Úřední deska

Úřední deska

Datum:
3. 1. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marie Volková, Žižkova 938/18, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Výzva č. j. 236698/19/CH ze dne 3. ledna 2020
Datum:
7. 1. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lubomír Baláž, nar. 6. února 1996, bytem Bukovany č.p. 108, 357 55 Bukovany u Sokolova, si může převzít rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-3900/2019-XA, ze dne 17. prosince 2019
Datum:
15. 1. 2020
Název:
Usnesení - Ondrej Kotlár, nar. 24. 12. 1979, bytem Ruská č.p. 155/3, 353 01 Mariánské Lázně 1, si může převzít usnesení č. j. CHA-823/2020-5, ze dne 9. 1. 2020
Datum:
15. 1. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ondrej Kotlár, nar. 24. prosince 1979, bytem Ruská č.p. 155/3, 353 01 Mariánské Lázně 1, si může převzít rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č. j. CHA-1878/2019-5, ze dne 20. listopadu 2019
Menu