Úřední deska

Úřední deska

Datum:
30. 5. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 941470/24/AB
Datum:
30. 5. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 941454/24/AB
Datum:
30. 5. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 795390/24/AB
Datum:
31. 5. 2024
Název:
Výzva - č.j. 15228/2024/AAC
Datum:
31. 5. 2024
Název:
Usnesení - č.j. 25070/2024/AAC
Datum:
3. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o vzniku a povinnosti vrácení přeplatku č.j. 17375/2024/AAF
Datum:
3. 6. 2024
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení č.j. 19022/2024/AAF
Datum:
3. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky příspěvek na živobytí č.j. 19015/2024/AAF
Datum:
3. 6. 2024
Název:
Usnesení - č.j. Usnesení o zastavení řízení o přiznání mimořádné okamžité okamžité pomoci z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením č.j. 18487/2024/AAF
Datum:
3. 6. 2024
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k příspěvku na živobytí č.j. 18573/2024/AAF
Datum:
3. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o dávku příspěvek na živobytí č.j. 17290/2024/AAF
Datum:
3. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky příspěvek na živobytí č.j. 9140/2024/AAF
Datum:
5. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 7485/2024/AAM
Datum:
6. 6. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-22877/2024
Datum:
6. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-2487/2024
Datum:
10. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. 3530/2024-04/06
Datum:
10. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. ABE-3530/2024-04/06
Datum:
12. 6. 2024
Název:
Výzva - č.j. 999416/24/AB
Datum:
12. 6. 2024
Název:
Výzva - č.j. 899480/24/AB
Datum:
12. 6. 2024
Název:
Výzva - č.j. 965473/24/AB
Datum:
12. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. 871097/24/AB
Datum:
12. 6. 2024
Název:
Usnesení - č.j. 980840/24/AB
Datum:
12. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. 929624/24/AB
Datum:
13. 6. 2024
Název:
Výzva - č.j. 28895/2024/AAC
Datum:
14. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABD-1399/2024-03\03
Datum:
14. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 819765/24/AB
Menu