Úřední deska

Úřední deska

Datum:
9. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. CKB-356/2022-11
Datum:
10. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - CBA-9980/2022-8 Rozhodnutí o vyřazení z evidence UoZ
Datum:
10. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - CBA-9980/2022-8 Rozhodnutí o vyřazení z evidence UoZ
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - poř.č. CBA-2127/22-1 Rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnánícuah
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - CBD-1429/2022-F-Oznámení o zahájení správního řízení Roman Kóša
Datum:
13. 5. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 30053/2022/PIS
Datum:
17. 5. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 30738/2022/PIS
Menu