Úřední deska

Úřední deska

Datum:
16. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-95/2023-XB, ze dne 9. ledna 2023
Datum:
18. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Mgr. Kristýna Dušková, Komorní Dvůr 57/12, Skalka, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Usnesení o zastavení správního řízení č. j. 256501/22/CH ze dne 17. ledna 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
18. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marek Bendík, Kamenná 203/28, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Výzva č. j. 256721/22/CH ze dne 17. ledna 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena
Datum:
18. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - The Phuc Vu, Mánesova 900/14, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Výzva č. j. 6040/23/CH ze dne 17. ledna 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena
Datum:
18. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Šárka Valtová, Svobody 97/23, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí o zamítnutí žádosti č. j. 252987/22/CH ze dne 18. ledna 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
19. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-141/2023-XB, ze dne 12. ledna 2023
Datum:
20. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení č. j. SOA-58670/2022-XB, ze dne 29. 12. 2022
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Adriana Kowaliková, nar. 4.11.1994, trvale Bukovany 131, 357 55 Bukovany u
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jitka Biháryová, Svobody 1315/60, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení řízení z moci úřední č. j. 251822/22/CH ze dne 23. ledna 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Markéta Karlíková, nar. 2001, K Nemocnici č.p. 455/18, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-23588/2022-5 ze dne 18.11.2022.
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Svitlana Knyhynytska, nar. 1966, Přátelství č.p. 1435/9, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-24436/2022-5 ze dne 30.11.2022
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOD-1193/2022-KA, ze dne 7. prosince 2022
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oleh Habriadze, Pekařská 2294/3a, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Vyrozumění účastníka řízení č. j. 256746/22/CH ze dne 24. ledna 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Nikos Chrisidis, nar. 1968, Vrbenského č.p. 1544/4, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-1718/2023-5 ze dne 18.1.2023.
Datum:
27. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-91/2023-XD, ze dne 9. ledna 2023
Datum:
31. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jan Kuča, nar. 20.6.1989, trvale bytem Cheb, Horní Dvory 1, si m
Datum:
31. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOD-1224/2022-KA, ze dne 14. prosince 2022
Datum:
31. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Patrik Kuča, nar. 10.1.1991, trvale bytem Cheb, Májová 1689/67, si může převzít písemnost Rozhodnutí čj. 3502/2023/CHE ze dne 31.1.2023
Menu