Úřední deska

Úřední deska

Datum:
11. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1409381/23/AB
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1145526/23/AB
Datum:
11. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1390906/23/AB
Datum:
12. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1363729/23/AB
Datum:
13. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - 1338661/23/AB
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-3223/2023
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABE-5625/2023-04/07
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-35508/2023
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-3732/2023
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-35497/2023
Datum:
14. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o přiznání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem TP č.j. 1230716/23/AB
Datum:
15. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 41789/2023/AAC
Datum:
18. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABK-4068/2023-10/01
Datum:
20. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 58597/2023/AAH
Datum:
21. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. Vyrozumění účastníka správního řízení č.j. 59828/2022/AAF
Datum:
21. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 34979/2023/AAE
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 15235/2023/AAM
Datum:
25. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1477217/23AB
Datum:
25. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1494218/23/AB
Datum:
25. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1370136/23/AB
Datum:
25. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1477234/23/AB
Datum:
25. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 2426/23/AAH
Datum:
26. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky příspěvek na živobytí č.j. 29722/2023/AAF
Datum:
26. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o snížení dávky doplatek na bydlení č.j. 29713/2023/AAF
Datum:
26. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky doplatek na bydlení č.j. 30085/2023/AAF
Datum:
26. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na živobytí č.j. 33456/2023/AAF
Datum:
26. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABE-5784/2023-04/07
Datum:
26. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABE-5790/2023-04/07
Datum:
27. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-1330/2023
Datum:
27. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1494266/23/AB
Menu