Svitavy

Skupinové poradenství v IPS:

 

Programy pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY


Orientace ve studiu a v povoláních
Program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, kteří se rozhodují o studiu na střední škole.

Chci být vojákem
Program pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří přemýšlejí o studiu na vojenské škole a následném uplatnění v armádě. Profil vojáka, studium na vojenské škole, životní podmínky vojáka (ve spolupráci s Rekrutačním střediskem a Vojenskou SŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové)
TERMÍN: 5. listopadu 2019 od 8,30 hod v IPS Pardubice - pro celý kraj
Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: tatana.krejcikova@uradprace.cz

Chci být policistou
Program pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří přemýšlejí o studiu na policejní škole a následném uplatnění u policie. Profil policisty, studium na policejní škole, životní podmínky policisty (ve spolupráci s policejní školou MV a SPŠCH Pardubice)
TERMÍN: 19. listopadu 2019 od 8,30 hod. v IPS Pardubice - pro celý kraj
Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: tatana.krejcikova@uradprace.cz

Půjdu do zaměstnání
Program pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku a nepokračují ve studiu


Programy pro STŘEDNÍ ŠKOLY


Orientace na trhu práce
Program pro studenty předposledních a posledních ročníků SŠ zaměřený na profesní orientaci, trh práce a informace o ÚP (exkurze v IPS).
TERMÍN: dle předem domluveného termínu

Jak se stát vojenským profesionálem
Program pro budoucí absolventy SŠ, kteří se zajímají o profesi voják. Profil vojáka, studium na vojenské škole, životní podmínky vojáka (ve spolupráci s Rekrutačním střediskem a Univerzitou obrany v Brně)
TERMÍN: 12. listopadu 2019 od 8,30 hod v IPS Pardubice - pro celý kraj
Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: tatana.krejcikova@uradprace.cz

Jak se stát policistou
Program pro budoucí absolventy SŠ, kteří se zajímají o profesi policista. Profil policisty, studium na policejní škole, životní podmínky policisty (ve spolupráci s policejní školou MV a Policií ČR)
TERMÍN: 21. listopadu 2019 od 8,30 hod. v IPS Pardubice - pro celý kraj
Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: tatana.krejcikova@uradprace.cz


Programy pro PEDAGOGICKOU A ODBORNOU veřejnost


Program pro výchovné poradce základních a středních škol zaměřený na kariérové poradenství na ÚP

Seminář pro výchovné poradce ZŠ a Speciálních ZŠ: 17. 10. 2019 od 9:30 hod., Multifunkční centrum Fabrika, Svitavy

Poslední aktualizace: 15. 10. 2019