Soutěžní projekty

Soutěžní projekty realizované v Kraji Vysočina

 
Realizátor projektu Název projektu Stav Místo realizace Investiční priorita Číslo výzvy Registrační číslo Cílová skupina Rozpočet
v Kč
Začátek projektu Konec projektu
TREMEDIAS, spolek 22731946 RESTART PRÁCE
aneb
cesta k novému pracovnímu životu
V realizaci Kraj Vysočina 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03-16-068 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007141 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě 4 216 835,80 Kč 1.12.2017 30.11.2019
Školeníčko, z.s. IČ: 22762655 Nová šance V realizaci okres Třebíč 1.1 Přístup k zaměstnávání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků 03_16_068 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007101 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 1 750 625,- Kč 1.9.2018 30.10.2019

Poslední aktualizace: 7. 10. 2019