Úřední deska

Úřední deska

Datum:
20. 1. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 2035306/22/AB
Datum:
20. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení č. j. SOA-58670/2022-XB, ze dne 29. 12. 2022
Datum:
20. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 415/2023/AAM
Datum:
20. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 414/2023/AAM
Datum:
20. 1. 2023
Název:
Výzva - č.j. 2050024/22/AB
Datum:
20. 1. 2023
Název:
Výzva - č.j. 10851/23/HK
Datum:
20. 1. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 434705/22/UL
Datum:
20. 1. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 10766/23/PM
Datum:
20. 1. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. UPCR-OT-2022/476618
Datum:
20. 1. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. NJB-30/2023-KC
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Adriana Kowaliková, nar. 4.11.1994, trvale Bukovany 131, 357 55 Bukovany u
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABF-207/2023-05/N2
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 35760/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 21616/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 22636/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 22103/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 21626/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 18743/2022/HOV
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 15713/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABF-1976/2023-05/N2
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 22301/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 1920/2023/JIH
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jitka Biháryová, Svobody 1315/60, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení řízení z moci úřední č. j. 251822/22/CH ze dne 23. ledna 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 837720/22/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 201228/22/OL
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 261054/22/OLO
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 27259/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 23451/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABF-86/2023-05/03
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 29239/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Markéta Karlíková, nar. 2001, K Nemocnici č.p. 455/18, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-23588/2022-5 ze dne 18.11.2022.
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABK-17/2023-10/02
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 29245/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 29232/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 16009/23/PV
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 883199/22/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 883198/22/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k žádosti o dávku příspěvek na živobytí č.j. 2632/2023/AAF
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Svitlana Knyhynytska, nar. 1966, Přátelství č.p. 1435/9, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-24436/2022-5 ze dne 30.11.2022
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 22216/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 27658/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 27743/23/B
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 885838/22/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 827497/22/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1125214/22/OT
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 18884/23/ZL
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. MPSV-UP/110024/23/CR
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 187/2023/CHU
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Usnesení - č.j. ABA-7608/2022
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - 2001936/22/AB
Menu