Úřední deska

Úřední deska

Datum:
3. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci vrácení podpory v nezaměstnanosti č. j. SOD-507/2021-KA, ze dne 13. dubna 2021
Datum:
3. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Bohuslav Licehamr, nar. 17.7.1960, trvale bytem Žižkova 334/19, 351 01 Františkovy Lázně, si může převzít písemnost výzva příspěvku na živobytí č.j. 19036/2021/CHE
Datum:
3. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOD-382/2021-KB, ze dne 11. března 2021
Datum:
3. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Nelly Medelská, nar. 02.05.1955, trvale Javorová 2153/11, Cheb 350 02, si může převzít písemnost Rozhodnutí o vzniku a povinnosti vrácení přeplatku z moci úřední čj. 9339/2021/CHE ze dne 04.03.2021
Datum:
4. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOD-485/2021-KA, ze dne 31. března 2021
Datum:
5. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOB-90/2021-JA, ze dne 7. dubna 2021
Datum:
5. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOB-88/2021-JA, ze dne 7. dubna 2021
Datum:
7. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-1114/2021-XD, ze dne 3. května 2021
Datum:
10. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOD-487/2021-KA, ze dne 31. března 2021
Datum:
10. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tomáš Cibulka, nar. 15. 3. 2000, bytem Na Vrchu č.p. 59/3, Slatina, 351 01 Františkovy Lázně, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení ve věci vrácení podpory v nezaměstnanosti č. j. CHA-4833/2021-1, ze dne 25. 3. 2021
Datum:
11. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-1039/2021-XD, ze dne 22. dubna 2021
Datum:
11. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOD-494/2021-KA, ze dne 12. dubna 2021
Datum:
11. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Růžena Rakášová, nar. 22.08.1985, trvale Jugmannova 1249/29, Cheb 350 02, si může převzít písemnost Rozhodnutí čj. 569/2021/CHE ze dne 07.01.2021.
Datum:
12. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-1037/2021-XF, ze dne 21. dubna 2021
Datum:
12. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-1086/2021-XD, ze dne 28. dubna 2021
Datum:
13. 5. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-1029/2021-XD, ze dne 21. dubna 2021
Datum:
17. 5. 2021
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. č.j. 62207/21/CH
Menu