Šance na práci ve Středočeském kraji

Název projektu:

Šance na práci ve Středočeském kraji

Reg. číslo:

CZ.03.01.01/00/22_023/0001311

Doba realizace:

1. 5. 2023 – 31. 12. 2028

Místo realizace:

Středočeský kraj

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je podpora zaměstnávání osob, uchazečů o zaměstnání, které jsou ohroženy sociální exkluzí, a především pak na osoby, pobírající dávky hmotné nouze, osoby zatížené exekucí a insolvencí, osoby se záznamem v rejstříku trestů a jejich začlenění na trh práce.

Jedná se o osoby s různým typem znevýhodnění, vykazující kumulaci hendikepů, které jim značně znesnadňují nebo neumožňují nalézt uplatnění na trhu práce. Jedná se o bariéry, které mohou vést až k sociální izolaci, zejména se jedná o osoby dlouhodobě závislé na pobírání dávek v hmotné nouzi, exekuce – zadluženost, insolvence, záznamy v rejstříku trestů.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Příbrami, kteří splňují alespoň jednu z následujících charakteristik:

  • osoby v hmotné nouzi,
  • osoby s dluhy a exekucemi,
  • osoby v insolvenci,
  • osoby se záznamem v rejstříku trestů.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Poradenství

Individuální poradenství – služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce – klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jeho účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity – služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání a kariérové poradenství.

Návrat do vzdělávání

Hlavním cílem tohoto nástroje je zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit svoje šance na získání udržitelného zaměstnání.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje využívané v rámci této aktivity jsou např. Společensky účelná pracovní místa vyhrazená, Sdílená pracovní místa, Příspěvek na zapracování.

Doprovodná opatření

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem na rekvalifikaci), zdravotní průkazy a výpisy z rejstříku trestů.

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Příbrami (pro oblast Příbram, Beroun, Rakovník):

Jméno a příjmení: Mgr. Břetislav Mařan

Tel.: 950 156 626

E-mail: bretislav.maran@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Příbrami (pro oblast Kladno, Mělník, Mladá Boleslav):

Jméno a příjmení: Bc. Tomáš Bláha

Tel.: 950 127 321

E-mail: tomas.blaha@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Kutné Hoře (pro oblast Kutná Hora, Kolín, Nymburk):

Jméno a příjmení: Martina Neuman

Tel.: 950 131 434

E-mail: martina.neuman@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Benešově (pro oblast Benešov, Praha – východ, Praha – západ):

Jméno a příjmení: Bc. Iveta Pavlíková

Tel.: 950 101 425

E-mail: iveta.pavlikova@uradprace.cz

 

Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami

Jméno a příjmení: Jan Burian, DiS.

Tel.: 950 156 624

E-mail: jan.burian@uradprace.cz

 

Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami

Jméno a příjmení: Drahomíra Jašková

Tel.: 950 156 451

E-mail: drahomira.jaskova@uradprace.cz

 

Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami

Jméno a příjmení: David Buch

Tel.: 950 156 624

E-mail: david.buch@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 29. 1. 2024