Úřední deska

Úřední deska

Datum:
13. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 883626/22/AB
Datum:
13. 9. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 890193/22/AB
Datum:
13. 9. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 888500/22/AB
Datum:
13. 9. 2022
Název:
Výzva - č.j. 637041/22/AB
Datum:
13. 9. 2022
Název:
Výzva - č.j. 637013/22/AB
Datum:
13. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 19848/2022/AAB
Datum:
13. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABE-5213/2022-04/08
Datum:
15. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 53090/2022-04/08
Datum:
15. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABK-3477/2022-10/01
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 64800/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 50836/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 50838/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 50837/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 51432/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 16435/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 44247/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1153/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 35422/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 53949/2022
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Výzva - č.j. 46785/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Výzva - č.j. 46783/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 6528/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 11539/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 954722
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 9142/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 61439/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 64423/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 45418/22
Datum:
16. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 55663/2022/AAE
Datum:
19. 9. 2022
Název:
Výzva - č.j. 6060/2022
Datum:
20. 9. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. Vyrozumění účastníka k podkladům rozhodnutí ve věci návrhu na změnu výše příspěvku na péči č.j. 37176/2022/AAF
Datum:
20. 9. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. Vyrozumění účastníka k podkladům rozhodnutí ve věci žádosti o přiznání příspěvku na péči č.j. 44999/2022/AAF
Datum:
20. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1387838/22/AB
Datum:
20. 9. 2022
Název:
Usnesení - č.j. Usnesení o zastavení řízení o přiznání dávky pro osoby se zdravotním postižením příspěvek na mobilitu č.j. 1251772/22/AB
Datum:
20. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 50651/2022/AAE
Datum:
21. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1198256/22/AB
Datum:
21. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 22450/2022/AAM
Datum:
21. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 21135/2022/AAM
Datum:
21. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 21134/2022/AAM
Datum:
22. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1238824/22/AB
Datum:
23. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 673141/22
Datum:
23. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 672911/22
Datum:
23. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 889551/22
Datum:
23. 9. 2022
Název:
Výzva - č.j. 1393855/22
Datum:
23. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1261620/22
Datum:
23. 9. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 572453/22
Datum:
26. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 21089/2022/AAM
Datum:
26. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 21095/2022/AAM
Datum:
26. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1387497/22/AB
Datum:
26. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 21096/2022/AAM
Menu