Úřední deska

Úřední deska

Datum:
21. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-1987/2022-XA, ze dne 8. září 2022
Datum:
22. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-2043/2022-XF, ze dne 15. září 2022
Datum:
27. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jindřich Žádník, nar. 2003, Dvořákova č.p. 2179/24, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-1365/2022-5-3 ze dne 16.9.2022
Datum:
27. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jiří Váňa, nar. 1987, Sadová č.p. 1136/1, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-1363/2022-5 ze dne 16.9.2022.
Datum:
27. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Josef Vaněček, nar. 1994, Vrčeň č.p. 1 , 335 41 Vrčeň, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-1359/2022-5 ze dne 16.9.2022
Datum:
27. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lenka Pompová, nar. 1988, K nemocnici č.p. 1299/20, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-1368/2022-3 ze dne 19.9.2022
Datum:
27. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marie Balogová, nar. 1979, Milhostov 45, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-1360/2022-1 ze dne 16.9.2022
Datum:
27. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Milan Horvát, nar. 1983, Májová č.p. 612/58, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-1369/2022-1 ze dne 19.9.2022.
Datum:
27. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Miroslav Girga, nar. 2005, Hálkova č.p. 2266/28, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-1361/2022-3 ze dne 16.9.2022
Datum:
27. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Monika Kotlárová, nar. 1983, Hálkova č.p. 2267/30, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-1367/2022-5 ze dne 19.9.2022.
Datum:
27. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Nikos Chrisidis, nar. 1968, Vrbenského č.p. 1544/4, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-1372/2022-5 ze dne 20.9.2022
Datum:
27. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Éva Márján, nar. 1967, Kamenná č.p. 203/28, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-1377/2022-3 ze dne 21.9.2022.
Datum:
30. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ilona Netolická, Dolní Žandov 302, 354 93 Dolní Žandov, si může převzít písemnost Výzva č. j. 181607/22/CH ze dne 30. září 2022 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
30. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kim Tuyen Nguyen, Májová 660/47, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Výzva č. j. 165292/22/CH ze dne 30. září 2022 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
30. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ngoc Bau Nguyen, Májová 660/47, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Výzva č. j. 165299/22/CH ze dne 30. září 2022 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
30. 9. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Nikola Preislerová, Studánka 172, Hranice, 352 01 Aš 1, si může převzít písemnost Rozhodnutí o zastavení výplaty dávky č. j. 157214/22/CH ze dne 30. září 2022 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
3. 10. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-1936/2022-XA, ze dne 5. září 2022
Datum:
4. 10. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-2048/2022-XH, ze dne 15. září 2022
Datum:
5. 10. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. č.j. 185862/22/CH
Datum:
5. 10. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. č.j.185971/22/CH
Menu