Úřední deska

Úřední deska

Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 737627/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 737631/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 750738/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 737645/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 737646/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 735322/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k žádosti o dávku mimořádná okamžitá pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí č.j. 44257/2020/AAF
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 37/21/UL
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 746590/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 174210/2020/AAB
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 725058/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí o odejmutí dávky - č.j. 362/2021/PIS, 300/2021/PIS, 368/2021/PIS
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1453/21/PM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 752190/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 752416/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 55060/2020/JIH
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 55063/2020/JIH
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 708986/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 708990/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 766192/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 766252/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k žádosti o dávku příspěvek na živobytí č.j. 42583/2020/AAF
Datum:
12. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1/2021/CV
Datum:
12. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 314123/20/HO
Datum:
12. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 134511/20/BE
Datum:
12. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 51093/2020/AAE
Datum:
12. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 51094/2020/AAE
Datum:
12. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 405/2021/JIR
Datum:
12. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 407/2021/JIR
Datum:
13. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-3975/2020-XD
Datum:
13. 1. 2021
Název:
Výzva - č.j. 735/2021/KRO
Datum:
13. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. UHA-3356/2020-03
Datum:
13. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 462/21/JE
Datum:
13. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - SSP - R Novotná Helena 1968
Datum:
13. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - SSP-R-Stankovičová Iveta 1988
Datum:
13. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - SSP - R Stankovičová Marie 1959
Datum:
13. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 255/2021/KRO
Datum:
14. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 62733/2020/KOL
Datum:
14. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 62877/2020/KOL
Datum:
14. 1. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 157114/2020/MOS
Datum:
14. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-56/2021-XG
Datum:
14. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 160/2021/DUC
Datum:
14. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOB-383/2020-JA
Datum:
14. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 176/2021/DUC
Datum:
14. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 177/2021/DUC
Datum:
14. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 283689/20/HK
Datum:
14. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 136221/20/BE
Datum:
14. 1. 2021
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k žádosti o dávku příspěvek na živobytí č.j. 1803/2021/AAF
Datum:
14. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Struhárová Marcela, nar. 18.4.1975, trvale Hrzín 51, Nový Kostel, 351 34 si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí dávky doplatek na bydlení čj. 40405/2020/CHE
Datum:
14. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Struhárová Marcela, nar. 18.4.1975, trvale Hrzín 51, Nový Kostel, 351 34 si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí dávky příspěvek na živobytí čj. 40402/2020/CHE
Menu