Šance na práci v Jihočeském kraji

Název projektu:

Šance na práci v Jihočeském kraji

Reg. číslo:

CZ.03.01.01/00/22_023/0001317

Doba realizace:

1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Místo realizace:

Jihočeský kraj

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt se zaměřuje na osoby se ztíženým přístupem na trh práce, např. z důvodu dlouhodobé či opakované nezaměstnanosti, z důvodu věku limitujícího vstup nebo návrat na trh práce, nízké či nevhodné kvalifikace, na osoby v hmotné nouzi či pečující o osobu blízkou, z důvodu bydlení v odlehlých či sociálně vyloučených lokalitách.

Cílem projektu je poskytnout individuální a zároveň komplexní podporu osobám z cílové skupiny projektu vedoucí k odstranění limitujících bariér při vstupu na trh práce.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Českých Budějovicích a kontaktních pracovišť v Jihočeském kraji, kteří mají zhoršený přístup na trh práce.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Poradenství

Individuální poradenství – služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce – klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jeho účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity – služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání a kariérové poradenství.

Návrat do vzdělávání

Hlavním cílem tohoto nástroje je zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit svoje šance na získání udržitelného zaměstnání.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje využívané v rámci této aktivity jsou např. Společensky účelná pracovní místa vyhrazená, Sdílená pracovní místa, Příspěvek na zapracování, Práce na zkoušku a Společensky účelná pracovní místa zřízené za účelem výkonu SVČ.

Doprovodná opatření

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem na rekvalifikaci), zdravotní průkazy, výpisy z rejstříku trestů a v odůvodněných případech je možné využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Českých Budějovicích:

Jméno a příjmení: Bc. Nikola Kubátová

Tel.: 950 109 477

E-mail: nikola.kubatova@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR ve Strakonicích a v Písku:

Jméno a příjmení: Mgr. Lenka Dražková

Tel.: 950 162 410

E-mail: lenka.drazkova1@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Táboře a v Jindřichově Hradci:

Jméno a příjmení: Ing. Blanka Malá

Tel.: 950 165 158

E-mail: blanka.mala@uradprace.cz