Úřední deska

Úřední deska

Datum:
8. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1249732/23/AB
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 105572/2023/MOS
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABC-2044/2021-02/05
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1139180/23/AB
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1286793/23/AB
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1308200/23/AB
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 1317302/23/AB
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 1317174/23/AB
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 294330/23/TP
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 1287645/23/AB
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1165739/23/AB
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 1359179/23/AB
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1215971/23/AB
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 16360/23/AB
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Usnesení - č.j. 1325557/23/AB
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1309620/23/AB
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABK-3961/2023-10/09
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1316599/23/AB
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Usnesení - č.j. ABC-13213/2023-02/05
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABC-2077/2022-02/05
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1301966/23/AB
Datum:
8. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1291152/23/AB
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 513803/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 519109/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 522380/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 523344/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 545363/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-1821/2023-XD, ze dne 10. srpna 2023
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1409381/23/AB
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 552670/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 549548/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 542483/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 484154/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - výzvu č. j. 47740/2023/SOK, ze dne 24.08.2023
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 494080/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 482626/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 482644/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 555737/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 560194/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 524928/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 524919/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 559073/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1145526/23/AB
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 247222/23/PM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 545517/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vyrozumění dlužníkovi a výzva k úhradě dluhu - č. j. 298646/23/CB
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí o odejmutí dávky - č.j. 244414/23/HK
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 544542/23/BM
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1390906/23/AB
Menu