Úřední deska

Úřední deska

Datum:
23. 11. 2020
Název:
Rozhodnutí - č.j. 46888/2020/PIS
Datum:
23. 11. 2020
Název:
Rozhodnutí - č.j. 44539/2020/PIS
Datum:
23. 11. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 29481/2020/CKR
Datum:
23. 11. 2020
Název:
Rozhodnutí - č.j. 46889/2020/PIS
Datum:
27. 11. 2020
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 47293/2020/PIS
Datum:
27. 11. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 147128/20/CK
Datum:
27. 11. 2020
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 47294/2020/PIS
Datum:
30. 11. 2020
Název:
Rozhodnutí - č.j. 47591/2020/PIS
Datum:
2. 12. 2020
Název:
Usnesení - č.j. TAA-23652/2020-3
Menu