Úřední deska

Úřední deska

Datum:
6. 5. 2022
Název:
Výzva - č.j. č.j. 65015/2022/CH
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Aladár Kumaj, nar.2000, posledně bytem Evropská č.p. 957/42, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-273/2022-5 ze dne 8.2.2022
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Antonín Sendrej, nar. 1992, posledně bytem U Divadla č.p. 1377, 356 01 Sokolov 1, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-393/2022-4 ze dne 2.3.2022
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - David Pišta, nar. 1998, Evropská č.p. 301/18, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-7631/2022-3 ze dne 13.4.2022
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jindřich Žádník, nar. 2003, Dvořákova č.p. 2179/24, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-7373/2022-5 ze dne 11.4.2022.
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jiří Váňa, nar. 1987, Sadová č.p. 1136/1, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-7605/2022-5 ze dne 12.4.2022
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Usnesení č. j. CHC-2905/2022-VV
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Milan Horvát, nar. 1983, Májová č.p. 612/58, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-7618/2022-1 ze dne 12.4.2022
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Miroslav Girga, nar. 2005, Hálkova č.p. 2266/28, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-7908/2022-3 ze dne 20.4.2022
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Monika Kotlárová, nar. 1983, Hálkova č.p. 2267/30, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-6353/2022-5 ze dne 28.3.2022
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Romana Benediktová, nar. 1993, posledně bytem Hradební č.p. 516/16, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci nároku na podporu v nezaměstnanosti č.j. CHA-74/2022-EUA ze dne 6.1.2022
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Slavomír Šrůma, nar. 1972, posledně bytem Dřevařská č.p. 2123/5, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o podpoře v nezaměstnanosti č.j. CHA-640/2022-4 ze dne 25.4.2022
Datum:
11. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vojtěch Sivák, nar. 1992, Růžový kopeček č.p. 69/5, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-1629/2021-4 ze dne 10.11.2021
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - František Petík, nar. 1979, posledně bytem Hálkova č.p. 2267/30, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-601/2022-3 ze dne 13.4.2022
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jan Kamenský, nar. 1978, posledně bytem náměstí krále Jiřího z Poděbrad č.p. 1/14, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-599/2022-5 ze dne 13.4.2022
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jiří Pecha, nar. 1986, posledně bytem U Stadionu č.p. 1335/16, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-597/2022-3 ze dne 13.4.2022
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kristýna Vaňková, nar. 1996, posledně bytem Českobratrská č.p. 921/31, 415 01 Teplice, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-602/2022-5 ze dne 13.4.2022.
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marek Pořízek, nar. 1990, posledně bytem náměstí krále Jiřího z Poděbrad č.p. 1/14, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-604/2022-3 ze dne 13.4.2022.
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Milan Kováč, nar. 1988, posledně bytem Hálkova č.p. 2266/28, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-606/2022-5 ze dne 13.4.2022
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Milan Šivák, nar. 1974, posledně bytem Evropská č.p. 957/42, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-603/2022-4 ze dne 13.4.2022
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Sebastian Anchtujaa, nar. 1998, posledně bytem 17. listopadu č.p. 1379/6, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-600/2022-1 ze dne 13.4.2022.
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHC-335/2022-VV
Datum:
13. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-848/2022-XD, ze dne 6. dubna 2022
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vojtěška Kotlárová, nar. 1993, trvale bytem Petra Jilemnického 948, 347 01 Tachov 1, si může převzít písemnost: Usnesení ve věci zastavení správního řízení ze dne 25. dubna 2022.
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jakub Rambousek, nar. 2000, posledně bytem Čapkova č.p. 823/23, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Vyrozumění o zjištěných skutečnostech ve správním řízení ve věci podpory v nezaměstnanosti č.j. CHA-153/2022-4/1
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kramla Jan, nar. 2.5.1956, trvale bytem Nebanice 7, Cheb, si může převzít písemnost o ustanovení opatrovníka čj. 27376/2022/CHE. Žadateli se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce.
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOB-113/2022-JA, ze dne 4. dubna 2022
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Soňa Klieberová, Hlavní třída 442/130, Mariánské Lázně, 353 01 Mariánské Lázně 1, si může převzít písemnost Výzva č. j. 83219/22/CH ze dne 18. května 2022 .
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Soňa Klieberová, Hlavní třída 442/130, Mariánské Lázně, 353 01 Mariánské Lázně 1, si může převzít písemnost Výzva č. j. 83213/22/CH ze dne 18. května 2022.
Menu