-B2
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-33406/2023-C5
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABC-1965/2021-02/04
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. II/EVID/69244/2023/B5
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-40616/2023-C1
Datum:
24. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 14196/2023/HAV
Menu