Úřední deska

Úřední deska

Datum:
16. 12. 2019
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 380387/19/UL
Dokument:
Datum:
23. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 59124/2020/TEP
Datum:
23. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 59133/2020/TEP
Datum:
27. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 203493/20/TP
Datum:
27. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 213748/20/TP
Datum:
27. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 213753/20/TP
Datum:
27. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 213758/20/TP
Datum:
27. 7. 2020
Název:
Rozhodnutí - č.j. 34570/2020/DEC
Datum:
27. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 36263/2020/DEC
Datum:
27. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 10860/2020/DUC
Datum:
27. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 10861/2020/DUC
Datum:
29. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 14119/202/JIR
Datum:
29. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 61999/2020/TEP
Datum:
29. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 220653/20/TP
Datum:
29. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 11017/2020/BIL-AM
Datum:
30. 7. 2020
Název:
Rozhodnutí - č.j. 147496/20/UL
Datum:
31. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 37388/2020/DEC
Datum:
31. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 33905/2020/DEC
Datum:
31. 7. 2020
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. EXP/41/2020-Kondr
Datum:
31. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 36758/2020/DEC
Datum:
31. 7. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 29708/2019/JIR
Datum:
3. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 226543-20222407/2020/TEP
Datum:
3. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 60248/2020/TEP
Datum:
3. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 60252/2020/TEP
Datum:
3. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 175074/20/CV
Datum:
3. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 12359/2020/BIL
Datum:
3. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 12316/2020/BIL
Datum:
3. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 12321/2020/BIL
Datum:
4. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 221901/20/TP
Datum:
5. 8. 2020
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. EXP/45/2020-Kondr
Datum:
5. 8. 2020
Název:
Usnesení - č.j. 150168/20/UL
Datum:
5. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 37524/2020/DEC
Datum:
5. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - 196593/20/DC
Datum:
5. 8. 2020
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 143862/20/UL
Datum:
5. 8. 2020
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. DCA-24249/2020-DR2
Datum:
6. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 48898/2020/CHM
Datum:
6. 8. 2020
Název:
Rozhodnutí - 15095/2020/VAR
Datum:
6. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - 15095/2020/VAR
Datum:
6. 8. 2020
Název:
Usnesení - č.j. 47056/2020
Datum:
6. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 45266/2020/CHM
Datum:
6. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 47966/2020/HN
Datum:
6. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - 15064/2020/VAR
Datum:
6. 8. 2020
Název:
Rozhodnutí - 15064/2020/VAR
Datum:
7. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - 15552/2020/VAR
Datum:
7. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 38156/2020/DEC
Datum:
7. 8. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 206849/20/DC
Menu