Úřední deska

Úřední deska

Datum:
14. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání č. j. SOD-1247/2022-KA, ze dne 19. prosince 2022
Datum:
14. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání č. j. SOD-170/2023-KA, ze dne 13. února 2023
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Doručení veřejnou vyhláškou - Nistorová
Datum:
20. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Pohlotko, nar. 2004, Havlíčkova č.p. 1949/23, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-3096/2023-3 ze dne 3.2.2023.
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Erik Miko, nar. 2000, Nádražní č.p. 232, 351 35 Plesná u Chebu, si může převzít písemnost Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-6185/2023-3 ze dne 13.3.2023
Datum:
21. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-469/2023-XF, ze dne 20. února 2023
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Alena Balogová, nar. 1970, Palackého č.p. 1212/10, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-6299/2023-1 ze dne 13.3.2023.
Datum:
22. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Nikola Beňáková, nar. 2003, Hálkova č.p. 2266/28, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-2991/2023-1 ze dne 2.2.2023.
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jiří Šubrt, nar. 22.10.1965, bytem Hazlov 310, 351 32, Hazlov, si může převzít výzvu č. j. MPSV-UP/1589688/2022/HN, ze dne 02.03.2023, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Aš ,Vysoká 1783/24, 352 01 Aš 1, kde je uloženo
Datum:
23. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-464/2023-XF, ze dne 17. února 2023
Datum:
24. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-571/2023-XG, ze dne 2. března 2023
Datum:
27. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 60963/23/CH
Datum:
27. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Janka Horňáková, nar. 15.7.1965, trvale bytem Hlavní 2832/22, Aš, si může převzít písemnost výzva č.j. 10214/2023/CHE.
Datum:
28. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení č. j. SOD-4726/2023-KA, ze dne 1. 3. 2023
Datum:
29. 3. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-650/2023-XH, ze dne 8. března 2023
Menu