Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů (22 % K ROVNOSTI)

logo

Název projektu:

Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na nerovné odměňování žen a mužů (22 % K ROVNOSTI)

Doba realizace:

1. 1. 2016 - 31. 12. 2020

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

22 % K ROVNOSTI

22 % K ROVNOSTI je projekt Ministerstva práce a sociálních věcí financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, jehož úlohou je zabývat se dopady (ne)rovného odměňování na jednotlivce, rodiny, instituce a firmy. Jedním z hlavních cílů projektu je proto podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce prostřednictvím činností Úřadu práce ČR.

V rámci realizace projektu tak mj. vzniká pilotní metodika se sadou opatření, která poskytne návod, jak začlenit hledisko rovných příležitostí do stávajících činností Úřadu práce ČR. Nedílnou součástí realizovaných aktivit je tudíž intenzivní spolupráce mezi MPSV a ÚP ČR, a to jednak ve věci samotné tvorby metodiky a zajišťování jejího pilotního testování na krajských pobočkách ÚP ČR, a jednak v oblasti šíření povědomí o problematice (ne)rovného odměňování.

Podrobné informace k projektu 22 % K ROVNOSTI naleznete na webu https://www.rovnaodmena.cz

 

 

Poslední aktualizace: 10. 2. 2021