Úřední deska

Úřední deska

Datum:
2. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 7232/2022/BIL
Datum:
2. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 8353/2022/DUC
Datum:
3. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 20869/2022/DEC
Datum:
3. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 103502/22/DC
Datum:
3. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 93730/22/DC
Datum:
3. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 42783/2022CHM
Datum:
3. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 39834/2022/TEP
Datum:
3. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 115106/22/MO
Datum:
3. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 74599/2022/MOS
Datum:
4. 5. 2022
Název:
Usnesení - č.j. 104866/22/UL
Datum:
4. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 55045/2022/TEP
Datum:
5. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 1/2022-Kondr/Dc
Datum:
5. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Ferková Aurélia
Datum:
5. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 103272/22/UL
Datum:
5. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. TPA-444/2022-35
Datum:
6. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 124215/22/UL
Datum:
6. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 9400/2022/JIR
Datum:
6. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 9401/2022/JIR
Datum:
6. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 129703/22/UL
Datum:
6. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 155967/22/TP
Datum:
10. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 163439/22/TP
Datum:
10. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. DCA-1137/2022-DE1,
Datum:
10. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. DCA-13852/2022-DE1
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 154141/22/TP
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 49110/2022/TEP
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 56036/2022/TEP
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 58061/2022/TEP
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 82277/2022/UUA
Datum:
13. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí o odejmutí dávky - č.j. 120175/22/UL
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 169131/22/TP
Datum:
17. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 124847/22/UL
Datum:
17. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 169227/22/TP
Datum:
17. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 61370/2022/TEP
Datum:
17. 5. 2022
Název:
Usnesení - č.j. 125058/22/UL
Datum:
17. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 9296/2022/RNL
Menu