Úřední deska

Úřední deska

Datum:
21. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Daniela Toušová, nar. 1983, Kamenná č.p. 210/14, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-24771/2023-4 ze dne 20.11.2023
Datum:
21. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Liliia Bruzghina, nar. 1981, Wolkerova č.p. 1709/22, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-22057/2023-1 ze dne 11.10.2023.
Datum:
21. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marián Kašpar, nar. 1981, Příčná č.p. 73, 351 37 Luby u Chebu, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-17292/2023-5 ze dne 9.8.2023.
Datum:
21. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Monika Jakubková, Na Vrchu 1778/30, Aš, 352 01 Aš 1, si může převzít písemnost Výzva č. j. 208141/23/CH ze dne 21. listopadu 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Helena Petíková, nar. 28.4.1964, trvale Hálkova 2266/28, Cheb, si může převzít písemnost výzva čj. 33257/2023/CHE a výzva čj. 33259/2023/CHE. Žadatelce se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedla úřadu práce.
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ludmila Hlaváčová, Dvořákova 2250/23, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o pokračování řízení č. j. 213960/23/CH ze dne 7. listopadu 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, Svobody 207/52, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lukáš Vojta, nar. 29.9.2005, trvale bytem Cheb, Mánesova 274/16, si může převzít písemnost Výzva, č.j.: 36257/2023/CHE, ze dne 27.11.2023. Žadateli se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce.
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Vojta, nar. 29.9.2005, trvale bytem Cheb, Mánesova 274/16, si může převzít písemnost Výzva, č.j.: 26260/2023/CHE ze dne 27.11.2023. Žadateli se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce.
Datum:
30. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Mária Linková, Čapkova 716/19, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Usnesení o přerušení správního řízení č. j. 227215/23/CH ze dne 29. listopadu 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, Svobody 207/52, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
30. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Mária Linková, Čapkova 716/19, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Usnesení o přerušení správního řízení č. j. 227208/23/CH ze dne 29. listopadu 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, Svobody 207/52, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
1. 12. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOD-1044/2023-KB, ze dne 6. listopadu 2023
Datum:
1. 12. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č. j. SOD-1028/2023-KA, ze dne 2. listopadu 2023
Menu