Úřední deska

Úřední deska

Datum:
18. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí o odejmutí dávky - č.j. 103374/23/PI
Datum:
18. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vyrozumění dlužníkovi a výzva k úhradě dluhu - č. j. 296951/23/CB
Datum:
18. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vyrozumění dlužníkovi a výzva k úhradě dluhu - č. j. 282150/23/CB
Datum:
19. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 130367/23/CK
Datum:
27. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vyrozumění dlužníkovi a výzva k úhradě dluhu - č. j. 316066/23/CB
Datum:
27. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 36083/2023/PIS
Datum:
2. 10. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vyrozumění dlužníkovi a výzva k úhradě dluhu - č. j. 326011/23/CB
Menu