Úřední deska

Úřední deska

Datum:
13. 10. 2020
Název:
Rozhodnutí o nepřiznání dávky - č.j. Rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na živobytí č.j. 32649/2020/AAF
Datum:
13. 10. 2020
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-37025/2020
Datum:
13. 10. 2020
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí č.j. 32852/2020/AAF
Datum:
14. 10. 2020
Název:
Výzva - č.j. ABF-23957/2020-10-06
Datum:
14. 10. 2020
Název:
Rozhodnutí - č.j. 51683/2020/AAD
Datum:
14. 10. 2020
Název:
Výzva - č.j. 48445/2020/AAD
Datum:
14. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 48443/2020/AAD
Datum:
15. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 34984/2020/AAE
Datum:
15. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 67069/2020/AAH
Datum:
19. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 15305/2020/AAM
Datum:
19. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 15340/2020/AAM
Datum:
19. 10. 2020
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-37946/2020-08/02
Datum:
19. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 16410/2020/AAM
Datum:
19. 10. 2020
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABK-5834/2020-10/07
Datum:
19. 10. 2020
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-37856/2020-08/02
Datum:
19. 10. 2020
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-26478/2020-08/01
Datum:
20. 10. 2020
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-33013/2020/08-01
Datum:
20. 10. 2020
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABK-5609/2020-10/07
Datum:
22. 10. 2020
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-37495/2020
Datum:
22. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 36841/2020/AAE
Datum:
22. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 14226/2020/AAB
Datum:
22. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 142296/2020
Datum:
22. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 142226/2020
Datum:
22. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 142226/2020/AAB
Datum:
23. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1354382/20/AB
Datum:
23. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 134104/2020/AAB
Datum:
23. 10. 2020
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABF-49520/2020-05/04
Datum:
23. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1389714/20/AB
Datum:
23. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 765882/20/AB
Menu