Úřední deska

Úřední deska

Datum:
21. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí o odejmutí dávky - č.j. 363369/22/UL
Datum:
21. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 363365/22UL
Datum:
21. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 128881/2022/TEP
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 268833/22/LT
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. EXP/44/2022-Kondr
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 42905/2022/RUM
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 42897/2022/RUM
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 2/2022/Kondr/Dc
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. DCA-34072/2022-DJ1
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. DCA-35134/2022-DJ1
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. EXP/51/2022-Kondr
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 101982/2022/CHM
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí o odejmutí dávky - č.j. 370543/22/UL
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 20068/2022/DUC
Datum:
22. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 20065/2022/DUC
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 377138/22/UL
Datum:
23. 11. 2022
Název:
Usnesení - č.j. 374752/22/UL
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. MPSV-UP-6787/2022/HN
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 427319/22/TP
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 131624/2022/TEP
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 362366/22/TP
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 21252/2022/DUC
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 131746/2022/TEP
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 25824/2022/SLU
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 130745/2022/TEP
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 132066/2022/TEP
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 132067/2022/TEP
Datum:
29. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 21990/2022/DUC
Datum:
29. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. LTA-1540/2022-09
Datum:
30. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 449493/22/TP
Datum:
1. 12. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 24552/2022/RNL
Datum:
1. 12. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 21436/2022/DUC
Datum:
1. 12. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 132451/2022/TEP
Datum:
1. 12. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1332213/2022/TEP
Datum:
1. 12. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 133179/2022/TEP
Datum:
1. 12. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 132393/2022/TEP
Menu